fredag 16 april 2010

Schengenvisum till Finland: Turismen från Ryssland och ryskspråkiga

Den livliga turismen från Ryssland gör Finland till en ”stormakt” när det gäller beviljandet av inresetillstånd (visum). De ryskspråkiga utgör den största utlänningsgruppen i Finland.
Enligt Centralen för turistfrämjande (CTF) besöktes Finland år 2008 av 2,3 miljoner inresande från Ryssland. Enligt utredningen var drygt hälften fritidsresenärer, medan 11 procent var affärsresande (Rajahaastattelututkimus – Border interview survey; på finska och engelska).En bidragande orsak är säkert banden till släktingar och vänner bosatta i Finland. Enligt Statistikcentralen ökade gruppen ryskspråkiga med 3 516 under år 2008. I slutet av året var de 48 740, vilket gör dem till den största gruppen med annat modersmål än finska eller svenska (Artikeln: Suomessa jo 50 000 venäjänkielistä; 8.9.2009).Enligt Europeiska unionens statistik beviljade Finland 792 277 Schengenvisum under år 2008, medan det totala antalet var knappt 10,4 miljoner (Pressmeddelandet: The EU Visa Code will apply from 5 April 2010; MEMO/10/111; 30.3.2010).


Eftersom Finlands befolkning är en dryg procent av EU:s (Schengenområdets) befolkningsmängd är siffran anmärkningsvärt hög. Enbart Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien utfärdade flera visum. Sverige skrev ut 205 845 Schengenvisum under samma tid.Suomi on viisumien suurvalta EU:ssa (Finland är en visumstormakt i EU), heter det i en notis på Utrikesministeriets webbsidor.
Ralf Grahn

Inga kommentarer: