lördag 24 mars 2012

Budgetuppror i EU

Tio länder gör uppror mot EU-kommissionens och Europaparlamentets planer på långtidsbudget för 2014-2020 genom att kräva nedskärningar om cirka tio procent gentemot kommissionens förslag.

Jag tog redan en förhandstitt på finska på EU:s rådsmöte i konstellationen allmänna frågor måndagen den 26 mars 2012 (inklusive länkar till svenska, danska och engelska källor).

Den svenska regeringen prioriterar den europeiska tillväxtpolitiken. Mer till forskning och mindre till jordbruksstöd, säger EU-minister Birgitta Ohlsson, som även berättar om det frukostmöte där tio länder före allmänna rådet diskuterar en nedbantad långtidsbudget för 2014-2020.

Enligt Europaportalen.se är de tio länder som vill minska EU:s fleråriga budgetram med 100 miljarder euro: Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Nederländerna, Italien, Österrike och Tjeckien.


Allmänna rådet

Danmark finns med bland frondörerna, men samtidigt har landet som ordförande i EU:s råd ett ansvar för att främja balanserade lösningar. Statsminister Helle Thorning-Schmidt betonade vikten av en framtidsinriktad budget som stöder ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser. Detta förutsätter omprioriteringar, vilka hon angav som allmänna riktlinjer.

Bakgrundsinformationen (background note) inför allmänna rådet ger vissa fingervisningar om tidtabellen och frågor på rubriknivå- Medborgarna blir inte särskilt bortskämda; själva diskussionsunderlagen är icke offentliga. I princip ska dock rådet diskutera långtidsbudgeten offentligt (video).


Europaparlamentet

Europaparlamentets talman Martin Schulz motsätter sig planerna på nedskärningar i EU:s långtidsbudget. Enligt Schulz kommer det inte att fungera om regeringscheferna ger fler uppgifter till EU samtidigt som man begränsar pengarna som behövs för att tillämpningen.

Europaparlamentets resolution den 8 juni 2011 om långtidsbudgeten erbjuder rätt mångsidiga politiska riktlinjer, såsom finansiering genom egna medel i stället för nationella bidrag. Kompletterande information hittar du här.


EU-kommissionen

I stället för nedskärningar vill EU-kommissionen se nya finansieringsformer, såsom en skatt på finansiella transaktioner som samtidigt skulle minska medlemsländernas bidrag till budgeten: The financial transaction tax will reduce Member States' GNI contributions to the EU budget by 50% (IP/12/300).

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har talat sig varm för en långtidsbudget som investerar i ekonomisk tillväxt (SPEECH/12/213 och SPEECH/12/214).Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. I Erkan's Field Diary bevakar den turkiske antropologen, doktor Erkan Saka mångsidigt den politiska utvecklingen och kulturella skeenden i Turkiet och Europa. Många av länksamlingarna är på engelska. Rekommenderas varmt.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: