tisdag 14 februari 2012

Mera om EU-kommissionen och En inre marknad för immateriella rättigheter

I går tog vi EU-kommissionens strategimeddelande till grund i inlägget EU-kommissionen: En inre marknad för immateriella rättigheter. Färdplanen finns här på svenska:

En inre marknad för immateriella rättigheter: Att genom att främja kreativitet och innovation skapa ekonomisk tillväxt, högkvalitativa arbetstillfällen och förstklassiga produkter och tjänster i Europa; Bryssel den 24.5.2011 KOM(2011) 287 slutlig (27 sidor)

Meddelandet finns tillgängligt i 22 språkversioner.


Kompletterande information

I dag vill jag komplettera med översiktliga informationskällor och länkar till fördjupad information för dem som är intresserade av mer en enbart ytskvalpet.

För journalister och den intresserade allmänheten publicerade kommissionen ett översiktligt pressmeddelande (IP/11/630, 22 språk) samt på engelska två PM, dels Intellectual Property Strategy – Frequently Asked Questions (MEMO/11/332) med en rätt fyllig beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder för att ytterligare vidga och befästa skyddet av immateriella rättigheter, dels Orphan Works – Frequently Asked Questions (MEMO/11/333) med grunddragen i kommissionens förslag till ett direktiv om verk av okända upphovsmän, men även några rader om verk som inte länge finns tillgängliga i handeln.

Mera information hittar du genom kommissionens webbsida Internal Market > Protection of rights och vidare sidorna Copyright, Industrial property och Enforcement of rights, särskilt de erbjudna länkarna.


Tullfrågor

I pressmeddelandet finns det en länk till information om tullfrågor som gäller varumärkesförfalskning, piratkopiering och andra intrång i immateriella rättigheter, även de högst aktuella frågor på kommissionens agenda. Sidan Legislation leder till de förslag som nu behandlas i EU:s råd och Europaparlamentet. PM:t Customs enforcement of property rights (MEMO/11/327) erbjuder en överblick.

***

Jag önskar alla läsare lycka på Alla hjärtans dag!Ralf Grahn
talare, utbildare och rådgivare i frågor om digital politik och juridik i EU

P.S. Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

Inga kommentarer: