tisdag 28 februari 2012

Digital inre marknad i EU: Högre och snabbare

Europa har ett skriande behov av ekonomisk tillväxt. Den inre marknaden och särskilt den digitala inre marknaden erbjuder möjligheter.


Digital agenda

En av nyckelmålsättningarna i En digital agenda för Europa är en digital inre marknad som rentav ska bli pulserande.


Digital inre marknad

Tankesmedjan EPC har nyss publicerat en bedömning där den påminner om tidigare utredningar rörande nyttan av en digital inre marknad. Samtidigt sätter EPC in den digitala inre marknaden i färskaste möjliga sammanhang, såsom Europeiska rådets slutledningar från slutet av januari och tillväxtbrevet från ett antal stats- och regeringschefer.

Policybrevet kan laddas ned gratis (pdf):

Hans Martens & Fabian Zuleeg: The Digital Single Market 2.0 (European Policy Centre EPC, Policy brief, 27 February 2012)

På enbart fyra sidor blir penseldragen rätt breda, men presentationen ger i varje händelse en aktuell bild av nödvändiga tyngdpunktsaktioner.

Utöver de rätta åtgärderna måste Europa även höja ambitionsnivån: sikta högre och avancera snabbare.Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 2: Har du redan bekantat dig med mina övriga bloggar? Den nuvarande trion består utöver Grahnblawg på svenska av min engelska blogg Grahnlaw, som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland, samt min finska blogg Eurooppaoikeus (som betyder Europarätt).

Inga kommentarer: