onsdag 29 februari 2012

Danmark driver på en digital inre marknad i EU – utan nätbarnen

Den 2-3 februari 2012 samlades EU:s kokurrenskraftsråd till ett informellt möte i Köpenhamn. Närings- och tillväxtministern Ole Sohn, som företrädde det danska ordförandeskapet, betonade vikten av en digital inre marknad för ekonomisk tillväxt och jobb: Future EU growth is digital.

Ett sammandrag (synopsis) av diskussionerna tar kort och överskådligt ställning för raska framsteg rörande aktuella reformplaner: Presidency summary (Informal Competitiveness Council, February 2nd-3rd 2012, Copenhagen, Denmark).

I går och förrgår tog regeringen i Danmark upp tråden vid en konferens på något bredare bas, ”Et digitalt indre marked i 2015 - Vejen til økonomisk vækst og beskæftigelse” (A Digital Single Market by 2015 - A driver for economic growth and jobs). Förhandsinformationen erbjuder en inkörsport: Den digitale vej til økonomisk vækst og beskæftigelse (den 24 februari 2012).

Efter konferensen uttalade sig närings- och tillväxtminister Ole Sohn i ett pressmeddelande om de hinder som enligt experterna måste övervinnas: Digitale data giver nye vækstmuligheder (den 28 februari 2012).

Det finns en del bilder från presentationerna, men meningen är att sessionerna ska bli tillgängliga online.

I detta skede finns i textform ett faktablad och en sammanfattning på engelska om utsikterna för den digitala inre marknaden: Future Outlook for a Digital Single Market in Europe. Jag återger här de fyra huvudbudskapen (key messages) i kortform:

1. CONNECTIVITY - Europeans must be able to get online, anywhere, anytime and on any device
2. TRUST - Consumer trust and confidence in eCommerce must be strengthened
3. DIGITAL MINDSET - Thinking Digital is vital for European growth
4. DATA – The fuel for the European digital growth engine is our ability to harness the potential of "Big Data”

Genom konferensens engelska hemsida kan du hitta ytterligare information om talare, de skilda sessionerna, olika delområden inom IT-politiken och om handläggningen av IT-politiska frågor i Danmark.

***

Affärsmöjligheterna, tillväxten och de nya jobben har en avgörande betydelse för Europas framtid. Samtidigt betyder vinklingen att européerna fanns med främst som tilltänkta konsumenter av privata och offentliga tjänster.

Medborgarna, särskilt de digitala infödingarna – We, the Web Kids av Piotr Czerski, på svenska Vi, nätbarnen - samt deras föreställningar och planer föll i huvudsak utanför ramen, trots Twitter, bloggar, sessioner online och möjligheter till interaktion för allmänheten.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Har du redan bekantat dig med mina övriga bloggar? Den nuvarande trion består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw, som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland, samt min finska blogg Eurooppaoikeus (som betyder Europarätt).

Inga kommentarer: