torsdag 8 mars 2012

Van Rompuys herdabrev till EU-ländernas ledare

Jag vill passa på att rekommendera det strategiskt inriktade brev ordförande Herman Van Rompuy skrev åt stats- och regeringscheferna för att fokusera diskussionen vid Europeiska rådet.

Herdabrevet, Issues Paper (den 29 februari 2012), inleddes genom lägga grunden för medlemsländernas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram (om begreppen här).


Väl underbyggt

Van Rompuy hänvisade till färska bedömningar om ekonomin i Europeiska unionen och medlemsländerna. För andra gången tillämpas planeringscykeln den europeiska planeringsterminen, som kommissionen kör i gång genom sin årliga tillväxtöversikt.

Den årliga tillväxtöversikten för år 2012 jämte bilagor utgör basen för Europeiska rådets vårmöte:

Årlig tillväxtöversikt 2012; KOM(2011) 815 slutlig (rådets handling 17229/11)

LÄGESRAPPORT OM EUROPA 2020-STRATEGIN – KOM(2011) 815 slutlig VOL. 2/5 – BILAGA I (rådets handling 17229/11 ADD 1) 

MAKROEKONOMISK RAPPORT - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 3/5 - ANNEX II (rådets handling 17229/11 ADD 2) 

Utkast till gemensam sysselsättningsrapport - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 4/5 Bilaga III (rådets handling 17229/11 ADD 3)

TILLVÄXTVÄNLIG SKATTEPOLITIK I MEDLEMSSTATERNA OCH BÄTTRE SKATTESAMORDNING I EU - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 5/5 - ANNEX IV (rådets handling 17229/11 ADD 4)


Det danska ordförandeskapet för EU:s råd hade följt upp behandlingen av tillväxtöversikten 2012 och de vidhängande handlingarna (bilagorna) i de olika rådskonstellationerna:

Genomförandet av den europeiska planeringsterminen – Sammanfattande rapport (rådets handling 6662/12)

För första gången hade kommissionen publicerat en rapport som avser att ge förvarning om uppdykande problem. Utöver välkända bekymmer pekade rapporten på en oroväckande förlust av internationell konkurrenskraft och exportandelar för praktiskt taget alla EU-länder:

Rapporten om varningsmekanismen; Bryssel den 14.2.2012 COM(2012) 68 final

Vidare pekade Van Rompuy på kommissionens senaste interimsprognos, som tyder på ofrivillig nolltillväxt (pressmeddelande). Prognosen i detalj på engelska: Interim Forecast February 2012 (publicerad den 23 februari 2012).


Fokusering

Meningen med vårmötet var alltså att diskutera de kärnfrågor där medlemsländerna har skäl att sätta in stöten när de bereder sina nationella utvecklingsprogram och sitt stabilitetsprogram (för euroländerna) eller konvergensprogram (för ett land som fortfarande har en nationell valuta).

Därefter behandlade Van Rompuy ett antal strategiska utmaningar på ett elegant och översiktligt sätt från en jämförande sympunkt, även om han utelämnade en helhet stor som en hel kontinent...Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Min nuvarande bloggtrio består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränserna. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det europeiska publika rummet genom att samla inläggen från mer än 900 Europabloggar.

Inga kommentarer: