måndag 12 mars 2012

EU-reformer i ett nötskal: Din inre marknad?

Efter Mario Montis rapport om den inre marknaden publicerade EU-kommissionen alltså samrådsdokumentet:

På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor). Meddelandet finns på 22 språk.


Snabbtitt

Kommissionen publicerade den 27 oktober 2010 ett pressmeddelande på 22 språk (IP/10/1390) och en promemoria med kompletterande information på engelska, Single Market Act – Frequently Asked Questions (MEMO/10/528), där samrådsförfarandet presenterades:

For four months, the Single Market Act will be put up for debate throughout Europe – in Parliaments, regions, with civil society, trade unions, business federations etc. Are these 50 measures the right measures? Are there alternatives? Are there issues we have forgotten? Following a wide-ranging European public debate, the Commission will agree the final set of measures to focus on so that the 20th anniversary of the Single Market in 2012 can be celebrated with renewed dynamism.


Din inre marknad?

Den som vill vill veta lite mera om huvuddragen i kommissionens meddelande kan läsa broschyren Din inre marknad?

Småskriften presenterar de viktigaste tilltänkta förslagen i allmänna ordalag. Samtidigt slår den på trumman för Lissabonfördragets målsättning om en ”social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft”.

I Montis anda ville kommissionen reformera den inre marknaden i balans mellan ekonomiska och sociala rättigheter.

Förnyelsen av den inre marknaden diskuteras mycket med tanke på enskilda människor: medborgare, konsumenter, arbetstagare och yrkesutövare. Det är särskilt de små och medelstora företagen som behandlas i texten om att öka nyttan av den inre marknaden i affärsverksamhet.

Broschyren Din inre marknad? delar in de föreslagna åtgärder i tre kategorier:

* Åtgärder som syftar till att återställa en stark, hållbar och rättvis tillväxt.
* Åtgärder som syftar till att ställa medborgarna i centrum för den inre marknaden.
* Åtgärder för att förbättra styrelseformerna och dialogen inom den inre marknaden.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det växande europeiska publika rummet genom att samla inläggen från 940 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Med finns även min nuvarande bloggtrio, som består av Grahnblawg på svenska och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag behandlar demokrati och politik i Europeiska unionen, numera särskilt utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: