torsdag 23 februari 2012

Nyttigt om EU: Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011

Redan tidigare hänvisade jag till den nyttiga årsrapporten Europeiska rådet under 2011 och den föregående utgåvan som gällde år 2010 i ett blogginlägg här på Grahnblawg.

En annan återkommande publikation jag kan rekommendera för dem som studerar politik, ekonomi eller juridik med EU-inriktning, eller jobbar som lärare, forskare, journalister, politiker, tjänstemän, liksom för företag, intresseorganisationer och medborgarrörelser samt intresserade medborgare är EU-kommissionens Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011.

Både Europeiska rådets och kommissionens publikation kan laddas ned gratis. Med tanke på diskussioner över lands- och språkgänserna är det behändigt att de finns tillgängliga i 22 språkversioner, vilket hjälper det europeiska offentliga rummet att ta form.

Senast när jag beredde mitt anförande om öppenhet och demokrati inför det seminarium Attac ordnade i går i Helsingfors, The new budgetary discipline in the EU: Implications to socio-economic developments and democracy, kunde jag konstatera att skrifterna var till nytta för att i minnet återkalla de tämligen tumultartade händelserna i euroområdet.

I den allmänna rapporten handlade det denna gång särskilt om det första kapitlet, Förstärkt ekonomisk styrning i Europeiska unionen (från sidan 6) och den kronologiska översikten över EU:s insatser mot skuldkrisen (från 176).

På motsvarande sätt kan dessa årsberättelser användas som inkörsportar till andra politikområden i Europeiska unionen. Kommissionens rapport presenterar besluten på ett överskådligt sätt och kapitlens slutnoter innehåller referenser till mer ingående information.

EU är nog så snärjigt, så det är utmärkt att allmänheten har gratis tillgång till råmaterial för det offentliga samtalet.

Laddar du ned publikationerna, så kan du dessutom jobba med dem när du saknar nätförbindelse (till rimligt pris).Ralf Grahn
talare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 1: Som EU-institutionernas centrala roll och ACTA-debatten visar, är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna, även när det gäller ekonomin, liksom framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: @Avaaz kallar folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. Avtalet skickas nu till Europeiska unionens domstol för utlåtande, men den politiska kampen fortsätter. Nyss hade redan 2.410.923 medborgare undertecknat onlinepetitionen. På Twitter går debatten het under #ACTA tills förslaget fått sin officiella jordfästning.

Inga kommentarer: