onsdag 8 februari 2012

ACTA för osäkra medborgare – Demonstrationerna behövs

Vad är detta ståhej med ACTA? Inte påverkas väl vi av ett handelsavtal mellan regeringar? Om en gång lagstiftningen i EU-länderna inte behöver ändras (eller bara lite), vad spelar det för roll för oss medborgare på Internet?

Rimliga frågor. Här en del svar.

Efter protestvågen i Centraleuropa talar BBC om ett hundratal nya demonstrationer i Europa denna vecka mot avtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (och mycket mer) ACTA. Kartan och uppgifter om demonstrationerna hos stoppacta-protest.info berättar att lördagen (den 11 februari 2012) blir den stora europeiska aktionsdagen mot ACTA.

Avaaz upprop online för att Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) ska förkasta ACTA har redan undertecknats av 1,837 miljoner medborgare.

Aktionerna utgör den största protesten någonsin mot EU-kommissionens, rådets och EU-regeringarnas gemensamma politik i en konkret fråga.

Handlar det faktiskt enbart om felinformerade virrhjärnor eller mytomaner?

Det är åtminstone vad EU:s handelskommissionär Karel De Gucht antyder, när han i raka ord uppmanar medlemmarna i Europaparlamentet och dess utskott för internationell handel (INTA) att strunta i opinionsyttringarna från civilsamhället.


Medier

Inte att undra på att många medborgare känner sig osäkra i korselden. Här är två introduktioner från någorlunda utomstående betraktare, båda inläggen på engelska.

David Jolly rapporterar från Paris för New York Times: A New Question of Internet Freedom. Eftersom artikeln skrevs för amerikanska läsare så fungerar den som en utmärkt inkörsport också för andra som inte ännu har bekantat sig med ACTA-problematiken. För den som vill tränga djupare finns ett antal nyttiga länkar.

Alexander Furnas skriver mer ingående i The Atlantic: Why an International Trade Agreement Could Be as Bad as SOPA. I sin analys säger Furnas klart ifrån när han ser överdrivna farhågor, men ACTA är mer än ett rent handelsavtal och det är en fara för friheten på Internet:

Intellectual property law has, thus, become an Internet freedom issue, and as liberal governments implement increasingly draconian filtering measures for intellectual property (IP) enforcement they legitimate the use of similar measures for other purposes by illiberal governments. Evaluated in context and with these potential ramifications in mind, ACTA -- and certainly the ratchet process that ACTA demonstrates -- may be every bit as dangerous as Darell Issa warns.

Det spärrhjul (ratchet) Furnas talar om kan beskrivas som kommissionens agenda när det gäller upphovsrätten och immateriella rättigheter i allmänhet. ACTA skulle befästa landvinningar som går i fel riktning. Jag tecknade en kort bakgrundsskiss på min engelska blogg Grahnlaw och nämnde där även ett färskt bidrag från nätverket La Quadrature du Net: The EU Commission's Repressive Plans Beyond ACTA.


Demonstrationerna behövs

Än vägrar EU-kommissionen, flertalet i Europaparlamentet och de flesta regeringarna i EU-länderna inse att ACTA är en del av en färdplan som hotar medborgarnas friheter på nätet och saknar den acceptans som är väsentlig i demokratiska samhällen.

Så länge makthavarna slår dövörat till, måste medborgarna mobilisera sig till försvar. Uppropet behöver underskrifter och demonstrationerna deltagare som sätter stopp för framfarten.

Paradoxalt nog har ingenting förenat européer så mycket som motståndet mot EU:s upphovsrättsfundamentalism.Ralf Grahn

P.S. Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden för Internet, digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

Inga kommentarer: