måndag 5 mars 2012

Europeiska rådet om tillväxt, konkurrenskraft och jobb

De nationella politiska ledarna undertecknade alltså den mellanstatliga finanspakten och korade Herman Van Rompuy till ordförande för Europeiska rådet och eurotoppmötena.

Sakfrågorna för Europeiska rådet den 1-2 mars 2012 rörde dock den ekonomiska politiken, med sikte på tillväxt, konkurrenskraft och jobb.

Slutsatserna finns tillgängliga på 23 språk; på svenska: Europeiska rådet 1-2 mars 2012 (EUCO 4/12). De inleds med ett sammandrag som ger en bild av de frågor där slutsatserna från EUCO innehåller mera detaljerade riktlinjer:

Europeiska rådet diskuterade genomförandet av EU:s ekonomiska strategi. Strategin syftar till såväl fortsatt budgetkonsolidering som resoluta åtgärder för att stimulera tillväxten och öka sysselsättningen; hållbar tillväxt och sysselsättning kan inte bygga på underskott och alltför höga skuldnivåer. De åtgärder som har vidtagits för att stabilisera situationen i euroområdet börjar nu ge resultat.

Europeiska rådet ställde sig bakom de fem prioriteringar för 2012 som anges i kommissionens årliga tillväxtöversikt. Det diskuterade åtgärder som måste vidtas på nationell nivå. Medlemsstaterna måste göra snabbare framsteg för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och öka ansträngningarna för att genomföra de reformer som tas upp i de landsspecifika rekommendationerna från 2011. Medlemsstaterna förväntas i sina nationella reformprogram och i sina stabilitets- eller konvergensprogram ange de åtgärder de avser att vidta i detta syfte. Europeiska rådet diskuterade också de åtgärder som krävs på EU-nivå för att gå vidare med fullbordandet av den inre marknaden i alla dess aspekter – både interna och externa – och för att främja innovation och forskning.

I anslutning till Europeiska rådets möte undertecknade de deltagande medlemsstaterna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom den ekonomiska och monetära unionen.

Europeiska rådet fastställde EU:s prioriteringar inför det kommande G20-mötet och FN:s Rio+20-konferens med särskild tonvikt på tillväxtfrämjande åtgärder och reformer. Det gjorde en bedömning av den arabiska vårens utveckling och fastställde riktlinjer för EU:s framtida åtgärder till stöd för den processen.

Europeiska rådet beviljade Serbien status som kandidatland.

Man enades om att rådet skulle återkomma till frågan om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet så att beslutet kan antas i september.

Slutligen återvalde Europeiska rådet Herman Van Rompuy som ordförande.

Reformfronten

Europaportalen.se tar fasta på statsminister Fredrik Reinfeldts presentation av svenska erfarenheter och utgångspunkter för sina kollegor.

Finlands statsminister Jyrki Katainen underströk behovet av en ambitiös handlingsplan för ekonomisk tillväxt. Särskilt underströk han den avgörande betydelsen av en digital inre marknad genom enhetliga europeiska regler om upphovsrätt, moms och kopieringsavgifter.

Inför mötet hade tolv statsministrar, David Cameron (Storbritannien), Mark Rutte (Nederländerna), Mario Monti (Italien), Andrus Ansip (Estland), Valdis Dombrovskis (Lettland), Jyrki Katainen (Finland), Enda Kenny (Irland), Petr Nečas (Tjeckien), Iveta Radičová (Slovakien), Mariano Rajoy (Spanien), Fredrik Reinfeldt (Sverige) och Donald Tusk (Polen) skrivit ett brev till ordföranden för Europeiska rådet (EUCO) Herman van Rompuy och ordföranden för EU-kommissionen José Manuel Barroso. I 'A plan for growth in Europe' ville regeringscheferna ge det ekonomiska reformarbetet fart och kraft.

Varken Frankrike eller Tyskland ingick i reformfronten.

Se Grahnlaw (här, här och här) samt Europaportalen.se (här).Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Min nuvarande bloggtrio består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränserna. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det europeiska publika rummet genom att samla inläggen från mer än 900 Europabloggar.

Inga kommentarer: