torsdag 2 februari 2012

Hammurabis lagar och ACTA

Tack, Kipling, för grundformeln: Kommissionen är kommissionen och Internet är Internet och aldrig mötas de två.

Låt oss titta närmare på immaterialrättsfundamentalismen, Internetmedborgarnas protester och Hammurabis lagar på tjugohundratalet.


Immaterialrättsfundamentalism

Som en bulldozer driver kommissionären för utrikeshandel Karel De Gucht på Europaparlamentet att godkänna ACTA-avtalet (Grahnlaw EN).

Kommissionären för den inre marknaden Michel Barnier delar ut priser till unga formgivare för de fyndigaste bidragen mot intrång i immateriella rättigheter: Hands off my design.

I sak handlar bataljen om ACTA (i 22 språkversioner) inte enbart om varumärkesförfalskning, utan om intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt:

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater; Bryssel den 24.6.2011 KOM(2011) 380 slutlig


Internetmedborgarna protesterar

Medan EU-kommissionen vill utvidga och förstärka immaterialrättsförsvaret i den internationella handeln, på den inre marknaden och i medlemsländerna, vänder sig växande skaror av Internetmedborgarna mot metoderna, syftet och innehållet i det som immaterialrättsfundamentalisterna för fram.

På Twitter fortsätter meddelandena om #ACTA att välla in. En strid ström av underskrifter läggs till @Avaaz upprop till Europaparlamentet att förkasta ACTA. För en liten stund sedan hade 1.466.048 personer undertecknat vädjan.


Hammurabis lagar

All rättvisa måste bygga på något slags rim och reson (proportionalitet). Vår rättskänsla sätter vissa gränser.

Det jag finner särskilt motbjudande i ACTA är de drakoniska civil- och straffrättsliga sanktionerna mot intrång i de immateriella rättigheterna. Hammurabi hör inte hemma i Norden eller Europeiska unionen i stort under tjugohundratalet.Ralf Grahn

P.S. Europeiska unionen är en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden för Internet och digitala medier. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din.

Inga kommentarer: