torsdag 22 mars 2012

Europeiska riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande

Artikeln Riskkapital för små och medelstora företag i EU presenterade riktlinjerna i inremarknadsakten och uppföljningsdokumentet den 15 februari 2012 samt det offentliga samråd som föregick de konkreta förslagen.

Åtgärdsplanen och förslaget till en förordning om Europeiska riskkapitalfonder nämndes även, liksom det mer lättillgängliga pressmaterialet.


Konkurrenskraftsrådet

Inför behandlingen i rådet presenterade det danska ordförandeskapet en lägesrapport om:

a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder
b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (den 13 februari 2012; handling 6277/12)

Rådet i sammansättningen konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) behandlade de olika förslagen den 20-21 februari 2012:

3147th Council meeting Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space); Brussels, 20-21 February 2012 (handling 6675/12)

Näringsministrarna gav sitt principiella stöd åt förslagen. Eftersom konkurrenskraftsrådets slutsatser ännu inte har publicerats på svenska citerar jag den engelska versionen:

VENTURE CAPITAL FUNDS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FUNDS

The Council held an orientation debate on draft regulations concerning European Venture Capital Funds (18499/11) and European Social Entrepreneurship Funds (18491/11).

The proposals were submitted last December and are part of the Single Market Act and the Commission's action plan to improve access to finance for SMEs (18619/11).

Ministers endorsed the overall objective of the proposals and committed to a swift calendar for starting negotiations with the European Parliament, with a view to reaching an agreement by June 2012, as requested by the European Council (6277/12).

The overall objective of the proposals is to foster the growth of SMEs by improving their access to finance through the establishment of an EU-wide passport to venture capital fund (EuVECA) and social entrepreneurship fund (EuSEF) managers in relation to the marketing of their funds.

The proposals introduce uniform requirements for the managers of collective investment undertakings that want to operate under the EU-wide passport. They introduce requirements as to the investment portfolio, investment techniques and eligible undertakings that a qualifying fund may target. They also introduce uniform rules on which categories of investors a qualifying fund may target and on the internal organisation of the managers that market such qualifying funds. Identical substantive rules across the EU will help create a level playing field for all market
participants.

The Commission introduced separate draft regulations for EuVECA and EuSEF, as these two types of funds are different in nature. EuVECA normally focus on providing equity finance for SMEs in the start-up phase of business, whereas EuSEF often have a larger range of qualifying investment tools available, such as combined public and private sector finance, debt instruments or small loans.

Venture capital funds are operators that provide mostly equity finance to companies that are generally very small, in the initial stages of their corporate development. In the EU, venture capital funding has high, but largely unexploited, potential. SMEs backed by venture capital can create high-quality jobs, as venture capital supports the creation of innovative businesses.
Eftersom jag inte ännu har behandlat de sociala företagsfonderna, länkar jag här till förslaget:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeiska fonder för socialt företagande (handling 18491/11), innehåller kommissionens: Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 862 slutlig, förfarande 2011/0418 (COD)Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 944 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Tankesmedjan Bruegel utövar en omfattande verksamhet rörande internationell ekonomi. I denna ingår den engelskspråkiga Bruegel blog.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: