lördag 24 mars 2012

Verksamheten i Europeiska unionen under 2011

Översiktlig information om EU är ofta det bästa sättet att inleda mer ingående studier beträffande ett visst politikområde eller någon sakfråga. I artiklarna Publikationen Europeiska rådet under 2011 och Nyttigt om EU: Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011 presenterade jag två utmärkta årspublikationer från EU-institutionerna.

Regeringen i Sverige ger årligen ut en detaljerad årsrapport som belyser utvecklingen i EU och den svenska regeringens insatser i EU-politiken. Sidantalet råkar denna gång sammanfalla med antalet dagar under det gångna året:

Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (den 8 mars 2012; 365 sidor)

Skrivelsen till riksdagen presenteras kort på pärmbladet:

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2011 i enlighet med 10 kap. 2 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

Berättelsen är en värdefull källa för EU-intresserade i Norden.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. I Erkan's Field Diary bevakar den turkiske antropologen, doktor Erkan Saka mångsidigt den politiska utvecklingen och kulturella skeenden i Turkiet och Europa. Många av länksamlingarna är på engelska. Rekommenderas varmt.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: