söndag 11 mars 2012

Mario Monti lade grunden för en inre marknadsakt

Mario Monti (Wikipedia) försöker nu som statsminister få Italien på fötter. Han har svarat för den inre marknaden och för konkurrenspolitiken i EU-kommissionen.

Rätt nyligen ingick Monti i den så kallade reflektionsgruppen som under ledning av Felipe González stakade ut Europeiska unionens framtid: Projekt Europa 2030 – Utmaningar och möjligheter. Jämsides med detta uppdrag skrev han en egen utredning på uppdrag av kommissionsordföranden José Manuel Barroso: En ny strategi för den inre marknaden - I ekonomins och samhällets tjänst för Europa (den 9 maj 2010; 116 sidor).

Några tidigare inlägg om utredningarna hittar du på Grahnblawg här, här, här, här och här.


På väg mot en inre marknadsakt

Montis förarbete ledde sedan till ett samrådsdokument från EU-kommissionen, där Michel Barnier svarar för den inre marknaden och tjänster:

På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor). Meddelandet finns på 22 språk.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det växande europeiska publika rummet genom att samla inläggen från 940 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Med finns även min nuvarande bloggtrio, som består av Grahnblawg på svenska och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag behandlar demokrati och politik i Europeiska unionen, numera särskilt utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: