onsdag 29 februari 2012

Danmark driver på en digital inre marknad i EU – utan nätbarnen

Den 2-3 februari 2012 samlades EU:s kokurrenskraftsråd till ett informellt möte i Köpenhamn. Närings- och tillväxtministern Ole Sohn, som företrädde det danska ordförandeskapet, betonade vikten av en digital inre marknad för ekonomisk tillväxt och jobb: Future EU growth is digital.

Ett sammandrag (synopsis) av diskussionerna tar kort och överskådligt ställning för raska framsteg rörande aktuella reformplaner: Presidency summary (Informal Competitiveness Council, February 2nd-3rd 2012, Copenhagen, Denmark).

I går och förrgår tog regeringen i Danmark upp tråden vid en konferens på något bredare bas, ”Et digitalt indre marked i 2015 - Vejen til økonomisk vækst og beskæftigelse” (A Digital Single Market by 2015 - A driver for economic growth and jobs). Förhandsinformationen erbjuder en inkörsport: Den digitale vej til økonomisk vækst og beskæftigelse (den 24 februari 2012).

Efter konferensen uttalade sig närings- och tillväxtminister Ole Sohn i ett pressmeddelande om de hinder som enligt experterna måste övervinnas: Digitale data giver nye vækstmuligheder (den 28 februari 2012).

Det finns en del bilder från presentationerna, men meningen är att sessionerna ska bli tillgängliga online.

I detta skede finns i textform ett faktablad och en sammanfattning på engelska om utsikterna för den digitala inre marknaden: Future Outlook for a Digital Single Market in Europe. Jag återger här de fyra huvudbudskapen (key messages) i kortform:

1. CONNECTIVITY - Europeans must be able to get online, anywhere, anytime and on any device
2. TRUST - Consumer trust and confidence in eCommerce must be strengthened
3. DIGITAL MINDSET - Thinking Digital is vital for European growth
4. DATA – The fuel for the European digital growth engine is our ability to harness the potential of "Big Data”

Genom konferensens engelska hemsida kan du hitta ytterligare information om talare, de skilda sessionerna, olika delområden inom IT-politiken och om handläggningen av IT-politiska frågor i Danmark.

***

Affärsmöjligheterna, tillväxten och de nya jobben har en avgörande betydelse för Europas framtid. Samtidigt betyder vinklingen att européerna fanns med främst som tilltänkta konsumenter av privata och offentliga tjänster.

Medborgarna, särskilt de digitala infödingarna – We, the Web Kids av Piotr Czerski, på svenska Vi, nätbarnen - samt deras föreställningar och planer föll i huvudsak utanför ramen, trots Twitter, bloggar, sessioner online och möjligheter till interaktion för allmänheten.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Har du redan bekantat dig med mina övriga bloggar? Den nuvarande trion består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw, som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland, samt min finska blogg Eurooppaoikeus (som betyder Europarätt).

tisdag 28 februari 2012

Digital inre marknad i EU: Högre och snabbare

Europa har ett skriande behov av ekonomisk tillväxt. Den inre marknaden och särskilt den digitala inre marknaden erbjuder möjligheter.


Digital agenda

En av nyckelmålsättningarna i En digital agenda för Europa är en digital inre marknad som rentav ska bli pulserande.


Digital inre marknad

Tankesmedjan EPC har nyss publicerat en bedömning där den påminner om tidigare utredningar rörande nyttan av en digital inre marknad. Samtidigt sätter EPC in den digitala inre marknaden i färskaste möjliga sammanhang, såsom Europeiska rådets slutledningar från slutet av januari och tillväxtbrevet från ett antal stats- och regeringschefer.

Policybrevet kan laddas ned gratis (pdf):

Hans Martens & Fabian Zuleeg: The Digital Single Market 2.0 (European Policy Centre EPC, Policy brief, 27 February 2012)

På enbart fyra sidor blir penseldragen rätt breda, men presentationen ger i varje händelse en aktuell bild av nödvändiga tyngdpunktsaktioner.

Utöver de rätta åtgärderna måste Europa även höja ambitionsnivån: sikta högre och avancera snabbare.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 2: Har du redan bekantat dig med mina övriga bloggar? Den nuvarande trion består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw, som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland, samt min finska blogg Eurooppaoikeus (som betyder Europarätt).

måndag 27 februari 2012

ACTA i Europaparlamentet denna vecka

Fastän handelsavtalet ACTA är på väg till Europeiska unionens domstol för utlåtande betyder det inte att den politiska beredningen står stilla.

Europaparlamentets presstjänst har lagt fram en översiktlig webbsida med frågor och svar om ACTA, Europaparlamentets roll och beslutsprocessen. Meningen är att sidan ska uppdateras vid behov.

Europaparlamentets kommunikation på Internet har varit nyskapande bland EU:s institutioner. Det kan vara värt att titta närmare på översikten om EP:s närvaro på sociala medier.

När Europeiska socialdemokratiska partiet PES (Party of European Socialists) sällade sig till De Gröna (European Greens) och Piratpartiet (PP International), skiftade den politiska balansen i Europarlamentet till förmån för en noggrann och kritisk granskning av handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA.


Utskottet för internationell handel

Utskottet för internationell handel (INTA) sammanträder onsdagen den 29 februari 2012. På föredragningslistan finns en inledande diskussion med kommissionären för utrikeshandel Karel De Gucht (punkt 14) i arbetspasset mellan klockan 17 och 18.30.

Du kan följa med utskottsmötet, inklusive ACTA-diskussionen på EP Live.


ACTA-seminarium

Torsdagen den 1 mars 2012, från klockan 15 till 18.30 kan du följa med utskottets seminarium om ACTA över EP Live.


Källor

I alla sammanhang är det lättare att följa med och förstå diskussionen om du har de centrala källorna till hands. Det handlar dels om förslaget till beslut av rådet:

RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater (rådets handling 12195/1/11)

Särskilt gäller det själva innehållet i ACTA:

Handelsavtal för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater (rådets handling 12196/11)Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 1: Anne Kekki har rapporterat från ACTA-demonstrationen i Göteborg. Det europeiska bildmaterialet från Stopp-ACTA visar en stor uppslutning i Köpenhamn och andra städer i Danmark.

P.S. 2: Cision Finland rankade nyss de bästa politiska bloggarna i Finland. Till min överraskning placerade sig min engelska blogg Grahnlaw som fjärde mellan ett antal rikskändisar. Grahnblawg är (trots namnet) min svenska blogg, och mina finska inlägg hittar du på Eurooppaoikeus (som betyder Europarätt).

söndag 26 februari 2012

Mot ACTA – för Internet

Jag inleder om den europeiska aktionsdagen mot ACTA från Helsingfors, där filmregissören Timo Vuorensola talade (på finska).

Flickus flackus flum talar om en lyckad demonstration i Göteborg, med mellan 1500 och 2000 delatagare. Talet resonerar om demokratins väsen, EU-kommissionens ställning och beredningen av offentliga beslut i vår onlinetid. Jag noterar att Jacob Hallén efterlyser det slags personval (från partilistor) vi till all lycka har i Finland.

Privat brottsutredning, ökad övervakning, oproportionerligt hårda sanktioner och ett förlegat synsätt på de immateriella monopolrättigheterna får sig också en släng av sleven.

Några plock bland de fler än 150 planerade demonstrationerna i Europa under lördagen.

It-nyhetstjänsten Heise Online rapporterar om demonstationerna med tyngdpunkt på Tyskland. Netzpolitik erbjuder en kort sammanfattning och en video från Berlin.

Även utanför nätaktivisternas krets noterades de tyska manifestationerna synligt av Handelsblatt.

Futurezone rapporterar om tusental demonstranter i Wien och i andra städer i Österrike.

Stopp-ACTA erbjuder en sida med överblick med bilder från hela Europa, även om många av demonstrationerna ännu saknas.

Mer information rullar in på Twitter under #ACTA tills förslaget fått sin officiella jordfästning. Somliga är sura över att gammelmedierna förtiger folkrörelsen eller förvränger rapporteringen.

Online kallar @Avaaz folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. Avtalet skickas nu till Europeiska unionens domstol för utlåtande, men den politiska kampen fortsätter. Nyss hade redan 2.438.530 medborgare undertecknat onlinepetitionen.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Cision Finland rankade nyss de bästa politiska bloggarna i Finland. Till min överraskning placerade sig min engelska blogg Grahnlaw som fjärde mellan ett antal rikskändisar. Mina finska inlägg hittar du på Eurooppaoikeus, senast om ACTA i Europaparlamentet.

torsdag 23 februari 2012

Nyttigt om EU: Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011

Redan tidigare hänvisade jag till den nyttiga årsrapporten Europeiska rådet under 2011 och den föregående utgåvan som gällde år 2010 i ett blogginlägg här på Grahnblawg.

En annan återkommande publikation jag kan rekommendera för dem som studerar politik, ekonomi eller juridik med EU-inriktning, eller jobbar som lärare, forskare, journalister, politiker, tjänstemän, liksom för företag, intresseorganisationer och medborgarrörelser samt intresserade medborgare är EU-kommissionens Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011.

Både Europeiska rådets och kommissionens publikation kan laddas ned gratis. Med tanke på diskussioner över lands- och språkgänserna är det behändigt att de finns tillgängliga i 22 språkversioner, vilket hjälper det europeiska offentliga rummet att ta form.

Senast när jag beredde mitt anförande om öppenhet och demokrati inför det seminarium Attac ordnade i går i Helsingfors, The new budgetary discipline in the EU: Implications to socio-economic developments and democracy, kunde jag konstatera att skrifterna var till nytta för att i minnet återkalla de tämligen tumultartade händelserna i euroområdet.

I den allmänna rapporten handlade det denna gång särskilt om det första kapitlet, Förstärkt ekonomisk styrning i Europeiska unionen (från sidan 6) och den kronologiska översikten över EU:s insatser mot skuldkrisen (från 176).

