måndag 20 februari 2012

Publikationen Europeiska rådet under 2011

Särskilt i länderna i euroområdet har bilden av Europeiska unionen dominerats av en strid ström av officiella och inofficiella toppmöten för att bekämpa den finansiella och ekonomiska krisen.

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, blev Europeiska rådet officiellt en av EU:s institutioner. Där samlas stats- eller regerinschefen för varje EU-land. Utöver de 27 nationella politiska ledarna finns det två medlemmar utan rösträtt: EU-kommissionens ordförande (José Manuel Barroso) och den för två och ett halvt år valda ordföranden (Herman Van Rompuy).

Officiellt heter det att Europeiska rådet ska ”ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar”. Omvänt betyder det att denna konklav för stats- och regeringschefer sätter gränserna för vad Europeiska unionen vill och kan.

För andra gången har ordföranden Van Rompuy fattat samman Europeiska rådets bemödanden i en årspublikation:

Europeiska rådet under 2011 (januari 2012; 77 sidor)

Skriften består av en inledning där Van Rompuy belyser händelserna under året och av de samlade slutsatserna och uttalandena från stats- och regeringscheferna.

Det handlar alltså om ett viktigt politiskt dokument, oberoende av vad vi anser om hur väl eller illa Europeiska rådet har lyckats i sin uppgift. Ordförandens omdömen är rätt återhållsamma, till och med ödmjuka inför utmaningarna.

För dem som aktivt sysslar med EU-frågor är det behändigt att ha alla uttalanden samlade på ett ställe.

Den som missade den första årspublikationen kan passa på att ladda ned även den. Genom rådets hemsida och vidare till webbsidan Order a publication borde man hitta fram till också år 2010, vilket lyckades tidigare, men misslyckes upprepade gånger nyss. Om felet rättas till kan följande länk eventuellt leda direkt till resultat senare:

Europeiska rådet under 2010 (januari 2011; 46 sidor)

Eftersom arbete och studier rörande Europeiska unionen ofta sker över lands- och språkgränser kan det vara skäl att nämna att broschyrerna för både 2010 och 2011 har getts ut på 22 EU-språk.
Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 1: Som Europeiska rådets centrala roll och ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden, även på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: @Avaaz kallar folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. Nyss hade redan 2.383.943 medborgare undertecknat onlinepetitionen. På Twitter går debatten het under #ACTA tills förslaget fått sin officiella jordfästning. Sedan står nya utmaningar i tur...

Inga kommentarer: