söndag 27 februari 2011

EU: Information och energi inför TTE-rådet

Världen är orättvis. De som kan nordiska språk får bättre betjäning. EU-informationen är ett exempel.

Den officiella informationen från Europeiska unionen inför måndagens TTE-rådsmöte är inte särskilt energisk. En kort dagordning finns på engelska och franska och det ungerska ordförandeskapet erbjuder en korthuggen kalendernotis om mötet som ska behandla energifrågor.

Betydligt mer energiskt betjänas näringslivet, miljöorganisationer, politiker, tjänstemän, journalister och andra intresserade av den offentliga informationen i Sverige och Danmark.


Sverige

Närings- och energiminister Maud Olofsson företräder Sverige vid TTE-rådsmötet, enligt pressmeddelandet 'Inför rådet för transport, telekommunikation och energi 28 februari 2011'.

Den svenska regeringen erbjuder intresserade en mer detaljerad dagordning, visserligen äldre (11 februari), men med hänvisningar till dokument och på svenska beträffande de skilda punkterna: förslaget till en förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna, kommissionens meddelande om energistrategin 2011-2020, kommissionens meddelande om prioriteringar för energiinfrastrukturen för 2020 och framåt, ett bidrag till EU:s planeringstermin, kommissionens meddelande om förnybar energi och information om den senaste utvecklingen rörande den södra gaskorridoren.

På sedvanligt sätt finns en kommenterad dagordning tillgänglig, med mer ingående bakgrundsteckningar och referenser till handlingar (6 sidor). Visserligen kunde regeringen gärna länka och hänvisa till sina promemorior med tanke på dem som vill gå mer på djupet.


Danmark

Liksom Sverige erbjuder Danmark en omfattande förhandsinformation om TTE-rådsmötet, till och med mera än den svenska och med behändiga länkar.

Via EU-oplysningen i Folketinget hittar vi 'Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 25. februar 2011' där TTE-rådets möte finns längre ned, med nästan tjugo länkar till till handlingar (visserligen återkommande till samma centrala dokument).

Det centrala dokumentet är promemorian (samlenotat, Bilag 1) om TTE-rådsmötet den 28 februari 2011 (17 sidor).


Finland

Från EU-ministerutskottet i Finland fann jag inget färskt material om TTE-rådets möte, men går man tillbaka ända till den 21 januari 2011, hittar vi en promemoria på finska om beredningen av energifrågor inför Europeiska rådet den 4 februari 2011. Handlingen har fortfarande ett värde som en bakgrundsteckning:

Eurooppa-neuvoston kokous 4.2.2011; Energia-asiat (7 sidor)

***

Sverige och särskilt Danmark har skött informationen till allmänheten betydligt bättre än Europeiska unionens råd eller ordförandeskap.

Finns det ett samband mellan kvaliteten på offentlig information i Norden och placeringar i konkurrenskrafts- och innovationsjämförelser i världen?Ralf GrahnP.S. EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag är aktiv och mångsidig – en guldgruva för den som vill veta mera om hur Europeiska unionen fungerar och vad den har gjort.


P.S. 2: Här är en översikt med de senaste inläggen på mina tre enspråkiga och ena trespråkiga blogg (engelska, svenska, finska).

Grahnblawg: EU-rådet för allmänna frågor 21 februari 2011: Bedrövlig förhandsinformation

Grahnlaw Suomi Finland: EU-rådet för allmänna frågor: Vad gör Norden?

Grahnlaw: EU General Affairs Council (GAC) communication: Wrong, stupid and a missed opportunity

Grahnlaw Suomi Finland: EU cohesion policy conclusions reveal lack of transparency

Eurooppaoikeus: Mitä EU:n alue- ja rakennepolitiikasta puuttuu Suomessa?

Grahnlaw Suomi Finland: Yhteisvastuu Euroopan unionissa: Kysyntää riittää

Grahnlaw: From Libya to Brazil, interior goes international (EU Justice and Home Affairs Council)

Grahnlaw Suomi Finland: EU: Jurisdiction in civil and commercial matters (Brussels I revision)

Är du intresserad av ekonomi, företagande, politik eller juridik i Europeiska unionen? I så fall kunde vi bli bekanta genom Twitter @RalfGrahn eller Facebook.

måndag 21 februari 2011

EU-rådet för allmänna frågor 21 februari 2011: Bedrövlig förhandsinformation

Rådet för allmänna frågor sammanträder i dag, måndagen den 21 februari 2011 i Bryssel. Potentiellt är det mycket viktigt. Allmänna rådet har till uppgift att koordinera (säkerställa samstämmigheten i olika rådskonstellationers arbete) samt att förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets möten (artikel 16.6 EU-fördraget).

I princip står verkligt tunga frågor på dagordningen för allmänna rådet, konstellationen som på engelska går under namnet General Affairs Council (GAC).


Ekonomisk överlevnad

Det handlar om ekonomisk krishantering och reformpolitik genom uppföljningen av Europeiska rådet den 4 februari 2011 och förberedelserna inför Europeiska rådet den 24–25 mars 2011. (Före vårtoppmötet kommer Europeiska rådet att samlas till ett extra topppmöte den 11 mars, men den sammankomsten nämns inte ens i förhandsmaterialet.)

Det handlar om Europas överlevnad och framtid, men allmänheten erbjuds inte närmare uppgifter om uppföljningen av tidigare beslut eller (utkast till) förslag till nya åtgärder.


Sammanhållning

På programmet står även rådsslutsatser om den framtida sammanhållningspolitiken, med utgångspunkt i kommissionens femte sammanhållningsrapport.

Från EU-budgetsynpunkt handlar det om en tungviktare. Under 2007-2013 uppgår åtagandena för sammanhållningspolitiken till totalt 347 miljarder euro, inemot 36 procent av Europeiska unionens utgifter (Källa: sammanfattningen över EU-budgeten 2010).

Inte heller här föreligger något förslag till slutsatser för offentlig diskussion. Det talar inte för särskilt högt ställda ambitioner.


Officiell information

De bakgrundspresentationer som rådet har publicerat på engelska och franska kan inte sägas vara särskilt vidlyftiga eller ingående, men kolla gärna själv:

Background note: General Affairs Council Monday 21 February in Brussels

Note d'information: Conseil des affaires générales Bruxelles, le lundi 21 février


Dags att öppna behandlingen

Närhet till medborgarna är en tom fras, rentav kontraproduktiv så länge de europeiska regeringarna i praktiken medvetet struntar i den öppenhetsprincip de själva har fastställt i fördragen.

Varken uppföljningen av tidigare toppmöten eller förberedelserna inför nästa möte i Europeiska rådet belyses egentligen i sak i det tillgängliga materialet. Allmänheten får nöja sig med att verkligt viktiga frågor radas upp utan ett uns av mervärde.

Rådet har en tendens att hemlighålla uppföljningsrapporterna om framsteg, vilket omöjliggör en offentlig debatt och bidrar till den djupa okunskapen om reformpolitiken.

Som vi tidigare har sett brukar även slutsatserna från allmänna rådet vara intetsägande.

Samma brister upprepas sedan inför Europeiska rådet, trots att även det är en officiell EU-institution.

Jag undrar hur länge det ännu tar innan företrädarna för de nordiska länderna högljutt börjar kräva en öppen beslutsprocess, från förslag till redovisade beslut, av det tandem som bildas av allmänna rådet och Europeiska rådet.Ralf GrahnP.S. Vad har Neelie Kroes, Andris Piebalgs, Maria Damanaki, Kristalina Georgieva och Cecilia Malmström gemensamt? De hör till den minoritet av medlemmar i EU-kommissionen som bloggar. Plus i boken. Ta gärna en titt.

fredag 11 februari 2011

Europeiska rådet den 4 februari 2011: Rapport till Sveriges Riksdag

För förståelsen är slutsatserna från Europeiska rådet givetvis centrala, och de publicerades på alla 23 officiella EU-språk. Den svenska versionen:

Europeiska rådet den 4 februari 2011: Slutsatser; dokument EUCO 2/11; 15 sidor

De frågor som behandlas i slutsatserna är: energi, innovation, den ekonomiska situationen och yttre förbindelser. Två uttalanden ingår som bilagor: ett från stats- och regeringscheferna i euroområdet och EU-institutionerna och ett annat om Egypten och (Medelhavs)regionen.


Pressmeddelanden

Den svenska regeringen publicerade ett kort pressmeddelande om slutsatserna från Europeiska rådet den 4 februari 2011, med kommentarer av statsminister Fredrik Reinfeldt. Tonvikten låg på det rykande aktuella läget i Egypten.

På motsvarande sätt offentliggjorde regeringen i Finland ett pressmeddelande med några kommentarer av statsminister Mari Kiviniemi, men här betonades främst konkurrenskraften. Officiellt var ju energipolitiken och innovationspolitiken de huvudsakliga ämnena för toppmötet.

Fördragsenligt rapporterade ordförande Herman Van Rompuy till Europaparlamentet om mötet i Europeiska rådet (pressmeddelandet på engelska).

Europaparlamentet debatterade sedan i en kritisk anda EU-toppmötets slutsatser med Van Rompuy (den 8 februari 2011).


Rapporteringen till Sveriges Riksdag

Med hänsyn till hur allmänt hållna pressmeddelandena var, finns det skäl för intresserade att se på statsminister Reinfeldts rapportering till Riksdagen om Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 (Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:55, tisdagen den 8 februari; 1 §).

I riksdagsgruppernas kommentarer och frågor kom både de officiella och inofficiella frågorna fram.

Såsom i Europaparlamentet skapade den bristfälliga informationen från Tyskland och Frankrike till de övriga EU-ländernas regeringar och till den europeiska allmänheten om planerna för ökad ekonomisk stabilitet förvirring i Riksdagen.Ralf GrahnP.S. Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (EPP, Moderaterna) bloggar flitigt och väl.

P.S. 2: Mina Europabloggar behandlar politiska och juridiska frågor som berör företag, jobb, anställda, konsumenter och medborgare i Europa, särskilt i gränsöverskridande situationer. Reformplanerna i den inre marknadsakten (Single Market Act) och tillväxtstrategin Europa 2020 hör därför till de frågor jag kommer att skriva om en hel del. Bloggarna har ett bildande syfte och jag hoppas att de visar vägen till relevanta källor. För mig erbjuder skrivandet grundträning för mina aktiviteter som utbildare och juridisk rådgivare. Bloggarna är: uppströms Grahnlaw (på engelska), Grahnblawg (på svenska) och Eurooppaoikeus (på finska) samt nedströms den trespråkiga mötesplatsen Grahnlaw Suomi Finland. Om du är intresserad av företagande, politik eller juridik i Europa, kan vi bekanta oss även via Twitter @RalfGrahn och Facebook.

söndag 6 februari 2011

Projekt Europa 2030: Utmaningar och möjligheter

Till min glädje har jag märkt att EU-rådet har publicerat reflektionsgruppens rapport Projekt Europa 2030 Utmaningar och möjligheter på alla officiella EU-språk. Här har du den svenska versionen:

Projekt Europa 2030: Utmaningar och möjligheter – Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 (54 sidor)

Ännu vet vi inte om Europa har en framtid eller Europeiska unionen en strategi, men reflektionsgruppen gick igenom de viktigaste utmaningarna och pekade på möjliga lösningar åt de europeiska ledarna.

Publikationen erbjuder en utmärkt orientering för oss EU-medborgare, eftersom allt mer av vår framtid formas i en europeisk inramning.

Reflektionsgruppen bestod av tolv framstående européer. Gruppen leddes av Felipe González Márquez, vice ordföranden var Vaira Vīķe-Freiberga och Jorma Ollila, samt medlemmar Lykke Friis, Rem Koolhaas, Richard Lambert, Mario Monti, Rainer Münz, Kalypso Nicolaïdis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster och Lech Wałęsa.Ralf GrahnP.S. Även om de nordiska länderna står splittrade i förhållande till EU och Nato, kan vi ta del av diskussionen över landsgränserna. I Norge granskar Europabloggen.no ”Europa fra innsiden”, med norska ögon. Rekommenderas för alla nordbor.

P.S. 2: Mina Europabloggar kommer att handla om politiska och juridiska frågor som oftast berör företag, jobb, anställda, konsumenter och medborgare i Europa, särskilt i gränsöverskridande situationer. Reformplanerna i den inre marknadsakten och tillväxtstrategin Europa 2020 hör därför till de frågor jag kommer att skriva om en hel del. Bloggarna har ett bildande syfte och jag hoppas att de visar vägen till relevanta källor. För mig erbjuder skrivandet kontinuerlig grundträning för att utbilda och fungera som rådgivare. Bloggarna är: uppströms Grahnlaw (på engelska), Grahnblawg (på svenska) och Eurooppaoikeus (på finska) samt nedströms den trespråkiga mötesplatsen Grahnlaw Suomi Finland. Om du är intresserad av företagande, politik eller juridik i EU, kan vi bekanta oss även via Twitter @RalfGrahn och Facebook.

onsdag 2 februari 2011

Den europeiska planeringsterminen och EU:s årliga tillväxtöversikt

Stats- och regeringscheferna möts fredagen den 4 februari 2011 i Europeiska rådet. I måndags samlades det förberedande rådet för allmänna frågor. Där företräddes Danmark av utrikesminister Lene Espersen, Finland av migrations- och Europaminister Astrid Thors och Sverige av Europaminister Birgitta Ohlsson. Slutsatserna från måndagens möte har hittills publicerats enbart på engelska:

3064th Council meeting General Affairs; Brussels, 31 January 2011 (dokument 5640/11)

En del frågor i anslutning till rådet för allmänna frågor har jag diskuterat i tidigare inlägg, såsom på engelska EU General Affairs Council 31 January 2011, på finska EU:n yleisten asioiden neuvosto valmisteli Eurooppa-neuvoston kokousta 4. helmikuuta 2011 och på engelska Miracle of European Council conclusions (4 February 2011).

Nu är det dags att ta upp nya frågor. Det gäller den förnyade processen för att koordinera medlemsländernas budgetpolitik och ekonomiska politik. Eftersom måndagens slutsatser inte ännu föreligger på svenska, är citatet på engelska (sid. 9):


EUROPEAN SEMESTER

The Council took stock of implementation of the "European Semester", which is being implemented for the first time this year as part of a reform of EU economic governance.

The European Semester involves simultaneous monitoring of the member states' budgetary policies and structural reforms, in accordance with common rules, during a six-month period every year.


Annual growth survey

The Commission presented to the Council the main conclusions of its first annual growth survey (doc. 18066/10).

The survey outlines priority actions to be taken by member states in order to ensure better-coordinated and more effective policies for putting Europe's economy on the path to sustainable growth.

It sets out priorities in three main areas:

– enhancing macroeconomic stability: implementing budgetary consolidation, correcting macroeconomic imbalances and ensuring the stability of the financial industry;

- structural reforms for boosting employment: making work more attractive, reforming pension systems, getting the unemployed back to work and balancing security and flexibility on labour markets;

– growth-enhancing measures under the "Europe 2020" strategy for jobs and growth: tapping the potential of the EU's single market, attracting private capital to enhance growth and creating cost-effective access to energy.


Implementation

The presidency presented to the Council its plans for implementation of the European Semester.

It made proposals for the first phase of the European Semester, lasting from the publication this month of the annual growth survey until the March European Council, whilst the second phase will be elaborated in greater detail after the European Council, scheduled for 24 and 25 March.

Den som vill få en snabb överblick kan styra kosan till kommissionens webbsida Samordnat budgetarbete ska bädda för återhämtning (dateread den 14 januari 2011). Länkar erbjuder tillgång till mer detaljerad information.


Första europeiska planeringsterminen

Rådet erbjuder oss en webbsida som beskriver inledningen av den första europeiska planeringsterminen (”European Semester”), en återkommande sexmånaders samordningsprocess för medlemsstaternas budgetpolitik och ekonomiska politik i linje med gemensamma bestämmelser.

Närmare uppgifter om lanseringen finns i slutsatserna från Ekofinrådet, tillgängliga på franska och ungerska samt (här på) engelska:

3062nd Council meeting Economic and Financial Affairs; Brussels, 18 January 2011 (dokument 5287/11)

I första hand gäller det rubrikerna ”Annual Growth Survey” på sidan 10 och ”National Reform Programmes” på sidan 11.


Årlig tillväxtöversikt

Meddelandet från kommissionen finns tillgängligt på den juridiska portalen Eur-Lex på 22 språk. Här är en länk till den svenska versionen:

Årlig tillväxtöversikt: vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen; Bryssel den 12.1.2011 KOM(2011) 11 slutlig (10 sidor)

Kommissionens tillväxtöversikt går hos rådet under dokumentnummer 18066/10, högtidligt ändrad från ”Limite” till ”Public”, men när det gäller de handlingar som egentligen är av allmänt intresse – bilagorna om läget – är de inte offentliga. Det gäller ADD 1 till 3, daterade den 14 januari 2011:

BILAGA 1 Lägesrapport om Europa 2020-strategi
BILAGA II Makroekonomisk rapport
BILAGA 3 Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen

Det är pinsamt att än en gång konstatera hur rådet ser utt att behandla framstegen rörande Europa 2020-strategin som en statshemlighet i stället för att skapa mobiliserande storprojekt, en ödesfråga för Europa. Senast påtalat i: Belgian EU Council presidency legacy (den 6 januari 2011).Ralf Grahn


P.S. Europaportalen.se sköter nyhetsbevakning från Europeiska unionen, erbjuder inlägg från politiker och andra läsare på MittEuropa samt ger oss länkar till notiser och debatt i andra medier. Rekommenderas varmt för alla EU-intresserade nordbor.

P.S. 2: Det är trevligt om du vill läsa mina Europabloggar. Oftast kommer inläggen att handla om politiska och juridiska frågor som rör företag, jobb, anställda, konsumenter och medborgare, särskilt när de rör sig över gränserna. Reformplanerna i den inre marknadsakten och tillväxtstrategin Europa 2020 skriver jag om på Grahnlaw (på engelska), Grahnblawg (på svenska) och Eurooppaoikeus (på finska) samt nedströms på den trespråkiga mötesplatsen Grahnlaw Suomi Finland. Om du är intresserad av europeiska frågor kan vi bekanta oss även via Facebook och Twitter @RalfGrahn.