På motsvarande sätt kan dessa årsberättelser användas som inkörsportar till andra politikområden i Europeiska unionen. Kommissionens rapport presenterar besluten på ett överskådligt sätt och kapitlens slutnoter innehåller referenser till mer ingående information.

EU är nog så snärjigt, så det är utmärkt att allmänheten har gratis tillgång till råmaterial för det offentliga samtalet.

Laddar du ned publikationerna, så kan du dessutom jobba med dem när du saknar nätförbindelse (till rimligt pris).Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 1: Som EU-institutionernas centrala roll och ACTA-debatten visar, är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna, även när det gäller ekonomin, liksom framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: @Avaaz kallar folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. Avtalet skickas nu till Europeiska unionens domstol för utlåtande, men den politiska kampen fortsätter. Nyss hade redan 2.410.923 medborgare undertecknat onlinepetitionen. På Twitter går debatten het under #ACTA tills förslaget fått sin officiella jordfästning.

måndag 20 februari 2012

Publikationen Europeiska rådet under 2011

Särskilt i länderna i euroområdet har bilden av Europeiska unionen dominerats av en strid ström av officiella och inofficiella toppmöten för att bekämpa den finansiella och ekonomiska krisen.

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, blev Europeiska rådet officiellt en av EU:s institutioner. Där samlas stats- eller regerinschefen för varje EU-land. Utöver de 27 nationella politiska ledarna finns det två medlemmar utan rösträtt: EU-kommissionens ordförande (José Manuel Barroso) och den för två och ett halvt år valda ordföranden (Herman Van Rompuy).

Officiellt heter det att Europeiska rådet ska ”ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar”. Omvänt betyder det att denna konklav för stats- och regeringschefer sätter gränserna för vad Europeiska unionen vill och kan.

För andra gången har ordföranden Van Rompuy fattat samman Europeiska rådets bemödanden i en årspublikation:

Europeiska rådet under 2011 (januari 2012; 77 sidor)

Skriften består av en inledning där Van Rompuy belyser händelserna under året och av de samlade slutsatserna och uttalandena från stats- och regeringscheferna.

Det handlar alltså om ett viktigt politiskt dokument, oberoende av vad vi anser om hur väl eller illa Europeiska rådet har lyckats i sin uppgift. Ordförandens omdömen är rätt återhållsamma, till och med ödmjuka inför utmaningarna.

För dem som aktivt sysslar med EU-frågor är det behändigt att ha alla uttalanden samlade på ett ställe.

Den som missade den första årspublikationen kan passa på att ladda ned även den. Genom rådets hemsida och vidare till webbsidan Order a publication borde man hitta fram till också år 2010, vilket lyckades tidigare, men misslyckes upprepade gånger nyss. Om felet rättas till kan följande länk eventuellt leda direkt till resultat senare:

Europeiska rådet under 2010 (januari 2011; 46 sidor)

Eftersom arbete och studier rörande Europeiska unionen ofta sker över lands- och språkgränser kan det vara skäl att nämna att broschyrerna för både 2010 och 2011 har getts ut på 22 EU-språk.
Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 1: Som Europeiska rådets centrala roll och ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden, även på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: @Avaaz kallar folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. Nyss hade redan 2.383.943 medborgare undertecknat onlinepetitionen. På Twitter går debatten het under #ACTA tills förslaget fått sin officiella jordfästning. Sedan står nya utmaningar i tur...

fredag 17 februari 2012

Europaparlamentet (IMCO): Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs

I går nämnde jag att Europaparlamentets utskott för inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) har för avsikt att ta ställning till den föreslagna förordningen om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs KOM(2011) 285.

Kommissionen beskriver sitt förslag som ”ett mer robust verktyg för kontroll av efterlevnaden”.

Förslaget till föredragningslista för IMCO den 28-29 februari 2012 har nu lagts ut på utskottets webbsidor. Genom dagordningen har vi bekväm tillgång till handlingarna i frågan, även på svenska.


Creutzmanns betänkande

Föredraganden Jürgen Creutzmanns förslag till betänkande PE470.069v01-00 är daterat den 13 december 2011. Ett genomgående drag i betänkandet är att det försöker förtydliga skillnaden mellan tullförfarandet (processen) som det här är fråga om och sakinnehållet i immaterialrätten (vilket leder till ett näpet uttryck ”materialrättslig immaterialrätt”).

Föredraganden vill inte ge kommissionen rätt att genom delegerad lagstiftning avgöra vad som är en ”liten sändning”. Betänkandet tar därför in en sådan bestämmelse (i artikel 2). En vikt som understiger 2 kg verkar entydigt, men betyder ett paket som innehåller färre än tre varor (även på engelska ”less than three items”) att de är högst två?

I flera punkter stryks särskilda omnämnanden om varumärkesförfalskning och pirattillverkning, vilket medför att alla intrång i immateriella rättigheter i princip behandlas lika.

En allmän rätt att höras ser betänkandet som en orimlig administrativ börda för tullmyndigheterna, så enbart små försändelser (till privatpersoner) skulle kräva att den berörda hörs.

Inalles föreslår föredraganden sextio ändringar i skälen och själva förordningstexten, även om många av dem beror på upprepningar och linjeval samt är rätt tekniska.

Motiveringen (från sidan 44) erbjuder en överblick. Creutzmanns positiva inställning till skärpt kontroll och framtida lagstiftning belyses bland annat på sidan 45:

Föredraganden anser att den materialrättsliga immaterialrätten bör erkänna principen att förfalskade varor utgör intrång i immateriella rättigheter även när de är avsedda för privat bruk, och uppmanar kommissionen att ta sig an detta problem genom att se över den aktuella lagstiftningen.

Föredraganden gläder sig åt att tillämpningsområdet utvidgats till alla typer av intrång i immateriella rättigheter som övervägs i EU:s och medlemsstaternas materialrätt, inklusive parallellhandel och s.k. overruns. Parallellimport är olagligt enligt den materiella rätten i en rad medlemsstater, och tullmyndigheterna bör därför ges möjlighet att verkställa bestämmelserna i den materialrättsliga immaterialrätten. Parallellimport blandas ofta med förfalskade varor och kvalitetskontrolleras bristfälligt. Den lurar konsumenterna och kan hota deras hälsa och säkerhet.
Creutzmann vill i framtiden få bättre garantier mot missbruk av reglerna om transitering av varor genom tullunionens område (sidorna 47-48):

Principen om fri transitering har aldrig varit tänkt att gälla olaglig handel, inte heller varor som gör intrång i immateriella rättigheter. Därför uppmanar föredraganden kommissionen att i kommande översyner av den materialrättsliga immaterialrätten se till att varor placerade i suspensiva förfaranden som är imitationer eller kopior av varor som i EU är skyddade av immateriella rättigheter alltid kan klassas som varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor.
Även om denna förordning ska hålla sig strikt till förfarandet, ser Creutzmann alltså behov av skärpningar i kommande lagstiftning om innehållet i det immaterialrättsliga skyddet.


Ändringsförslag

Utöver de 60 ändringsförslagen i betänkandet har utskotter att ta ställning till ett stort antal inlämnade ändringsförslag (61 – 259, i handlingen PE480.583v02-00, 26.1.2012), dels från de utskott som avgett utlåtanden (INTA och JURI), dels från medlemmarna. Totalt går dokumentet på 116 sidor.


Nationella parlament

För dem som är intresserade av frågor om subsidiaritet kan det vara värt att notera att två nationella parlament har gett in yttranden: Portugal och Rumänien. Ingendera ser dock problem med tanke på medlemsländernas behörighet att lagstifta.Ralf Grahn
talare, utbildare och rådgivare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 1: Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: @Avaaz kallar folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. För en stund sedan hade 2.352.422 medborgare undertecknat onlinepetitionen. På Twitter går debatten het under #ACTA tills förslaget officiellt begravs.

torsdag 16 februari 2012

EU: Ny tullförordning för immateriella rättigheter

Samma dag som EU-kommissionen publicerade sin strategi En inre marknad för immateriella rättigheter 24.5.2011 KOM(2011) 287 (här och här), presenterade den även ett förslag om en ny tullförordning för immaterielle rättigheter.


Tullens kontroll

I pressmeddelandet IP/11/630 finns det en länk till information om tullfrågor som gäller varumärkesförfalskning, piratkopiering och andra intrång i immateriella rättigheter - högst aktuella frågor på kommissionens agenda. Sidan Legislation leder till de förslag som nu behandlas i EU:s råd och Europaparlamentet.

PM:t Customs enforcement of property rights (MEMO/11/327) erbjuder en bakgrundsteckning och huvuddragen i förslaget.


KOM(2011) 285

Kommissionens detaljerade förslag till ny förordning:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs; 24.5.2011 KOM(2011) 285 slutlig (31 sidor)

Förslaget finns tillgängligt på alla 23 officiella EU-språk.


Behandlingen

Rådet (konkurrenskraft) behandlade förslaget vid sitt möte den 5-6 december 2011. I Europaparlamentet har föredraganden Jügen Creutzmann berett ett utkast till rapport (PE470.069v01-00) och medlemmarna i Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) har gett in sina ändringsförslag.

Dessa diskuterades vid IMCO-mötet den 6 februari 2012. Tidtabellen är sådan att utskottet ska ta ställning den 29 februari och preliminärt röstar EP i plenum den 22 maj 2012.Ralf Grahn
talare, utbildare och rådgivare i frågor om digital politik och juridik i EU

P.S. 1: Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: @Avaaz kallar folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. För en stund sedan hade 2.336.896 medborgare undertecknat onlinepetitionen. På Twitter går debatten het under #ACTA tills förslaget officiellt begravs.

tisdag 14 februari 2012

Mera om EU-kommissionen och En inre marknad för immateriella rättigheter

I går tog vi EU-kommissionens strategimeddelande till grund i inlägget EU-kommissionen: En inre marknad för immateriella rättigheter. Färdplanen finns här på svenska:

En inre marknad för immateriella rättigheter: Att genom att främja kreativitet och innovation skapa ekonomisk tillväxt, högkvalitativa arbetstillfällen och förstklassiga produkter och tjänster i Europa; Bryssel den 24.5.2011 KOM(2011) 287 slutlig (27 sidor)

Meddelandet finns tillgängligt i 22 språkversioner.


Kompletterande information

I dag vill jag komplettera med översiktliga informationskällor och länkar till fördjupad information för dem som är intresserade av mer en enbart ytskvalpet.

För journalister och den intresserade allmänheten publicerade kommissionen ett översiktligt pressmeddelande (IP/11/630, 22 språk) samt på engelska två PM, dels Intellectual Property Strategy – Frequently Asked Questions (MEMO/11/332) med en rätt fyllig beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder för att ytterligare vidga och befästa skyddet av immateriella rättigheter, dels Orphan Works – Frequently Asked Questions (MEMO/11/333) med grunddragen i kommissionens förslag till ett direktiv om verk av okända upphovsmän, men även några rader om verk som inte länge finns tillgängliga i handeln.

Mera information hittar du genom kommissionens webbsida Internal Market > Protection of rights och vidare sidorna Copyright, Industrial property och Enforcement of rights, särskilt de erbjudna länkarna.


Tullfrågor

I pressmeddelandet finns det en länk till information om tullfrågor som gäller varumärkesförfalskning, piratkopiering och andra intrång i immateriella rättigheter, även de högst aktuella frågor på kommissionens agenda. Sidan Legislation leder till de förslag som nu behandlas i EU:s råd och Europaparlamentet. PM:t Customs enforcement of property rights (MEMO/11/327) erbjuder en överblick.

***

Jag önskar alla läsare lycka på Alla hjärtans dag!Ralf Grahn
talare, utbildare och rådgivare i frågor om digital politik och juridik i EU

P.S. Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

måndag 13 februari 2012

EU-kommissionen: En inre marknad för immateriella rättigheter

Enligt kommissionens sakkunniga är det beklagligt att medborgarna är felinformerade om ACTA, handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (och mycket mera), och snöpligt att diskussionen glidit från handelspolitik till frågor om grundläggande rättigheter, enligt de protokollsanteckningar Heise Online rapporterar: Europäische Kommission zeigt sich von ACTA-Protesten unbeeindruckt.

Kan brister i informationen möjligen ha någonting att göra med de ursprungliga avsikterna med och metoderna bakom ACTA eller det fortsatta hemlighållandet av förhandlingsdokument och expertutlåtanden?


EU-kommissionens färdplan

Eftersom kommissionens politik rörande upphovsrätt och andra immateriella rättigheter bygger på samma principer i handelspolitiken som på den inre marknaden, kan intresserade ha behållning av den strategi kommissionen publicerade i maj:

En inre marknad för immateriella rättigheter: Att genom att främja kreativitet och innovation skapa ekonomisk tillväxt, högkvalitativa arbetstillfällen och förstklassiga produkter och tjänster i Europa; Bryssel den 24.5.2011 KOM(2011) 287 slutlig (27 sidor)

Meddelandet finns tillgängligt i 22 språkversioner.

Innehållsförteckningen (här utan sidnummer) ger en överblick av de många frågor som behandlas och dokumenteras:

1. INLEDNING
2. EN INRE MARKNAD FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
3. VIKTIGA POLITISKA INITIATIV FÖR ATT MÖTA KOMMANDE UTMANINGAR
3.1. Reformering av patentsystemet i Europa och tillhörande åtgärder
3.1.1. Ett enhetligt patentskydd
3.1.2. Ett enhetligt system för patenttvister
3.1.3. Ett valorisationsinstrument för immateriella rättigheter
3.2. Modernisering av varumärkessystemet i Europa
3.3. Utarbetning av ett omfattande ramverk för upphovsrätt på den digitala inre marknaden
3.3.1. Styrning och hantering av upphovsrätt i Europa
3.3.2. Teknik- och databashantering
3.3.3. Användargenererat innehåll
3.3.4. Avgifter för privat kopiering
3.3.5. Tillgång till Europas kulturarv och främjande av flera medier
3.3.6. Utövande konstnärers rättigheter
3.3.7. Audiovisuella verk
3.3.8. Artisternas rätt till ersättning vid vidareförsäljning
3.4. Ytterligare skydd för immateriella tillgångar
3.4.1. Företagshemligheter och snyltande kopior
3.4.2. Andra geografiska beteckningar än jordbruksbeteckningar
3.5. Effektivare kamp mot varumärkesförfalskning och piratkopiering
3.5.1. Allmänhetens medvetenhet
3.5.2. En mer hållbar struktur för det europeiska observationscentrumet för varumärkesförfalskning och pirattillverkning samt nya uppgifter
3.5.3. Översyn av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
3.6. Den internationella dimensionen av immateriella rättigheter
3.6.1. Multilaterala initiativ, inbegripet samordning med internationella organisationer
3.6.2. Bilaterala förhandlingar och samarbete om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter med tredjeland
3.6.3. Förbättrat skydd för immateriella rättigheter och säkerställande av skyddet vid EU:s gränser
4. Slutsatser

Som sagt, meddelandet KOM(2011) 287 dokumenterar existerande förslag och beskriver planerna rörande immateriella rättigheter på EU-nivå. Det är därför en god utgångspunkt för fortsatta studier och bringar reda i det som Henrik Alexandersson kallade Ännu mer nätrelaterat elände från EU!

Sedan gäller det att följa upp de följande turerna i långdansen.Ralf Grahn

P.S. Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

Jag fungerar som talare, utbildare och rådgivare i frågor om digital politik och juridik i EU.

lördag 11 februari 2012

Följ nätverk mot ACTA under aktionsdagen (och efter)

Twitter #ACTA är en god kanal för informationsspridning om demonstrationerna och om avtalet. Där finns det mesta, huller om buller. Bland en del fantasieggande påståenden finns en hel del pärlor av saklig information och nykter opinionsbildning.

Var och en kan söka upp sina egna favoriter. Några goda nätverk att följa på engelska om protesterna är @accessnow (med en karta och förteckning över ACTA-demonstrationer), @StopActaNow och @Stopp_ACTA (även på tyska).

På svenska fångar twitterströmmen från @piratpartiet samt notiserna och länkarna på Piratpartiet live förhoppningsvis upp det mesta av intresse under aktionsdagen och framöver, särskilt i vårt närområde.

Hos @laquadrature (även på franska), @EDRi_org, @10comm och @EFF ligger tonvikten vid ACTA:s innehåll och argumentation kring avtalet.

Efter att ha passerat två miljoner underskrifter är målet för Avaaz upprop mot ACTA nu tre miljoner. För en stund sedan hade 2.130.686 medborgare tecknat på.Ralf Grahn
talare, utbildare och rådgivare


P.S. 1: Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: I Norden och Baltikum ordnas i dag enligt kartan demonstrationer i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige. I min hemstad Helsingfors kan folk delta i Stop ACTA Helsinki med inledning klockan 12, invid Järnvägsstationen.

Behövs demonstrationerna mot ACTA?

Behövs demonstrationerna mot handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA?

EU-kommissionären för handel Karel De Gucht är fortfarande ”inte imponerad” (här och här) av medborgarnas reaktioner mot försöket att smuggla in repressiv lagstiftning genom diplomatiska förhandlingar slutna för allmänheten och valda folkrepresentanter, men i intimt samarbete med företrädare för vissa näringsgrenar.

Kommissionens linje från början av förhandlingsprocessen via De Guchts brev till Europaparlamentarikerna (hos La Quadrature du Net) bekräftas av hans senaste uttalande. När han nu vill träffa de politiska grupperna skilt för sig – bakom stängda dörrar – kan man knappast bestrida konsekvensen (i galenskapen).

Visserligen urvattnades de ursprungliga avsikterna under ACTA-förhandlingarna och många av de påståenden som förs fram mot avtalet är nog så överdrivna, men De Gucht och den övriga EU-kommissionen framhärdar i att försvara förakt för medborgarna, öppenhet och rejäla, demokratiska spelregler.

Svaret är alltså ett entydigt ja. Den stora europeiska aktionsdagen och de övriga opinionsyttringarna behövs, tills det står klart att ruinerna av ACTA står kvar som ett minnesmärke över fel politik på fel sätt.

Då är det dags att starta om: öppet, demokratiskt och med målsättningar som är rättvisa för alla.Ralf Grahn

P.S. 1: Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden för Internet, digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: I Norden och Baltikum ordnas i dag enligt kartan demonstrationer i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige. I min hemstad Helsingfors kan folk delta i Stop ACTA Helsinki med inledning klockan 12, invid Järnvägsstationen.

fredag 10 februari 2012

Socialdemokraterna mot ACTA

Via bloggarkollegan @jonworth märkte jag att de europeiska socialdemokraterna ny går ut mot ACTA, handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat). Europeiska socialdemokratiska partiet publicerade ett pressmeddelande och ett ställningstagande som tar avstånd från avtalet.

Ännu för någon dag sedan avfärdade den nye rapportören i Europaparlamentet David Martin ”debatter baserade på myter”, men sedan gick gruppordföranden Hannes Swoboda (S&D) ut med ett mycket kritiskt videoinlägg om ACTA.

Den Gröna gruppen, inklusive Piratpartiet, får äntligen stöd av den näst största gruppen i Europaparlamentet.

Ställningstagandena ger vind i seglen för den stora aktionsdagen mot ACTA i Europa, med mer än 200 demonstrationer planerade under veckoslutet.Ralf Grahn
talare, rådgivare och utbildare

P.S. Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden för Internet, digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

onsdag 8 februari 2012

ACTA för osäkra medborgare – Demonstrationerna behövs

Vad är detta ståhej med ACTA? Inte påverkas väl vi av ett handelsavtal mellan regeringar? Om en gång lagstiftningen i EU-länderna inte behöver ändras (eller bara lite), vad spelar det för roll för oss medborgare på Internet?

Rimliga frågor. Här en del svar.

Efter protestvågen i Centraleuropa talar BBC om ett hundratal nya demonstrationer i Europa denna vecka mot avtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (och mycket mer) ACTA. Kartan och uppgifter om demonstrationerna hos stoppacta-protest.info berättar att lördagen (den 11 februari 2012) blir den stora europeiska aktionsdagen mot ACTA.

Avaaz upprop online för att Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) ska förkasta ACTA har redan undertecknats av 1,837 miljoner medborgare.

Aktionerna utgör den största protesten någonsin mot EU-kommissionens, rådets och EU-regeringarnas gemensamma politik i en konkret fråga.

Handlar det faktiskt enbart om felinformerade virrhjärnor eller mytomaner?

Det är åtminstone vad EU:s handelskommissionär Karel De Gucht antyder, när han i raka ord uppmanar medlemmarna i Europaparlamentet och dess utskott för internationell handel (INTA) att strunta i opinionsyttringarna från civilsamhället.


Medier

Inte att undra på att många medborgare känner sig osäkra i korselden. Här är två introduktioner från någorlunda utomstående betraktare, båda inläggen på engelska.

David Jolly rapporterar från Paris för New York Times: A New Question of Internet Freedom. Eftersom artikeln skrevs för amerikanska läsare så fungerar den som en utmärkt inkörsport också för andra som inte ännu har bekantat sig med ACTA-problematiken. För den som vill tränga djupare finns ett antal nyttiga länkar.

Alexander Furnas skriver mer ingående i The Atlantic: Why an International Trade Agreement Could Be as Bad as SOPA. I sin analys säger Furnas klart ifrån när han ser överdrivna farhågor, men ACTA är mer än ett rent handelsavtal och det är en fara för friheten på Internet:

Intellectual property law has, thus, become an Internet freedom issue, and as liberal governments implement increasingly draconian filtering measures for intellectual property (IP) enforcement they legitimate the use of similar measures for other purposes by illiberal governments. Evaluated in context and with these potential ramifications in mind, ACTA -- and certainly the ratchet process that ACTA demonstrates -- may be every bit as dangerous as Darell Issa warns.

Det spärrhjul (ratchet) Furnas talar om kan beskrivas som kommissionens agenda när det gäller upphovsrätten och immateriella rättigheter i allmänhet. ACTA skulle befästa landvinningar som går i fel riktning. Jag tecknade en kort bakgrundsskiss på min engelska blogg Grahnlaw och nämnde där även ett färskt bidrag från nätverket La Quadrature du Net: The EU Commission's Repressive Plans Beyond ACTA.


Demonstrationerna behövs

Än vägrar EU-kommissionen, flertalet i Europaparlamentet och de flesta regeringarna i EU-länderna inse att ACTA är en del av en färdplan som hotar medborgarnas friheter på nätet och saknar den acceptans som är väsentlig i demokratiska samhällen.

Så länge makthavarna slår dövörat till, måste medborgarna mobilisera sig till försvar. Uppropet behöver underskrifter och demonstrationerna deltagare som sätter stopp för framfarten.

Paradoxalt nog har ingenting förenat européer så mycket som motståndet mot EU:s upphovsrättsfundamentalism.Ralf Grahn

P.S. Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden för Internet, digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

söndag 5 februari 2012

ACTA framkallar största EU-protesten någonsin – Demonstrationer i Sverige

Aldrig tidigare har civilsamhället mobiliserat så många EU-medborgare till protest mot kommissionens, rådets och medlemsländernas gemensamma politik som när det gäller handelsavtalet för bekämpning av varumärkesföfalskning (och mycket mera) ACTA, på engelska Anti-Counterfeiting Trade Agreement, tillgängligt på 22 EU-språk.


Online

Det onlineupprop Avaaz.org riktar till Europaparlamentet och de nationella parlamenten för att förkasta ACTA har redan undertecknats av 1,624 miljoner människor och allt flera underskrifter strömmar in.

Twitter fungerar under #ACTA nästan i realtid som den flerspråkiga informationskanalen mellan aktivister och intresserade i olika länder i Europa. Mellan uppmaningar att underteckna vädjan skymtar också intressanta blogginlägg, artiklar och analyser om avtalet och framtiden i informationssamhället samt uppgifter om demonstrationer på olika håll.


Demonstrationer i Sverige

I går nämnde jag demonstrationerna i Sverige (på svenska och på engelska) inför starten. Nu är det dags för lite efterskörd.

Europaparlamentarikern Christian Engström erbjuder ett antal bilder från demonstrationen på Sergels torg i Stockholm samt länkar till medierapporter. Bland medierna hittar vi Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, SvD, GP, Nyheter 24 och SVT.

Engström talade om avsikterna bakom ACTA, de luddiga formuleringarna och de kommande tolkningarna. Det handlar om i vilken riktning IT-politiken går.

Piratpartiets grundare och den nuvarande evangelisten för förnuftig digital politik Rick Falkvinge fortsatte sitt frejdiga engelska blogginlägg i ”Hollywood mot folket” stil genom en uppdatering efter demonstrationen i Stockholm.

Bloggaren Henrik Alexandersson bjuder på länkar till foton och medierapporter om demonstrationen på Sergels torg. Han har även lagt upp SVT:s rapport om demonstrationen i Malmö.

Piratpartiet live hittar du flera inlägg om de svenska demonstrationerna och länkar till aktuella notiser om politiken för informationssamhället.

Miljöpartiet upprätthåller ACTA-bloggen som erbjuder en notis om demonstrationerna. Bloggen innehåller ett antal färska och läsvärda inlägg om problemområden i det avtal bland annat den svenska regeringen vill genomdriva, bland annat den första delen av en kritik av regeringens politik (del två utlovas, något försenad, i dag under förmiddagen), ett inlägg om att regeringen i Polen har utlyst en tankepaus i ratificeringsprocessen och en debattartikel av Carl Schlyter och Maria Ferm.
Ralf Grahn

P.S. Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden för Internet, digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

lördag 4 februari 2012

Demonstrationer mot ACTA i Sverige och övriga Europa

Piratpartiet deltar i demonstrationer mot ACTA i Stockholm och på andra orter i Sverige, i dag den 4 februari 2012. En av talarna är Europaparlamentarikern Christian Engström som sprider informationen på sin blogg, där det finns ett antal läsvärda inlägg om handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (och mycket mer) ACTA.

Piratpartiet live hittar vi Rick Falkvinges engelska blogginlägg och andra aktualiteter om demonstrationerna och ACTA.


Europa i övrigt

I de flesta länderna i Europa är det en vecka senare, den 11 februari 2012 som är den stora aktionsdagen mot ACTA. Kartan från stoppacta-protest.info ger en förhandsbild av omfattningen av proteststormen.

@Avaaz upprop för att Europaparlamentet och de nationella parlamenten i EU-länderna ska förkasta ACTA har nu undertecknats av 1,566 miljoner människor.

Ett Babel av språk och röster: Twitter fungerar som den snabbaste nyhetskanalen under #ACTA för aktivister och andra intresserade (om du ger dig till tåls en liten stund för att låta de senaste uppdateringarna dyka upp).


Mina blogginlägg

Mina färskaste blogginlägg på engelska (EN), svenska (SV) och finska (FI) om ACTA och närliggande frågor finns samlade i två översikter, här och här.Ralf Grahn

P.S. Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden för Internet, digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Har du redan anmält din blogg?

torsdag 2 februari 2012

Hammurabis lagar och ACTA

Tack, Kipling, för grundformeln: Kommissionen är kommissionen och Internet är Internet och aldrig mötas de två.

Låt oss titta närmare på immaterialrättsfundamentalismen, Internetmedborgarnas protester och Hammurabis lagar på tjugohundratalet.


Immaterialrättsfundamentalism

Som en bulldozer driver kommissionären för utrikeshandel Karel De Gucht på Europaparlamentet att godkänna ACTA-avtalet (Grahnlaw EN).

Kommissionären för den inre marknaden Michel Barnier delar ut priser till unga formgivare för de fyndigaste bidragen mot intrång i immateriella rättigheter: Hands off my design.

I sak handlar bataljen om ACTA (i 22 språkversioner) inte enbart om varumärkesförfalskning, utan om intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt:

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater; Bryssel den 24.6.2011 KOM(2011) 380 slutlig


Internetmedborgarna protesterar

Medan EU-kommissionen vill utvidga och förstärka immaterialrättsförsvaret i den internationella handeln, på den inre marknaden och i medlemsländerna, vänder sig växande skaror av Internetmedborgarna mot metoderna, syftet och innehållet i det som immaterialrättsfundamentalisterna för fram.

På Twitter fortsätter meddelandena om #ACTA att välla in. En strid ström av underskrifter läggs till @Avaaz upprop till Europaparlamentet att förkasta ACTA. För en liten stund sedan hade 1.466.048 personer undertecknat vädjan.


Hammurabis lagar

All rättvisa måste bygga på något slags rim och reson (proportionalitet). Vår rättskänsla sätter vissa gränser.

Det jag finner särskilt motbjudande i ACTA är de drakoniska civil- och straffrättsliga sanktionerna mot intrång i de immateriella rättigheterna. Hammurabi hör inte hemma i Norden eller Europeiska unionen i stort under tjugohundratalet.Ralf Grahn

P.S. Europeiska unionen är en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden för Internet och digitala medier. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din.