onsdag 14 mars 2012

EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet”

EU-patentet, upphovsrätten samt bekämpandet av varumärkesförfalskning och piratkopiering toppade EU-kommissionens önskelista för att reformera den inre marknaden.


På väg mot en inre marknadsakt

Efter de lättlästa källorna i artikeln EU-reformer i ett nötskal: Din inre marknad? tar vi oss en titt på EU-kommissionens samrådsdokument:

På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor). Meddelandet finns på 22 språk.


Immaterialrätt

Kommissionen inledde med konkreta förslag som syftar till en ”dynamisk, hållbar och rättvis tillväxt med företagen”. Det första avsnittet, 1.1 Att uppmuntra och skydda nyskapandet, handlar om skyddet för immateriella rättigheter.


EU-patentet

Förslag nr 1 (Omedelbart – En innovationsunion)

Europaparlamentet och rådet bör vidta nödvändiga åtgärder för att anta förslagen rörande EU-patentet, dess språkordning och det harmoniserade systemet för tvistlösning. Målsättningen är att det första EU-patentet ska kunna utfärdas år 2014.


Upphovsrätt

Förslag nr 2 (2011 – En digital strategi för Europa)

Kommissionen kommer under 2011 att föreslå ett ramdirektiv om förvaltning av upphovsrättigheter för att öppna tillträde för online-innehåll genom att förbättra styrning och elektronisk förvaltning av upphovsrättigheter och göra dessa mer överblickbara. Kommissionen kommer även att föreslå ett direktiv om verk av okända upphovsmän.


Varumärkesförfalskning och piratkopiering

Förslag nr 3 (2010/2011 – En integrerad industripolitik)

Kommissionen kommer år 2010 att föreslå en handlingsplan mot varumärkesförfalskning och piratkopiering som innehåller både lagstiftnings- och andra åtgärder.Den kommer även under 2011 att lägga fram lagstiftningsförslag särskilt för att anpassa lagstiftningsramen till de behov som utvecklingen av Internet skapar och om att förstärka tullm[y]ndigheternas insatser på det området samt kommer att ompröva sin strategi för genomförandet av immateriella rättigheter i tredje land.

***

Alla 50 förslag finns i tabellform från sidan 38, men det största utbytet för att förstå EU-kommissionens tankevärld och målsättningar får du genom att läsa motivering jämte förslag. För de tre nämnda förslagen betyder det sidorna 7-8 i meddelandet.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det växande europeiska publika rummet, nämligen genom att samla inläggen från nu 940 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Ron Patz har nyss publicerat sin syn på denna ”EU blogosphere”.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av Grahnblawg på svenska och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag behandlar demokrati och politik i Europeiska unionen, numera särskilt utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: