torsdag 16 februari 2012

EU: Ny tullförordning för immateriella rättigheter

Samma dag som EU-kommissionen publicerade sin strategi En inre marknad för immateriella rättigheter 24.5.2011 KOM(2011) 287 (här och här), presenterade den även ett förslag om en ny tullförordning för immaterielle rättigheter.


Tullens kontroll

I pressmeddelandet IP/11/630 finns det en länk till information om tullfrågor som gäller varumärkesförfalskning, piratkopiering och andra intrång i immateriella rättigheter - högst aktuella frågor på kommissionens agenda. Sidan Legislation leder till de förslag som nu behandlas i EU:s råd och Europaparlamentet.

PM:t Customs enforcement of property rights (MEMO/11/327) erbjuder en bakgrundsteckning och huvuddragen i förslaget.


KOM(2011) 285

Kommissionens detaljerade förslag till ny förordning:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs; 24.5.2011 KOM(2011) 285 slutlig (31 sidor)

Förslaget finns tillgängligt på alla 23 officiella EU-språk.


Behandlingen

Rådet (konkurrenskraft) behandlade förslaget vid sitt möte den 5-6 december 2011. I Europaparlamentet har föredraganden Jügen Creutzmann berett ett utkast till rapport (PE470.069v01-00) och medlemmarna i Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) har gett in sina ändringsförslag.

Dessa diskuterades vid IMCO-mötet den 6 februari 2012. Tidtabellen är sådan att utskottet ska ta ställning den 29 februari och preliminärt röstar EP i plenum den 22 maj 2012.Ralf Grahn
talare, utbildare och rådgivare i frågor om digital politik och juridik i EU

P.S. 1: Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: @Avaaz kallar folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. För en stund sedan hade 2.336.896 medborgare undertecknat onlinepetitionen. På Twitter går debatten het under #ACTA tills förslaget officiellt begravs.

Inga kommentarer: