lördag 10 april 2010

Lissabonfördraget rättat och läsligt (ny konsoliderad version)

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget har publicerats i läslig form med rättelser i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) 30.3.2010 C 83. Innehållet:
Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen; konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt; protokoll; bilagor; förklaringar; jämförelsetabeller)


EU:s stadga för grundläggande rättigheter

I samma nummer av EUT (C 83) ingår även Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.


EuratomSamma dag publicerades även en konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen; EUT 30.3.2010 C 84.


Konsolidering

Konsolideringen betyder att fördragen presenteras i uppdaterad form, med alla förändringar sedan Romfördragen 1957.

De konsoliderade versionerna är inte juridiskt bindande, men praktiska att använda. Självfallet använder man den färskaste utgåvan, även om de tekniska justeringarna är små.

De elektroniska versionerna är gratis, på EU:s 23 officiella språk.
Ralf Grahn

Inga kommentarer: