lördag 17 mars 2012

Inremarknadsakten för EU och EES

Efter artikeln EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid noterar vi att meddelandet På väg mot en inre marknadsakt 27.10.2010 KOM(2010) 608 utgjorde föremål för ett offentligt samråd, som rapporterades i handlingen Overview of responses to the public consultation on the Communication ‘Towards a Single Market Act'; Brussels, 13.4.2011 SEC(2011) 467.


Inremarknadsakten KOM(2011) 206

Den slutliga inremarknadsakten offentliggjordes i april 2011. På sedvanligt sätt publicerades kommissionens meddelande på 22 EU-språk; på svenska:

Inremarknadsakten: Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden - ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig

Där den svenska versionen prosaiskt talar om ”tolv åtgärder”, beskrivs de något mer inlevelsefullt som tolv hävstänger (twelve levers) i den engelska versionen (originalet) av Single Market Act (SMA). Hävstångsprincipen eller prioriteringen uttrycks redan i rubriken på varierande sätt även i andra språkversioner. Här ett plock: ”Doce prioridades” ES, ”Tolv løftestænger” DA, ”Zwölf Hebel” DE, ”Douze leviers” FR, ”Dodici leve” IT, ”Doze alavancas” PT, ”12 viputekijää” FI.


Inledningen

Inledningen beskriver bland annat det offentliga samrådet, rådets slutsatser om samrådsdokumentet och slutsatserna från Europeiska rådets vårmöte 2011 om betydelsen av den inre marknaden samt Europaparlamentets resolutioner om de skilda aspekterna, liksom yttrandena från regionkommittén samt ekonomiska och sociala kommittén.

I Europa 2020-strategins anda försäkrade kommissionen att inremarknadsakten skulle bidra till hållbar tillväxt, smart tillväxt och tillväxt för alla (sidorna 4-5).


Småföretagsakten (Small Business Act)

Inledningen hänvisade även till meddelandet Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa 25.6.2008 KOM(2008) 394 slutlig (tillgänglig på 22 språk), vilket har fått en uppföljning genom meddelandet Översyn av småföretagsakten 23.2.2011 KOM(2011) 78 (22 språkversioner).

Ännu färskare händelser kan man följa med via webbsidan Small and medium-sized enterprises (SMEs) > Small Business Act for Europe (språkalternativen engelska, franska och tyska).

***

Inremarknadsakten har med andra ord ett nära förhållande till EU2020-strategin och småföretagsakten, vilka alla strävar till att skapa dynamik och tillväxt i Europa.

Givetvis har inremarknadsakten relevans för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där utöver EU-länderna även EFTA-medlemmarna Island, Liechtenstein och Norge ingår (Wikipedia).Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 941 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy (EUROPP), där Ronny Patz nyss publicerade sin syn på denna ”EU blogosphere”. Han efterlyser särskilt sakkunniga och forskare som är beredda att vidga diskussionen.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: