fredag 30 mars 2012

Grahnblawg flyttar

Bloggers (Googles) nya stil vägrade godta indelning i stycken. Texten ser förfärlig ut. Jag fortsätter skrivandet på Grahnlaw Suomi Finland tills problemet har fått en lösning.

torsdag 29 mars 2012

Blogginlägg om inremarknadsakten

Reformerna på Europeiska unionens (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) inre marknad har hög prioritet i ljuset av medlemsländernas, Europeiska rådets och (minister)rådets uttalanden. Den inre marknaden gäller företagen på ett område med ungefär 507 miljoner konsumenter. På svenska har jag den senaste tiden beskrivit stegen på vägen och berört de första konkreta förslagen i ett antal artiklar: Mario Monti lade grunden för en inre marknadsakt EU-reformer i ett nötskal: Din inre marknad? EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet” EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid Inremarknadsakten för EU och EES Inremarknadsakten KOM(2011) 206 [12 ”hävstänger” och nyckelåtgärder i kortform] Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten Riskkapital för små och medelstora företag i EU Europeiska riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande För artiklar på finska gjorde jag en liknande tematisk sammanställning på Eurooppaoikeus, plus ett senare blogginlägg här. Dessutom finns det en del artiklar publicerade i mars på min engelska blogg Grahnlaw. *** Detta ger en grund för kommande artiklar om förslagen i inremarknadsakten. Ralf Grahn sakkunnig, talare och föreläsare i EU-frågor P.S. Genom att samla inläggen från redan 950 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Journalisten Nicolas Gros-Verheyde specialiserar sig på EU:s försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Hans franska blogg Bruxelles2 är en värdefull källa för intresserade. Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden. Jag är aktiv även i följande sociala medier: Twitter, Facebook ja Google+

måndag 26 mars 2012

EU:s fleråriga budgetram 2014-2020 live

EU:s råd i konstellationen allmänna frågor diskuterar i dag två huvudfrågor. Offentligt diskuterar ministrarna budgetramen för åren 2014-2020. Du kan följa med ministrarnas diskussion direkt via Internet. Sändningen har nyss inletts (efter klockan 10 lokal tid).

Denna morgon finns det offentligt underlag som gör det lättare att följa med medlemsländernas inlägg:

Flerårig budgetram (2014–2020) – Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor; Bryssel den 22 mars 2012 (23.3) (OR. en) dokument 8057/12

Flerårig budgetram (2014–2020) – Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor; Bryssel den 22 mars 2012 (23.3) (OR. en) dokument 8057/12 ADD 1

Den andra frågan gäller uppföljningen av Europeiska rådets beslut från december, januari och mars. Det danska ordförandeskapet har publicerat ett PM: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012 dokument 7824/12. Diskussionen är inte offentlig.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Den franska Europabloggen Regards-citoyens kombinerar oerhört aktivt egna artiklar, relevanta inlägg i andra medier och nyheter från EU-institutionerna.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Jag är aktiv även i följande sociala medier: Twitter, Facebook ja Google+

lördag 24 mars 2012

Budgetuppror i EU

Tio länder gör uppror mot EU-kommissionens och Europaparlamentets planer på långtidsbudget för 2014-2020 genom att kräva nedskärningar om cirka tio procent gentemot kommissionens förslag.

Jag tog redan en förhandstitt på finska på EU:s rådsmöte i konstellationen allmänna frågor måndagen den 26 mars 2012 (inklusive länkar till svenska, danska och engelska källor).

Den svenska regeringen prioriterar den europeiska tillväxtpolitiken. Mer till forskning och mindre till jordbruksstöd, säger EU-minister Birgitta Ohlsson, som även berättar om det frukostmöte där tio länder före allmänna rådet diskuterar en nedbantad långtidsbudget för 2014-2020.

Enligt Europaportalen.se är de tio länder som vill minska EU:s fleråriga budgetram med 100 miljarder euro: Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Nederländerna, Italien, Österrike och Tjeckien.


Allmänna rådet

Danmark finns med bland frondörerna, men samtidigt har landet som ordförande i EU:s råd ett ansvar för att främja balanserade lösningar. Statsminister Helle Thorning-Schmidt betonade vikten av en framtidsinriktad budget som stöder ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser. Detta förutsätter omprioriteringar, vilka hon angav som allmänna riktlinjer.

Bakgrundsinformationen (background note) inför allmänna rådet ger vissa fingervisningar om tidtabellen och frågor på rubriknivå- Medborgarna blir inte särskilt bortskämda; själva diskussionsunderlagen är icke offentliga. I princip ska dock rådet diskutera långtidsbudgeten offentligt (video).


Europaparlamentet

Europaparlamentets talman Martin Schulz motsätter sig planerna på nedskärningar i EU:s långtidsbudget. Enligt Schulz kommer det inte att fungera om regeringscheferna ger fler uppgifter till EU samtidigt som man begränsar pengarna som behövs för att tillämpningen.

Europaparlamentets resolution den 8 juni 2011 om långtidsbudgeten erbjuder rätt mångsidiga politiska riktlinjer, såsom finansiering genom egna medel i stället för nationella bidrag. Kompletterande information hittar du här.


EU-kommissionen

I stället för nedskärningar vill EU-kommissionen se nya finansieringsformer, såsom en skatt på finansiella transaktioner som samtidigt skulle minska medlemsländernas bidrag till budgeten: The financial transaction tax will reduce Member States' GNI contributions to the EU budget by 50% (IP/12/300).

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har talat sig varm för en långtidsbudget som investerar i ekonomisk tillväxt (SPEECH/12/213 och SPEECH/12/214).Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. I Erkan's Field Diary bevakar den turkiske antropologen, doktor Erkan Saka mångsidigt den politiska utvecklingen och kulturella skeenden i Turkiet och Europa. Många av länksamlingarna är på engelska. Rekommenderas varmt.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2011

Översiktlig information om EU är ofta det bästa sättet att inleda mer ingående studier beträffande ett visst politikområde eller någon sakfråga. I artiklarna Publikationen Europeiska rådet under 2011 och Nyttigt om EU: Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011 presenterade jag två utmärkta årspublikationer från EU-institutionerna.

Regeringen i Sverige ger årligen ut en detaljerad årsrapport som belyser utvecklingen i EU och den svenska regeringens insatser i EU-politiken. Sidantalet råkar denna gång sammanfalla med antalet dagar under det gångna året:

Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (den 8 mars 2012; 365 sidor)

Skrivelsen till riksdagen presenteras kort på pärmbladet:

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2011 i enlighet med 10 kap. 2 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

Berättelsen är en värdefull källa för EU-intresserade i Norden.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. I Erkan's Field Diary bevakar den turkiske antropologen, doktor Erkan Saka mångsidigt den politiska utvecklingen och kulturella skeenden i Turkiet och Europa. Många av länksamlingarna är på engelska. Rekommenderas varmt.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

torsdag 22 mars 2012

Europeiska riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande

Artikeln Riskkapital för små och medelstora företag i EU presenterade riktlinjerna i inremarknadsakten och uppföljningsdokumentet den 15 februari 2012 samt det offentliga samråd som föregick de konkreta förslagen.

Åtgärdsplanen och förslaget till en förordning om Europeiska riskkapitalfonder nämndes även, liksom det mer lättillgängliga pressmaterialet.


Konkurrenskraftsrådet

Inför behandlingen i rådet presenterade det danska ordförandeskapet en lägesrapport om:

a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder
b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (den 13 februari 2012; handling 6277/12)

Rådet i sammansättningen konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) behandlade de olika förslagen den 20-21 februari 2012:

3147th Council meeting Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space); Brussels, 20-21 February 2012 (handling 6675/12)

Näringsministrarna gav sitt principiella stöd åt förslagen. Eftersom konkurrenskraftsrådets slutsatser ännu inte har publicerats på svenska citerar jag den engelska versionen:

VENTURE CAPITAL FUNDS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FUNDS

The Council held an orientation debate on draft regulations concerning European Venture Capital Funds (18499/11) and European Social Entrepreneurship Funds (18491/11).

The proposals were submitted last December and are part of the Single Market Act and the Commission's action plan to improve access to finance for SMEs (18619/11).

Ministers endorsed the overall objective of the proposals and committed to a swift calendar for starting negotiations with the European Parliament, with a view to reaching an agreement by June 2012, as requested by the European Council (6277/12).

The overall objective of the proposals is to foster the growth of SMEs by improving their access to finance through the establishment of an EU-wide passport to venture capital fund (EuVECA) and social entrepreneurship fund (EuSEF) managers in relation to the marketing of their funds.

The proposals introduce uniform requirements for the managers of collective investment undertakings that want to operate under the EU-wide passport. They introduce requirements as to the investment portfolio, investment techniques and eligible undertakings that a qualifying fund may target. They also introduce uniform rules on which categories of investors a qualifying fund may target and on the internal organisation of the managers that market such qualifying funds. Identical substantive rules across the EU will help create a level playing field for all market
participants.

The Commission introduced separate draft regulations for EuVECA and EuSEF, as these two types of funds are different in nature. EuVECA normally focus on providing equity finance for SMEs in the start-up phase of business, whereas EuSEF often have a larger range of qualifying investment tools available, such as combined public and private sector finance, debt instruments or small loans.

Venture capital funds are operators that provide mostly equity finance to companies that are generally very small, in the initial stages of their corporate development. In the EU, venture capital funding has high, but largely unexploited, potential. SMEs backed by venture capital can create high-quality jobs, as venture capital supports the creation of innovative businesses.
Eftersom jag inte ännu har behandlat de sociala företagsfonderna, länkar jag här till förslaget:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeiska fonder för socialt företagande (handling 18491/11), innehåller kommissionens: Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 862 slutlig, förfarande 2011/0418 (COD)Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 944 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Tankesmedjan Bruegel utövar en omfattande verksamhet rörande internationell ekonomi. I denna ingår den engelskspråkiga Bruegel blog.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

onsdag 21 mars 2012

Riskkapital för små och medelstora företag i EU

De tolv nyckelåtgärderna presenterades i artikeln Inremarknadsakten KOM(2011) 206, medan Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten tog oss till EU:s inremarknadsforum i höstas och vidare till den rätt färska rapporten om hur reformerna på den inre marknaden har avancerat.


Inremarknadsakten

I inremarknadsakten 13.4.2011 KOM(2011) 206 (22 språkversioner) är den första ”hävstången” tillgången till finansiering för små och medelstora företag, medan nyckelåtgärden inom detta tema är:

Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav. Tanken är att små och medelstora företag, som vill få tillgång till riskkapital, ska kunna vända sig till fonder som kan erbjuda kapital till attraktiva priser och har nödvändig kunskap inom sektorn.

Utöver detta föreslogs även andra åtgärder (s. 6):

En handlingsplan kommer att utarbetas för finansiering av små och medelstora företag. Förutom olika finansieringskällor kommer den även att omfatta direkta finansieringsverktyg för små och medelstora företag och skapa gynnsamt klimat för små och medelstora företags utveckling och tillväxt.

Öppenhetsdirektivet, tillämpningsförordningen för prospektdirektivet och marknadsmissbruksdirektivet måste också ändras för att de skyldigheter som åläggs börsnoterade små och medelstora företag ska bli mer rimliga, samtidigt som investerarskyddet bevaras. Vid översynen av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) är det dessutom nödvändigt att införa speciella villkor för förhandlingsplattformer för små och medelstora företag för att dessa marknader ska kunna få en kvalitetsstämpel och för att underlätta nätverkssamarbetet.


Mellanbokslutet SWD(2012) 21

Inför Europeiska rådets vårmöte 2012 rapporterade kommissionen om hur inremarknadsakten har förverkligats (endast på engelska):

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final (18 sidor)

Beträffande nyckelåtgärden hänvisar kommissionen till ett lagförslag den 7 december 2011, medan samtliga åtgärder förtecknas i slutet av rapporten (s. 13).


Samråd

Förslagen föregicks av ett samråd till den 10 augusti 2011. I dokumentet diskuterade kommissionen existerande hinder och olika lösningsförslag (endast på engelska):

Staff working paper: A new European regime for Venture Capital - Consultation document (publicerat den 15 juni 2011; 17 sidor)

Handlingen uttryckte en klar vilja att åstadkomma en mer enhetlig marknad för riskkapital i EU (s. 4):

In its Communications on the Single Market Act, Small Business Act and the Innovation Union, the Commission committed itself to considering the adoption of new rules, ensuring that by 2012 venture capital funds established in any Member State can operate and invest freely throughout the EU. In addition, Member States were invited to ensure that differences in tax treatment in different Member States will not lead to double taxation, which would hamper cross-border venture capital investment.


Förslag om riskkapital i EU

Översiktlig information erbjuds i pressmeddelandet (IP/2011/1513) Nya regler för kapitalanskaffning i EU: ökat riskkapital för små och medelstora företag och underlättad tillgång till krediter samt promemoriorna (MEMO/11/879) EU Action Plan: helping SMEs access more financial resources och (MEMO/11/880) Commission proposal on venture capital for small- and medium-sized enterprises (SMEs) - Frequently Asked Questions.


Åtgärdsplan för finansiering

En del av kommissionens paket är en åtgärdsplan för att göra det lättare för små och medelstora företag att hitta finansiering:

En åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering; Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 870 slutlig (16 sidor; på 22 EU-språk)


Europeiska riskkapitalfonder

Den andra delen är ett förslag till en förordning om Europeiska riskkapitalfonder (html):

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder KOM/2011/0860 slutlig - 2011/0417 (COD) (på 23 EU-språk)

De som hellre hanterar en pdf-fil hittar rådets handling 18499/11:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder; innehåller: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder; Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 860 slutlig (Text av betydelse för EES) Lagstiftningsförfarande 2011/0417 (COD)Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 943 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy EUROPP, där Gareth Harding nyligen förklarade varför EU-institutionerna håller på att förlora kampen om själarna och vad EU kunde göra för att vända trenden.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

tisdag 20 mars 2012

Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten

Artikeln Inremarknadsakten KOM(2011) 206 redogjorde för de tolv hävstängerna (teman) och nyckelåtgärderna för att få den inre marknaden att fungera bättre.

Rapporten om varningsmekanismen 14.2.2012 COM(2012) 68 från kommissionen berättar hur EU-länderna har förlorat konkurrenskraft (genom stigande enhetsarbetskostnader) och exportandelar på världsmarknaderna. Rapporten finns tillgänglig på 22 språk.


Krakowdeklarationen

Nästan ett halvt år efter lanseringen av inremarknadsakten ordnade kommissionen och det polska ordförandeskapet för rådet en stor samling kring åtgärdspaketet.

Krakowdeklarationen från höstens inremarknadsforum finns på åtta språk men inte svenska, så jag väljer den engelska versionen:

Single Market Forum, Krakow 3-4 October 2011: The Krakow Declaration (2 + 4 sidor)

Uttalandet framförde följande önskemål till i första hand de ansvariga politikerna:

• EU Heads of State and Government at their next summit to commit to a speedy implementation of the Single Market Act;
• European Institutions to adopt measures in order to bridge the gaps we have identified as a matter of urgency;
• National governments, regional and local entities, businesses, trade unions and non-governmental organisations to cooperate to ensure that Single Market rules work effectively on the ground for citizens and businesses;
• All the partners to involve citizens more closely in the development of the Single Market; to do so by providing clearer information; by fostering dialogue and communication with citizens in order to better understand their expectations and by helping business and citizens exercise their rights and obligations.
I bilagan utvecklades ett antal tematiska frågor vidare.


Mellanbokslutet SWD(2012) 21

Inför Europeiska rådets vårmöte rapporterade kommissionen om hur inremarknadsakten har förverkligats (endast på engelska):

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final (18 sidor)

Detta mellanbokslut är ett nyttigt redskap för att följa upp reformerna på den inre marknaden.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 943 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy EUROPP, där Gareth Harding nyligen förklarade varför EU-institutionerna håller på att förlora kampen om själarna och vad EU kunde göra för att vända trenden.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de avgörande utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

söndag 18 mars 2012

Inremarknadsakten KOM(2011) 206

I artikeln Inremarknadsakten för EU och EES konstaterade vi att den inre marknaden gäller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES; 30 länder). De tolv ”hävstängerna” har ett nära samband med tillväxtstrategin Europa 2020 och småföretagsakten (Small Business Act SBA).


Inremarknadsakten KOM(2011) 206

Den slutliga inremarknadsakten offentliggjordes i april 2011 på 22 EU-språk; på svenska:

Inremarknadsakten: Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden - ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig (26 sidor)


Tolv hävstänger

Flertalet språkversioner jag kollade ärade Arkimedes genom att tala om hävstänger, även om den svenska rubriken nöjde sig med att kalla dem åtgärder. Låt oss strunta i Heureka! och i stället ta en kort titt på det som sedan i texten kallas nyckelåtgärder.

Den som får blodad tand kan sedan gå till meddelandet för att läsa motiveringen och övriga förslag samt hitta referenserna till de relevanta handlingarna.


2.1. Tillgång till finansiering för små och medelstora företag

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav. Tanken är att små och medelstora företag, som vill få tillgång till riskkapital, ska kunna vända sig till fonder som kan erbjuda kapital till attraktiva priser och har nödvändig kunskap inom sektorn.


2.2. Den enskilda individens rörlighet

Nyckelåtgärd:

Modernisering av lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Syftet är att förenkla förfarandena för ömsesidigt erkännande av rörliga arbetstagares yrkeskvalifikationer, modernisera lagstiftningen, se över de reglerade yrkesgrupperna och stärka förtroendet och samarbetet mellan medlemsstaterna. Genom att införa ett europeiskt yrkeskort skulle man framför allt kunna uppmuntra ökad rörlighet bland olika yrkesgrupper, samtidigt som det skulle skapa förtroende mellan medlemsstaternas berörda myndigheter, vilket i slutänden skulle gagna konsumenterna och arbetsgivarna.


2.3. Immateriella rättigheter

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som inrättar ett enhetligt patentskydd för största möjliga antal medlemsstater samt ett enhetligt tvistlösningssystem. Målsättningen är att 2013 utfärda de första Eupatenten.


2.4. Konsumenterna – inre marknadens aktörer

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning om alternativ tvistlösning. Syftet är att inrätta verktyg för reglering av konsumenttvister utanför domstol som resulterar i enkla, snabba och billiga lösningar för konsumenterna och skyddar relationerna mellan företag och deras kunder. Denna åtgärd omfattar även e-handeln.


2.5. Tjänster

Nyckelåtgärd:

Det europeiska standardiseringssystemet måste ses över och utvidgas till att även omfatta tjänster och standardiseringsförfarandena måste bli effektivare, mer dynamiska och bättre förankrade.


2.6. Nätverken

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning om energi- och transportinfrastruktur för att fastställa och utveckla strategiska projekt av intresse för EU och garantera driftskompatibilitet och intermodalitet.


2.7. Den digitala inre marknaden

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som säkerställer ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering inom hela EU och översyn av direktivet om elektroniska signaturer. Syftet är att skapa säker och problemfri elektronisk interaktion mellan företag, enskilda personer och offentliga myndigheter och därmed förbättra effektiviteten när det gäller offentliga tjänster och offentlig upphandling, tillhandahållandet av tjänster och e-handel – även i ett gränsöverskridande sammanhang.


2.8. Socialt företagande

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som inrättar en EU-ram för att främja utvecklingen av solidariska investeringsfonder och stärker effekterna av nationella initiativ genom att bereda dessa fonder tillgång till de möjligheter som inre marknaden har att erbjuda (investeringsmöjligheter och tillgång för investerare från alla medlemsstater).


2.9. Beskattning

Nyckelåtgärd:

Översyn av energiskattedirektivet för att olika energikällor ska behandlas på likvärdigt sätt i syfte att bättre beakta varors energiinnehåll och deras koldioxidutsläpp.


2.10. Social sammanhållning

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som syftar till att förbättra och stärka genomförandet, tillämpningen och den praktiska efterlevanden av direktivet om utstationering av arbetstagare. Detta innebär åtgärder för att förhindra och bestraffa missbruk och kringgående av reglerna samt lagstiftning som klarlägger utövandet av etableringsrätten, rätten att tillhandahålla tjänster och de grundläggande sociala rättigheterna.


2.11. Regelverket för företag

Nyckelåtgärd:

Redovisningsdirektiven ska förenklas vad gäller finansiell rapportering och den administrativa bördan lättas, framför allt för små och medelstora företag.


2.12. Offentlig upphandling

Nyckelåtgärd:

Omarbetning och uppdatering av lagstiftningen för offentlig upphandling för att få till stånd en väl avvägd politik som främjar efterfrågan på miljövänliga och innovativa varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten och utgör socialt ansvarsfulla lösningar. Denna översyn bör även resultera i enklare och mer flexibla förfaranden för offentliga upphandlare och förenkla tillträdet för företagen – framför allt små och medelstora företag.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 941 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy (EUROPP), där Ronny Patz nyss publicerade sin syn på denna ”EU blogosphere”. Han efterlyser särskilt sakkunniga och forskare som är beredda att vidga diskussionen.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

lördag 17 mars 2012

Inremarknadsakten för EU och EES

Efter artikeln EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid noterar vi att meddelandet På väg mot en inre marknadsakt 27.10.2010 KOM(2010) 608 utgjorde föremål för ett offentligt samråd, som rapporterades i handlingen Overview of responses to the public consultation on the Communication ‘Towards a Single Market Act'; Brussels, 13.4.2011 SEC(2011) 467.


Inremarknadsakten KOM(2011) 206

Den slutliga inremarknadsakten offentliggjordes i april 2011. På sedvanligt sätt publicerades kommissionens meddelande på 22 EU-språk; på svenska:

Inremarknadsakten: Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden - ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig

Där den svenska versionen prosaiskt talar om ”tolv åtgärder”, beskrivs de något mer inlevelsefullt som tolv hävstänger (twelve levers) i den engelska versionen (originalet) av Single Market Act (SMA). Hävstångsprincipen eller prioriteringen uttrycks redan i rubriken på varierande sätt även i andra språkversioner. Här ett plock: ”Doce prioridades” ES, ”Tolv løftestænger” DA, ”Zwölf Hebel” DE, ”Douze leviers” FR, ”Dodici leve” IT, ”Doze alavancas” PT, ”12 viputekijää” FI.


Inledningen

Inledningen beskriver bland annat det offentliga samrådet, rådets slutsatser om samrådsdokumentet och slutsatserna från Europeiska rådets vårmöte 2011 om betydelsen av den inre marknaden samt Europaparlamentets resolutioner om de skilda aspekterna, liksom yttrandena från regionkommittén samt ekonomiska och sociala kommittén.

I Europa 2020-strategins anda försäkrade kommissionen att inremarknadsakten skulle bidra till hållbar tillväxt, smart tillväxt och tillväxt för alla (sidorna 4-5).


Småföretagsakten (Small Business Act)

Inledningen hänvisade även till meddelandet Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa 25.6.2008 KOM(2008) 394 slutlig (tillgänglig på 22 språk), vilket har fått en uppföljning genom meddelandet Översyn av småföretagsakten 23.2.2011 KOM(2011) 78 (22 språkversioner).

Ännu färskare händelser kan man följa med via webbsidan Small and medium-sized enterprises (SMEs) > Small Business Act for Europe (språkalternativen engelska, franska och tyska).

***

Inremarknadsakten har med andra ord ett nära förhållande till EU2020-strategin och småföretagsakten, vilka alla strävar till att skapa dynamik och tillväxt i Europa.

Givetvis har inremarknadsakten relevans för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där utöver EU-länderna även EFTA-medlemmarna Island, Liechtenstein och Norge ingår (Wikipedia).Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 941 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy (EUROPP), där Ronny Patz nyss publicerade sin syn på denna ”EU blogosphere”. Han efterlyser särskilt sakkunniga och forskare som är beredda att vidga diskussionen.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

torsdag 15 mars 2012

EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid

Artikeln EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet” visade att de första förslagen rörde skyddet för immateriella rättigheter. Utöver EU-patentet, upphovsrätten samt bekämpandet av varumärkesförfalskning och piratkopiering, innehöll EU-kommissionens önskelista för den inre marknaden en del reformer som har med vår digitala samtid och framtid att göra.


På väg mot en inre marknadsakt

Vår källa är EU-kommissionens samrådsdokument:

På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor). Meddelandet finns tillgängligt på 22 språk.


Tillväxten som motiv

Jag gör ett plock bland förslag som har specifikt digitala drag, trots att framsteg rörande standardisering, trafik, energi, innovativa privata och offentliga tjänster, liksom mycket annat ofta bygger på de nya möjligheter informations- och kommunikationstekniken (IKT) erbjuder.

I denna artikel handlar det närmast om att kort presentera frågor på reformagendan för den inre marknaden. Meningen är att senare följa upp samrådet om inremarknadsakten, studera den slutliga inremarknadsakten och att följa med enskilda förslag.

I avsnittet 1. En dynamisk, hållbar och rättvis tillväxt med företagen, rubriceras meddelandets andra underavsnitt som 1.2 Att främja nya vägar till hållbar tillväxt. Det finns ju tydliga samband mellan ekonomisk tillväxt, ökade skatteintäkter och minskade sociala utgifter samt uppkomsten av nya jobb.


Elektronisk handel

Förslag nr 5 (2011 – En digital strategi för Europa, Rapport om medborgarskapet)

Kommissionen kommer före utgången av 2011 att ta initiativ för att utveckla den elektroniska handeln på den inre marknaden. Dessa kommer särskilt att inriktas på de problem som drabbar konsumenter på den digitala marknaden. De avser bland annat ett meddelande om den elektroniska handelns funktion och, dessutom, riktlinjer till medlemsstaterna för att garantera en effektiv tillämpning av direktivets bestämmelser på tjänsteområdet som syftar till att förhindra diskriminering av tjänstemottagare på grund av nationalitet eller bostadsort.

Kommissionen nämnde (sidan 10) att den digitala inre marknaden är en av de sektorer där konsumenternas förtroende – och inköp – fortsatt är svagast.

Kommissionen utlovade riktlinjer om när konsumenter med annan nationalitet eller hemort kan behandlas olika på tjänstemarknaderna på ”objektiva” grunder.


Rättsliga ramar


E-autentisering

Underavsnittet 1.5 Att skapa gynnsamma rättsliga och skattemässiga ramar för företagen erbjuder:

Förslag nr 22 (2012 – En digital strategi för Europa)

Kommissionen kommer senast 2012 att lägga fram ett förslag till beslut som syftar till att garantera ömsesidigt erkännande av elektroniska identifierings- och autentiseringssystem över hela EU, på grundval av nätbaserade elektroniska autentiseringstjänster som bör tillhandahållas i alla medlemsstater. Under 2011 kommer kommissionen att föreslå en ändring av direktivet om e-signaturer för att skapa en rättslig ram för gränsöverskridande erkännande och interoperabilitet för säkra e-autentiseringssystem.

På sidan 18 betonade kommissionen vikten av att företag kan kontakta myndigheterna i andra länder på elektronisk väg. Identifiering och autentisering över landsgränserna är avgörande förutsättningar.


Immaterialrätt i handelspolitiken

Som meddelandet säger, i underavsnitt 1.6 Konkurrenskraft på internationella marknader (sidan 18), bör politiken på den inre och de yttre marknaderna stå i samklang.

I internationella fora som G20 och i bilateral kontakter med strategiska handelspartner, såsom USA, Japan, Kina, Ryssland, Indien och Brasilien, vill EU-kommissionen främja en rättslig samsyn, även i känsliga frågor såsom immaterialrättsligt skydd och subventioner, och erbjuda nya marknadsmöjligheter för företagen i EU (s. 19).

Förslag nr 23 (Pågår – En integrerad industripolitik)

Kommissionen kommer att fortsätta att utveckla det rättsliga samarbetet med huvudsakliga handelspartner, både bilateralt, i form av lagstiftningsdialoger, och multilateralt, exempelvis inom G20. Det tvådelade målet är att främja rättslig samsyn, bland annat genom att om möjligt erkänna tredjeländers system, och att uppmuntra till antagande av fler internationella normer. På grundval av detta kommer kommissionen att förhandla om internationella handelsavtal (både multilaterala och bilaterala) med fokus på både marknadstillträde och samsyn i rättsliga frågor, i synnerhet för tjänster, immaterialrätt och subventioner.Radiospektrum

Avsnittet 2. Återställa förtroendet genom att sätta människorna i centrum för den inre marknaden talar om Bättre allmännyttiga tjänster och förbättrad allmännyttig infrastruktur. Där hittar vi en fråga som på ett avgörande sätt påverkar möjligheterna att skapa nya och krävande trådlösa elektroniska förbindelser, nämligen frågan om radiospektrum (s. 19).

Förslag nr 28 (Omedelbart – En digital agenda för Europa)

Europaparlamentet och rådet bör anta förslaget till beslut om upprättande av ett handlingsprogram om europeiskt radiospektrum, för bättre förvaltning och ett effektivare utnyttjande av europeiskt radiospektrum.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det växande europeiska publika rummet, nämligen genom att samla inläggen från redan 940 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Ronny Patz har nyss publicerat sin syn på denna ”EU blogosphere”. Han efterlyser särskilt forskare som är beredda att torgföra och diskutera sina resultat.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag talar och skriver om demokrati och politik i Europeiska unionen, numera särskilt utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

onsdag 14 mars 2012

EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet”

EU-patentet, upphovsrätten samt bekämpandet av varumärkesförfalskning och piratkopiering toppade EU-kommissionens önskelista för att reformera den inre marknaden.


På väg mot en inre marknadsakt

Efter de lättlästa källorna i artikeln EU-reformer i ett nötskal: Din inre marknad? tar vi oss en titt på EU-kommissionens samrådsdokument:

På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor). Meddelandet finns på 22 språk.


Immaterialrätt

Kommissionen inledde med konkreta förslag som syftar till en ”dynamisk, hållbar och rättvis tillväxt med företagen”. Det första avsnittet, 1.1 Att uppmuntra och skydda nyskapandet, handlar om skyddet för immateriella rättigheter.


EU-patentet

Förslag nr 1 (Omedelbart – En innovationsunion)

Europaparlamentet och rådet bör vidta nödvändiga åtgärder för att anta förslagen rörande EU-patentet, dess språkordning och det harmoniserade systemet för tvistlösning. Målsättningen är att det första EU-patentet ska kunna utfärdas år 2014.


Upphovsrätt

Förslag nr 2 (2011 – En digital strategi för Europa)

Kommissionen kommer under 2011 att föreslå ett ramdirektiv om förvaltning av upphovsrättigheter för att öppna tillträde för online-innehåll genom att förbättra styrning och elektronisk förvaltning av upphovsrättigheter och göra dessa mer överblickbara. Kommissionen kommer även att föreslå ett direktiv om verk av okända upphovsmän.


Varumärkesförfalskning och piratkopiering

Förslag nr 3 (2010/2011 – En integrerad industripolitik)

Kommissionen kommer år 2010 att föreslå en handlingsplan mot varumärkesförfalskning och piratkopiering som innehåller både lagstiftnings- och andra åtgärder.Den kommer även under 2011 att lägga fram lagstiftningsförslag särskilt för att anpassa lagstiftningsramen till de behov som utvecklingen av Internet skapar och om att förstärka tullm[y]ndigheternas insatser på det området samt kommer att ompröva sin strategi för genomförandet av immateriella rättigheter i tredje land.

***

Alla 50 förslag finns i tabellform från sidan 38, men det största utbytet för att förstå EU-kommissionens tankevärld och målsättningar får du genom att läsa motivering jämte förslag. För de tre nämnda förslagen betyder det sidorna 7-8 i meddelandet.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det växande europeiska publika rummet, nämligen genom att samla inläggen från nu 940 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Ron Patz har nyss publicerat sin syn på denna ”EU blogosphere”.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av Grahnblawg på svenska och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag behandlar demokrati och politik i Europeiska unionen, numera särskilt utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

måndag 12 mars 2012

EU-reformer i ett nötskal: Din inre marknad?

Efter Mario Montis rapport om den inre marknaden publicerade EU-kommissionen alltså samrådsdokumentet:

På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor). Meddelandet finns på 22 språk.


Snabbtitt

Kommissionen publicerade den 27 oktober 2010 ett pressmeddelande på 22 språk (IP/10/1390) och en promemoria med kompletterande information på engelska, Single Market Act – Frequently Asked Questions (MEMO/10/528), där samrådsförfarandet presenterades:

For four months, the Single Market Act will be put up for debate throughout Europe – in Parliaments, regions, with civil society, trade unions, business federations etc. Are these 50 measures the right measures? Are there alternatives? Are there issues we have forgotten? Following a wide-ranging European public debate, the Commission will agree the final set of measures to focus on so that the 20th anniversary of the Single Market in 2012 can be celebrated with renewed dynamism.


Din inre marknad?

Den som vill vill veta lite mera om huvuddragen i kommissionens meddelande kan läsa broschyren Din inre marknad?

Småskriften presenterar de viktigaste tilltänkta förslagen i allmänna ordalag. Samtidigt slår den på trumman för Lissabonfördragets målsättning om en ”social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft”.

I Montis anda ville kommissionen reformera den inre marknaden i balans mellan ekonomiska och sociala rättigheter.

Förnyelsen av den inre marknaden diskuteras mycket med tanke på enskilda människor: medborgare, konsumenter, arbetstagare och yrkesutövare. Det är särskilt de små och medelstora företagen som behandlas i texten om att öka nyttan av den inre marknaden i affärsverksamhet.

Broschyren Din inre marknad? delar in de föreslagna åtgärder i tre kategorier:

* Åtgärder som syftar till att återställa en stark, hållbar och rättvis tillväxt.
* Åtgärder som syftar till att ställa medborgarna i centrum för den inre marknaden.
* Åtgärder för att förbättra styrelseformerna och dialogen inom den inre marknaden.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det växande europeiska publika rummet genom att samla inläggen från 940 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Med finns även min nuvarande bloggtrio, som består av Grahnblawg på svenska och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag behandlar demokrati och politik i Europeiska unionen, numera särskilt utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

söndag 11 mars 2012

Mario Monti lade grunden för en inre marknadsakt

Mario Monti (Wikipedia) försöker nu som statsminister få Italien på fötter. Han har svarat för den inre marknaden och för konkurrenspolitiken i EU-kommissionen.

Rätt nyligen ingick Monti i den så kallade reflektionsgruppen som under ledning av Felipe González stakade ut Europeiska unionens framtid: Projekt Europa 2030 – Utmaningar och möjligheter. Jämsides med detta uppdrag skrev han en egen utredning på uppdrag av kommissionsordföranden José Manuel Barroso: En ny strategi för den inre marknaden - I ekonomins och samhällets tjänst för Europa (den 9 maj 2010; 116 sidor).

Några tidigare inlägg om utredningarna hittar du på Grahnblawg här, här, här, här och här.


På väg mot en inre marknadsakt

Montis förarbete ledde sedan till ett samrådsdokument från EU-kommissionen, där Michel Barnier svarar för den inre marknaden och tjänster:

På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor). Meddelandet finns på 22 språk.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det växande europeiska publika rummet genom att samla inläggen från 940 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Med finns även min nuvarande bloggtrio, som består av Grahnblawg på svenska och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag behandlar demokrati och politik i Europeiska unionen, numera särskilt utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

fredag 9 mars 2012

Varför glömde EU-ledarna Europa 2020-strategin?

I sitt herdabrev till EU-ländernas ledare behandlade Herman Van Rompuy strategiska utmaningar på ett elegant och översiktligt sätt från en jämförande sympunkt. Jag rekommenderar varmt att du läser hans Issues Paper både med tanke på innehållet och på presentationen.

Det som dock verkar mystiskt är att Van Rompuy lyckades kringgå den övergripande strategi för tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning som Europeiska rådet har enat sig om för detta årtionde: Europa 2020.

Var det inte dessa frågor Europeiska rådets vårmöte skulle handla om?

I Europa 2020-strategin läggs med rätta tonvikten på behovet av en ny väg mot tillväxt som kan leda till en smart, hållbar och inkluderande ekonomi, överbrygga de strukturella svagheterna i den europeiska ekonomin, förbättra dess konkurrenskraft och produktivitet och stödja en hållbar social marknadsekonomi.

(Lägesrapport om Europa 2020-strategin; Bryssel den 23.11.2011 KOM(2011) 815 slutlig VOL. 2/5 – BILAGA I; sidan 2)

Märkligt är att brevet A plan for growth in Europe från de tolv statsministrarna inför Europeiska rådet lika sorgfälligt undvek att nämna Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.


Europa 2020 återuppstår

Det krävdes José Manuel Barrosos svarsbrev för att påminna om att Europeiska unionen och medlemsländerna redan har en gemensam, heltäckande strategi för tillväxt, EU2020:

We have agreed on an ambitious and comprehensive growth and jobs strategy: Europe 2020. Our common ownership of it needs to be more visible to our citizens. They need to know that the EU has a clear strategy for building a better future and that all Member States are working in the same direction. There should be no artificial separation between EU and national growth policies, they reinforce each other.

Det är dock först i slutsatserna som Europeiska rådet påminner sig och andra om att smart och hållbar tillväxt för alla förverkligas genom Europa 2020-strategin (EU2020):

2. Europa 2020-strategin är Europas strategi för sysselsättning och tillväxt och utgör Europas övergripande svar på de utmaningar det står inför. Särskilt kan konstateras att de fem mål som har ställts upp för 2020 fortfarande är fullt relevanta och även i framtiden kommer att vara vägledande för medlemsstaternas och unionens åtgärder för att främja sysselsättning, förbättra förutsättningarna för innovation, forskning och utveckling, uppfylla våra mål i fråga om klimatförändring och energi, höja utbildningsnivåerna och främja social delaktighet, särskilt genom fattigdomsminskning.

Det låter riktigt bra, men hur i all världen lyckades så många ledare tappa bort EU2020 på vägen – och varför?

Hur övertygande verkar engagemanget?Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det europeiska publika rummet genom att samla inläggen från mer än 900 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Med finns även min nuvarande bloggtrio, som består av Grahnblawg på svenska och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt).

torsdag 8 mars 2012

Van Rompuys herdabrev till EU-ländernas ledare

Jag vill passa på att rekommendera det strategiskt inriktade brev ordförande Herman Van Rompuy skrev åt stats- och regeringscheferna för att fokusera diskussionen vid Europeiska rådet.

Herdabrevet, Issues Paper (den 29 februari 2012), inleddes genom lägga grunden för medlemsländernas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram (om begreppen här).


Väl underbyggt

Van Rompuy hänvisade till färska bedömningar om ekonomin i Europeiska unionen och medlemsländerna. För andra gången tillämpas planeringscykeln den europeiska planeringsterminen, som kommissionen kör i gång genom sin årliga tillväxtöversikt.

Den årliga tillväxtöversikten för år 2012 jämte bilagor utgör basen för Europeiska rådets vårmöte:

Årlig tillväxtöversikt 2012; KOM(2011) 815 slutlig (rådets handling 17229/11)

LÄGESRAPPORT OM EUROPA 2020-STRATEGIN – KOM(2011) 815 slutlig VOL. 2/5 – BILAGA I (rådets handling 17229/11 ADD 1) 

MAKROEKONOMISK RAPPORT - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 3/5 - ANNEX II (rådets handling 17229/11 ADD 2) 

Utkast till gemensam sysselsättningsrapport - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 4/5 Bilaga III (rådets handling 17229/11 ADD 3)

TILLVÄXTVÄNLIG SKATTEPOLITIK I MEDLEMSSTATERNA OCH BÄTTRE SKATTESAMORDNING I EU - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 5/5 - ANNEX IV (rådets handling 17229/11 ADD 4)


Det danska ordförandeskapet för EU:s råd hade följt upp behandlingen av tillväxtöversikten 2012 och de vidhängande handlingarna (bilagorna) i de olika rådskonstellationerna:

Genomförandet av den europeiska planeringsterminen – Sammanfattande rapport (rådets handling 6662/12)

För första gången hade kommissionen publicerat en rapport som avser att ge förvarning om uppdykande problem. Utöver välkända bekymmer pekade rapporten på en oroväckande förlust av internationell konkurrenskraft och exportandelar för praktiskt taget alla EU-länder:

Rapporten om varningsmekanismen; Bryssel den 14.2.2012 COM(2012) 68 final

Vidare pekade Van Rompuy på kommissionens senaste interimsprognos, som tyder på ofrivillig nolltillväxt (pressmeddelande). Prognosen i detalj på engelska: Interim Forecast February 2012 (publicerad den 23 februari 2012).


Fokusering

Meningen med vårmötet var alltså att diskutera de kärnfrågor där medlemsländerna har skäl att sätta in stöten när de bereder sina nationella utvecklingsprogram och sitt stabilitetsprogram (för euroländerna) eller konvergensprogram (för ett land som fortfarande har en nationell valuta).

Därefter behandlade Van Rompuy ett antal strategiska utmaningar på ett elegant och översiktligt sätt från en jämförande sympunkt, även om han utelämnade en helhet stor som en hel kontinent...Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Min nuvarande bloggtrio består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränserna. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det europeiska publika rummet genom att samla inläggen från mer än 900 Europabloggar.

måndag 5 mars 2012

Tillväxt utan pengar kräver EU2020-reformer

Efter inledningen i slutsatserna och reformfrontens bemödanden att sätta fyr under pannan övergåg vi till de hörnstenar Europeiska rådet lade för att återgå till ekonomisk tillväxt, återvinna konkurrenskraft och återvända till bättre sysselsättning.

Jag behandlar kort de första styckena i Europeiska rådet 1-2 mars 2012 slutsatser (EUCO 4/12), i avsnitt I. Ekonomisk politik.


Tillväxt utan pengar

Det första stycket lägger grunden genom att fastställa att det allmänt taget inte finns pengar för stimulanspolitik av klassiskt snitt:

1. Europeiska unionen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att Europa åter ska gå mot tillväxt och sysselsättning. Detta kräver en tvådelad strategi som omfattar såväl åtgärder för att garantera finansiell stabilitet och budgetkonsolidering som åtgärder för att främja tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

Jag diskuterade inledningsvis detta avgörande linjeval på Grahnlaw. Följden är att tillväxtpolitiken blir mycket krävande, eftersom det handlar om att omprioritera inom trängre budgetramar och att genomföra kvalitativa reformer, som ofta stöter på motstånd.

Den första Rapporten om varningsmekanismen 14.2.2012 KOM(2012) 68 pekar på en rad obalanser i EU-ländernas ekonomier, bland annat överskuldsättning, fastighetsbubblor och sviktande banker, men en grundläggande orsak till den ekonomiska krisen är den oroväckande förlusten av internationell konkurrenskraft (stigande enhetsarbetskostnader och förlorade andelar på exportmarkanderna) i praktiskt taget hela EU:

Ändrade världsexportmarknadsandelar för varor och tjänster (procentuell ändring över fem år) pekar på att flera medlemsstater kan ha drabbats av stora strukturella konkurrenskraftsförluster på världsmarknaden: Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Nederländerna, Österrike, Finland, Sverige och Storbritannien har fortsatta förluster av marknadsandelar som överskrider det indikativa tröskelvärdet på 6 %. I flera av dessa medlemsstater är förlusterna av exportmarknadsandelar ännu mer markanta sett under en längre tidsperiod..
.


Europa 2020

Europeiska rådet påminner om att smart och hållbar tillväxt för alla förverkligas genom Europa 2020-strategin (EU2020)

2. Europa 2020-strategin är Europas strategi för sysselsättning och tillväxt och utgör Europas övergripande svar på de utmaningar det står inför. Särskilt kan konstateras att de fem mål som har ställts upp för 2020 fortfarande är fullt relevanta och även i framtiden kommer att vara vägledande för medlemsstaternas och unionens åtgärder för att främja sysselsättning, förbättra förutsättningarna för innovation, forskning och utveckling, uppfylla våra mål i fråga om klimatförändring och energi, höja utbildningsnivåerna och främja social delaktighet, särskilt genom fattigdomsminskning.

Syftet med Europa 2020 är att förena reformer på EU-nivå, de sju flaggskepps- eller huvudinitiativen, med strukturella tillväxtskapande reformer i EU-länderna för att tillsammans uppnå EU2020-målen (i tabellform).

Vi står alldeles inför nästa omgång av nationella reformprogram (National Reform Programmes NRP) som ska ges in till EU-kommissionen helst före den 15 april 2012, men senast före utgången av april. (Samtidigt levererar varje medlemsland sitt stabilitets- eller konvergensprogram vad gäller det offentliga hushållet.)

Ändå ser vi ytterst lite livskraftig och sporrande diskussion i EU-länderna med en klar koppling mellan de nationella reformerna och EU-nivån.

EU-ledarnas påminnelse om EU2020-strategin är välkommen, men nu borde de bredda debatten och sätta kraft i beredningen på hemmaplan för att vända utvecklingen.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Min nuvarande bloggtrio består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränserna. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det europeiska publika rummet genom att samla inläggen från mer än 900 Europabloggar.

Europeiska rådet om tillväxt, konkurrenskraft och jobb

De nationella politiska ledarna undertecknade alltså den mellanstatliga finanspakten och korade Herman Van Rompuy till ordförande för Europeiska rådet och eurotoppmötena.

Sakfrågorna för Europeiska rådet den 1-2 mars 2012 rörde dock den ekonomiska politiken, med sikte på tillväxt, konkurrenskraft och jobb.

Slutsatserna finns tillgängliga på 23 språk; på svenska: Europeiska rådet 1-2 mars 2012 (EUCO 4/12). De inleds med ett sammandrag som ger en bild av de frågor där slutsatserna från EUCO innehåller mera detaljerade riktlinjer:

Europeiska rådet diskuterade genomförandet av EU:s ekonomiska strategi. Strategin syftar till såväl fortsatt budgetkonsolidering som resoluta åtgärder för att stimulera tillväxten och öka sysselsättningen; hållbar tillväxt och sysselsättning kan inte bygga på underskott och alltför höga skuldnivåer. De åtgärder som har vidtagits för att stabilisera situationen i euroområdet börjar nu ge resultat.

Europeiska rådet ställde sig bakom de fem prioriteringar för 2012 som anges i kommissionens årliga tillväxtöversikt. Det diskuterade åtgärder som måste vidtas på nationell nivå. Medlemsstaterna måste göra snabbare framsteg för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och öka ansträngningarna för att genomföra de reformer som tas upp i de landsspecifika rekommendationerna från 2011. Medlemsstaterna förväntas i sina nationella reformprogram och i sina stabilitets- eller konvergensprogram ange de åtgärder de avser att vidta i detta syfte. Europeiska rådet diskuterade också de åtgärder som krävs på EU-nivå för att gå vidare med fullbordandet av den inre marknaden i alla dess aspekter – både interna och externa – och för att främja innovation och forskning.

I anslutning till Europeiska rådets möte undertecknade de deltagande medlemsstaterna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom den ekonomiska och monetära unionen.

Europeiska rådet fastställde EU:s prioriteringar inför det kommande G20-mötet och FN:s Rio+20-konferens med särskild tonvikt på tillväxtfrämjande åtgärder och reformer. Det gjorde en bedömning av den arabiska vårens utveckling och fastställde riktlinjer för EU:s framtida åtgärder till stöd för den processen.

Europeiska rådet beviljade Serbien status som kandidatland.

Man enades om att rådet skulle återkomma till frågan om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet så att beslutet kan antas i september.

Slutligen återvalde Europeiska rådet Herman Van Rompuy som ordförande.

Reformfronten

Europaportalen.se tar fasta på statsminister Fredrik Reinfeldts presentation av svenska erfarenheter och utgångspunkter för sina kollegor.

Finlands statsminister Jyrki Katainen underströk behovet av en ambitiös handlingsplan för ekonomisk tillväxt. Särskilt underströk han den avgörande betydelsen av en digital inre marknad genom enhetliga europeiska regler om upphovsrätt, moms och kopieringsavgifter.

Inför mötet hade tolv statsministrar, David Cameron (Storbritannien), Mark Rutte (Nederländerna), Mario Monti (Italien), Andrus Ansip (Estland), Valdis Dombrovskis (Lettland), Jyrki Katainen (Finland), Enda Kenny (Irland), Petr Nečas (Tjeckien), Iveta Radičová (Slovakien), Mariano Rajoy (Spanien), Fredrik Reinfeldt (Sverige) och Donald Tusk (Polen) skrivit ett brev till ordföranden för Europeiska rådet (EUCO) Herman van Rompuy och ordföranden för EU-kommissionen José Manuel Barroso. I 'A plan for growth in Europe' ville regeringscheferna ge det ekonomiska reformarbetet fart och kraft.

Varken Frankrike eller Tyskland ingick i reformfronten.

Se Grahnlaw (här, här och här) samt Europaportalen.se (här).Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Min nuvarande bloggtrio består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränserna. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det europeiska publika rummet genom att samla inläggen från mer än 900 Europabloggar.

fredag 2 mars 2012

Finanspakten på svenska

Finanspakten, eller mer officiellt fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, finns nu även på svenska

Fördraget undertecknades nyss av 25 EU-länder, vilket betyder att enbart Storbritannien och Tjeckien lämnade sig utanför i detta skede. Antalet kan minska i slutändan om inte alla ratificerar finanspakten. Irland har bekräftat att landet ordnar en folkomröstning om det internationella avtalet.

Finanspaktens text finns i 22 språkversioner.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Har du redan bekantat dig med mina övriga bloggar? Den nuvarande trion består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt).

Herman Van Rompuy segrare i enkandidatsval: ordförande för Europeiska rådet och eurotoppmötena

På min engelska blogg Grahnlaw hann jag redan undra Habemus what? efter att Herman Van Rompuy hade omvalts som ordförande för Europeiska rådet och dessutom ska leda ordet vid de nyinstiftade eurotoppmötena mellan den 1 juni 2012 och den 30 november 2014, korad av 27, respektive 17 stats- och regeringschefer.

Endast vaksamma läsare var ens medvetna om att valet sent och diskret smög sig in på dagordningen för den viktigaste EU-institutionen (för 502 miljoner invånare) och euroområdet (med en befolkning om 332 miljoner).

Inga upprivande valkampanjer och inget folkligt deltagande här. Europeiska rådet (EUCO) har fått upp en notis om valet.

Den 1 mars 2012 fick Finland en ny president, efter ett direkt folkval i två omgångar. Den tidigare ordföranden för Samlingspartiet (Moderaternas systerparti och Europeiska folkpartiet EPP i EU-sammanhang), finansministern och talmannen Sauli Niinistö tog över från Tarja Halonen som suttit två perioder om sex år (Hbl). Trots folkvalet ändrades grundlagen samma dag så att presidentmakten krymper (Hbl), så valsättet och makten har gått i olika riktningar.

En viss kontrast till EU-nivån, i alla fall.


Van Rompuy

Vi tar en titt på det europeiska enkandidatsvalet. Honor Mahony skriver i EUobserver 'Grey mouse' EU chairman picked for second term, där hon beskriver Van Rompuys diskreta, rentav självutplånande stil.

EurActiv har nyss återupptagit sin löpande rapportering från EU-toppmötet: Summit live coverage.

AFP använder det mera jordnära ”reappointed” för Van Rompuy, även om det enligt Lissabonfördraget formellt heter att Europeiska rådet ”shall elect” (”ska välja”) sin ordförande.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Har du redan bekantat dig med mina övriga bloggar? Den nuvarande trion består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt).