tisdag 20 mars 2012

Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten

Artikeln Inremarknadsakten KOM(2011) 206 redogjorde för de tolv hävstängerna (teman) och nyckelåtgärderna för att få den inre marknaden att fungera bättre.

Rapporten om varningsmekanismen 14.2.2012 COM(2012) 68 från kommissionen berättar hur EU-länderna har förlorat konkurrenskraft (genom stigande enhetsarbetskostnader) och exportandelar på världsmarknaderna. Rapporten finns tillgänglig på 22 språk.


Krakowdeklarationen

Nästan ett halvt år efter lanseringen av inremarknadsakten ordnade kommissionen och det polska ordförandeskapet för rådet en stor samling kring åtgärdspaketet.

Krakowdeklarationen från höstens inremarknadsforum finns på åtta språk men inte svenska, så jag väljer den engelska versionen:

Single Market Forum, Krakow 3-4 October 2011: The Krakow Declaration (2 + 4 sidor)

Uttalandet framförde följande önskemål till i första hand de ansvariga politikerna:

• EU Heads of State and Government at their next summit to commit to a speedy implementation of the Single Market Act;
• European Institutions to adopt measures in order to bridge the gaps we have identified as a matter of urgency;
• National governments, regional and local entities, businesses, trade unions and non-governmental organisations to cooperate to ensure that Single Market rules work effectively on the ground for citizens and businesses;
• All the partners to involve citizens more closely in the development of the Single Market; to do so by providing clearer information; by fostering dialogue and communication with citizens in order to better understand their expectations and by helping business and citizens exercise their rights and obligations.
I bilagan utvecklades ett antal tematiska frågor vidare.


Mellanbokslutet SWD(2012) 21

Inför Europeiska rådets vårmöte rapporterade kommissionen om hur inremarknadsakten har förverkligats (endast på engelska):

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final (18 sidor)

Detta mellanbokslut är ett nyttigt redskap för att följa upp reformerna på den inre marknaden.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 943 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy EUROPP, där Gareth Harding nyligen förklarade varför EU-institutionerna håller på att förlora kampen om själarna och vad EU kunde göra för att vända trenden.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de avgörande utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: