torsdag 13 april 2017

Evidensbaserade marknadsreformer i EU och nationellt

Någonting blev osagt i blogginlägget EU-strategi för inre marknaden, som kort presenterade kommissionens åtgärdspaket för åren 2016 och 2017 beträffande varor och tjänster:
Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag; Bryssel den 28.10.2015 COM(2015) 550 final (23 sidor)


Evidensbaserad politik i lärande organisation
När jag på min finska blogg - inlägget Komissio, Pohjoismaat ja EU:n sisämarkkinastrategia - gick igenom de nordiska regeringarnas information till parlamenten om den nya strategin för den inre marknaden, saknade jag hänvisningar till och presentationer av de värdefulla analyser och jämförelser som även i detta fall följde med ett meddelande.

Ödmjukheten att ta lärdom av internationella jämförelser är alla reformers moder för världens stater, inklusive de nordiska.

De täta kontakterna och nötningen inom Europeiska unionen gör EU nästan till sinnebilden av en lärande organisation, om viljan finns.

EU-medlemskapet erbjuder rikliga möjligheter till inlärning och evidensbaserad politik lokalt, i regionerna och nationellt - inte enbart på europeisk nivå.

Särskilt kommissionen, men även Europaparlamentet, låter producera och framställer själva gedigna rapporter värda en vidare spridning och användning än de ser ut att få.

De nordiska regeringarna och folkrepresentationerna kunde mer aktivt synliggöra de komparativa utredningarna för olika intressenter (utan att förvänta sig att ministrar eller riksdagsledamöter tragglar genom primärdokument och forskning).


Analys, bevis, integration och konkurrenskraft

Ofta, såsom beträffande strategin för den inre marknaden, finns analyserna endast på engelska:
A Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 202 final

Nedanför i ett stycke, här i tre dokument, här igen möjlig att ladda ned som en enhetlig handling, rapporten om integration och konkurrenskraft på den inre marknaden:
Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 203 final  
I arbetsdokumenten från kommissionens avdelningar finns rikligt med stoff för marknadsreformer. Som aptitretare erbjuds bloggartikeln Arbetsdokumenten för inremarknadsstrategin.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: