lördag 11 mars 2017

Inför Romförklaringen: Europeiska rådet enigt om stagnation?

När Storbritannien hade folkomröstat för att lämna Europeiska unionen startade de 27 återstående stats- eller regeringscheferna i juni 2016 en politisk reflektion om EU:s framtid. Det informella mötet (EU27) den 16 september kläckte Bratislavaförklaringen om att ge medborgarna en vision av ett attraktivt EU och Bratislavafärdplanen om att göra en union med 27 medlemsländer till en framgång.
 
Målen, åtgärderna och de fortsatta diskussionerna skulle leda till riktlinjer för vår gemensamma framtid i samband med 60-årsfirandet av Romfördragen den 25 mars 2017. Europarådets ordförande Donald Tusk utmålade de geopolitiska utmaningarna i ett brev inför det informella Maltatoppmötet den 3 februari 2017.

Enighet om vad?
 
Den sista sammankomsten för stats- eller regeringscheferna i EU27-format att gemensamt bereda Romdeklarationen var fredagens (10.3.2017) förlängning till Europeiska rådets möte i Bryssel. Den nyss återvalde ordföranden Donald Tusk kommenterade efter diskussionen i en anda av “enhet är det bästa ting som sökas kan all världen kring”:


It is clear from the debate that the unity of the 27 will be our most precious asset. Our last meeting in Malta, subsequent opinions voiced by some Member States as well as the European Commission's White Paper leave us in no doubt that the idea of a multi-speed Europe will be one of the discussions ahead of the Rome anniversary. I understand the reasons for this. Some expect systemic changes that would loosen intra-EU ties and strengthen the role of nations in relation to the community. Others, quite the opposite, are looking for new, deeper dimensions of integration, even if they would apply only to some Member States. Such a possibility is indeed foreseen in the Treaties currently in force. However, considering the interests of the community of 27 countries in the context of the upcoming Brexit negotiations as well as the long-term strategic interests of the EU, I will be urging everyone to strive towards maintaining political unity among the 27. This is why, when discussing the various scenarios for Europe, our main objective should be to strengthen mutual trust and unity among 27. After today's debate, I can openly say that all 27 leaders agree with this objective. This was an optimistic discussion about our common future, with a positive approach from all sides, without any exception.


Efter Tusks uttalande förklarade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker åt presskonferensen  hur fördjupat samarbete finns i fördragen och redan praktiseras på diverse områden. Junckers devis för denna framtidsbild var: De som vill mera, gör mera.   


Till detta lade Tusk ordspråkslikt: Vill du röra dig snabbt, rör dig ensam, vill du röra dig långt, rör dig tillsammans.


Var den positiva och konstruktiva atmosfär Tusk hänvisade till vid presskonferensen  (video 20:21) ett klart val för enighet om fortsatt förlamning, en blockering av att ens mindre grupper av medlemsländer kunde avancera på enskilda politikområden?


Betyder politisk enighet att ingen rör sig längre eller snabbare än den minst villiga?
Är det riktigt att beskriva sig som offer för en ny järnridå, om man själv väljer att  stagnera i ett B-lag utanför Kärneuropa?


Ska polska riksdagar med ‘liberum veto’ som förstörde Polen bilda mönster för  fortsatt brezjnevsk stagnation och obotligt sönderfall även för Europeiska unionen?  Integrationstermer


Olika former av framstegsmöjligheter kommer att diskuteras inför Romförklaringen och framöver.


Låt oss länka till några begrepp som används i diskussioner om variation och förnyelse i den europeiska integrationen (språkval uppe till höger).

Europa à la carte = Europe à la carte

Enhällighet  = Unanimity (den bristfälliga förklaringen borde kompletteras med enhällighet som förutsättning för övergång till kvalificerad majoritet, för fördragsreformer, konsensus i Europeiska rådet, lagstiftning om Europaval etc.)
Variabel geometri = Variable-geometry Europe
Europa i flera hastigheter = Multi-speed Europe

Fördjupat samarbete = Enhanced cooperation

Permanent strukturerat samarbete = Permanent structured cooperation


***


Trots omvärldsanalyser och reformbehov kan stats- och regeringschefernas vaga signaler om beredskap till förnyelse av EU ha mattats av ytterligare inför Romförklaringen.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: