söndag 26 februari 2012

Mot ACTA – för Internet

Jag inleder om den europeiska aktionsdagen mot ACTA från Helsingfors, där filmregissören Timo Vuorensola talade (på finska).

Flickus flackus flum talar om en lyckad demonstration i Göteborg, med mellan 1500 och 2000 delatagare. Talet resonerar om demokratins väsen, EU-kommissionens ställning och beredningen av offentliga beslut i vår onlinetid. Jag noterar att Jacob Hallén efterlyser det slags personval (från partilistor) vi till all lycka har i Finland.

Privat brottsutredning, ökad övervakning, oproportionerligt hårda sanktioner och ett förlegat synsätt på de immateriella monopolrättigheterna får sig också en släng av sleven.

Några plock bland de fler än 150 planerade demonstrationerna i Europa under lördagen.

It-nyhetstjänsten Heise Online rapporterar om demonstationerna med tyngdpunkt på Tyskland. Netzpolitik erbjuder en kort sammanfattning och en video från Berlin.

Även utanför nätaktivisternas krets noterades de tyska manifestationerna synligt av Handelsblatt.

Futurezone rapporterar om tusental demonstranter i Wien och i andra städer i Österrike.

Stopp-ACTA erbjuder en sida med överblick med bilder från hela Europa, även om många av demonstrationerna ännu saknas.

Mer information rullar in på Twitter under #ACTA tills förslaget fått sin officiella jordfästning. Somliga är sura över att gammelmedierna förtiger folkrörelsen eller förvränger rapporteringen.

Online kallar @Avaaz folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. Avtalet skickas nu till Europeiska unionens domstol för utlåtande, men den politiska kampen fortsätter. Nyss hade redan 2.438.530 medborgare undertecknat onlinepetitionen.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. Cision Finland rankade nyss de bästa politiska bloggarna i Finland. Till min överraskning placerade sig min engelska blogg Grahnlaw som fjärde mellan ett antal rikskändisar. Mina finska inlägg hittar du på Eurooppaoikeus, senast om ACTA i Europaparlamentet.

Inga kommentarer: