måndag 26 mars 2012

EU:s fleråriga budgetram 2014-2020 live

EU:s råd i konstellationen allmänna frågor diskuterar i dag två huvudfrågor. Offentligt diskuterar ministrarna budgetramen för åren 2014-2020. Du kan följa med ministrarnas diskussion direkt via Internet. Sändningen har nyss inletts (efter klockan 10 lokal tid).

Denna morgon finns det offentligt underlag som gör det lättare att följa med medlemsländernas inlägg:

Flerårig budgetram (2014–2020) – Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor; Bryssel den 22 mars 2012 (23.3) (OR. en) dokument 8057/12

Flerårig budgetram (2014–2020) – Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor; Bryssel den 22 mars 2012 (23.3) (OR. en) dokument 8057/12 ADD 1

Den andra frågan gäller uppföljningen av Europeiska rådets beslut från december, januari och mars. Det danska ordförandeskapet har publicerat ett PM: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012 dokument 7824/12. Diskussionen är inte offentlig.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Den franska Europabloggen Regards-citoyens kombinerar oerhört aktivt egna artiklar, relevanta inlägg i andra medier och nyheter från EU-institutionerna.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Jag är aktiv även i följande sociala medier: Twitter, Facebook ja Google+

Inga kommentarer: