onsdag 21 mars 2012

Riskkapital för små och medelstora företag i EU

De tolv nyckelåtgärderna presenterades i artikeln Inremarknadsakten KOM(2011) 206, medan Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten tog oss till EU:s inremarknadsforum i höstas och vidare till den rätt färska rapporten om hur reformerna på den inre marknaden har avancerat.


Inremarknadsakten

I inremarknadsakten 13.4.2011 KOM(2011) 206 (22 språkversioner) är den första ”hävstången” tillgången till finansiering för små och medelstora företag, medan nyckelåtgärden inom detta tema är:

Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav. Tanken är att små och medelstora företag, som vill få tillgång till riskkapital, ska kunna vända sig till fonder som kan erbjuda kapital till attraktiva priser och har nödvändig kunskap inom sektorn.

Utöver detta föreslogs även andra åtgärder (s. 6):

En handlingsplan kommer att utarbetas för finansiering av små och medelstora företag. Förutom olika finansieringskällor kommer den även att omfatta direkta finansieringsverktyg för små och medelstora företag och skapa gynnsamt klimat för små och medelstora företags utveckling och tillväxt.

Öppenhetsdirektivet, tillämpningsförordningen för prospektdirektivet och marknadsmissbruksdirektivet måste också ändras för att de skyldigheter som åläggs börsnoterade små och medelstora företag ska bli mer rimliga, samtidigt som investerarskyddet bevaras. Vid översynen av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) är det dessutom nödvändigt att införa speciella villkor för förhandlingsplattformer för små och medelstora företag för att dessa marknader ska kunna få en kvalitetsstämpel och för att underlätta nätverkssamarbetet.


Mellanbokslutet SWD(2012) 21

Inför Europeiska rådets vårmöte 2012 rapporterade kommissionen om hur inremarknadsakten har förverkligats (endast på engelska):

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final (18 sidor)

Beträffande nyckelåtgärden hänvisar kommissionen till ett lagförslag den 7 december 2011, medan samtliga åtgärder förtecknas i slutet av rapporten (s. 13).


Samråd

Förslagen föregicks av ett samråd till den 10 augusti 2011. I dokumentet diskuterade kommissionen existerande hinder och olika lösningsförslag (endast på engelska):

Staff working paper: A new European regime for Venture Capital - Consultation document (publicerat den 15 juni 2011; 17 sidor)

Handlingen uttryckte en klar vilja att åstadkomma en mer enhetlig marknad för riskkapital i EU (s. 4):

In its Communications on the Single Market Act, Small Business Act and the Innovation Union, the Commission committed itself to considering the adoption of new rules, ensuring that by 2012 venture capital funds established in any Member State can operate and invest freely throughout the EU. In addition, Member States were invited to ensure that differences in tax treatment in different Member States will not lead to double taxation, which would hamper cross-border venture capital investment.


Förslag om riskkapital i EU

Översiktlig information erbjuds i pressmeddelandet (IP/2011/1513) Nya regler för kapitalanskaffning i EU: ökat riskkapital för små och medelstora företag och underlättad tillgång till krediter samt promemoriorna (MEMO/11/879) EU Action Plan: helping SMEs access more financial resources och (MEMO/11/880) Commission proposal on venture capital for small- and medium-sized enterprises (SMEs) - Frequently Asked Questions.


Åtgärdsplan för finansiering

En del av kommissionens paket är en åtgärdsplan för att göra det lättare för små och medelstora företag att hitta finansiering:

En åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering; Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 870 slutlig (16 sidor; på 22 EU-språk)


Europeiska riskkapitalfonder

Den andra delen är ett förslag till en förordning om Europeiska riskkapitalfonder (html):

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder KOM/2011/0860 slutlig - 2011/0417 (COD) (på 23 EU-språk)

De som hellre hanterar en pdf-fil hittar rådets handling 18499/11:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder; innehåller: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder; Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 860 slutlig (Text av betydelse för EES) Lagstiftningsförfarande 2011/0417 (COD)Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 943 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy EUROPP, där Gareth Harding nyligen förklarade varför EU-institutionerna håller på att förlora kampen om själarna och vad EU kunde göra för att vända trenden.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: