torsdag 16 mars 2017

Romförklaringen i Europaparlamentet

Vid Europeiska rådet den 9 mars 2017 konstaterade talman Antonio Tajani att diskussionen om Europas framtid startade genom Europaparlamentets tre resolutioner - baserade på rapporterna Verhofstadt, Bresso/Brok och Berès/Böge - samt kommissionens vitbok.
I går underströk talmannen de tre resolutionerna för ett medborgarnas Europa, när parlamentet diskuterade torsdagens Europeiska råd, fredagens EU27-toppmöte och den Romförklaring stats- och regeringscheferna har utlovat i samband med 60-årsfirandet av Romfördragen den 25 mars 2017. Tajani nämnde även här kommissionens vitbok om EU:s framtid (vilken öppnade för en alleuropeisk debatt).
Substansförslagen från Europaparlamentet och diskussionsöppningen från kommissionen är just det den pågående serien blogginlägg handlat om, åtminstone delvis fortsatt genom två artiklar på finska: om termer för framtidsdiskussionen och om den polska regeringens destruktiva hållning (liberum veto).

Donald Tusk, den nyss återvalde ordföranden för Europeiska rådet, missade igen en möjlighet att visa uppskattning för Europaparlamentets pådrivande roll i unionens framtidsdebatt.

Tusk betonade i stället åter den politiska endräkten (political unity) som den mest värdefulla tillgången för alla EU27-länder, utan undantag. Han gick inte närmare in på vad denna enighet innebär, vare sig med hänsyn till möjligheter att bryta stagnationen eller i förhållande till den polska regeringens uttalade avsikt att försöka lamslå EU:s verksamhet. - Se analys om Polen av Konrad Schuller i FAZ.  
  
***

Hur har EU27-ledarna engagerat unionens medborgare för unionens framtid?

Var är impulserna och riktlinjerna?

Om demokrati och handlingskraft ligger i EU-medborgarnas intresse, är fortsatt stagnation och disintegration för alla verkligen att föredra framom framsteg ens genom några medlemsländer?

Om ni vill avancera snabbt, låt villiga visa vägen; om ni vill förmultna, kompostera er tillsammans(?)

***

Den som är intresserad av en saklig sammanställning av Europeiska rådet, EU27-toppmötet och Romförklaringen kan bekanta sig med den utmärkta sammanställningen från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: