tisdag 13 april 2010

Viseringsfrihet: Schengenområdet

Förordningen 539/2001 innehåller utöver viseringslistan en förteckning över de länder som är befriade från viseringsplikt vid inresa till Schengenområdet:
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav; den färskaste uppdaterade (konsoliderade) utgåvan 19.12.2009.


Visumfrihet gäller enligt artikel 1.2:

2. Medborgare i de tredje länder som anges i förteckningen i bilaga II skall vara undantagna från det krav som anges i punkt 1 när det gäller vistelser som sammanlagt inte överstiger tre månader.
Viseringsfrihet – Bilaga II1. STATER


Andorra
Argentina
Antigua och Barbuda (1)
Australien
Bahamas (1)
Barbados (1)
Brasilien
Brunei Darussalam
Chile
Costa Rica
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2)
Förenta staterna
Guatemala
Heliga Stolen
Honduras
Israel
Japan
Kanada
Kroatien
Malaysia
Mauritius (1)
Mexiko
Monaco
Montenegro (2)
Nicaragua
Nya Zeeland
Panama
Paraguay
Saint Kitts och Nevis (1)
San Marino
Serbien (med undantag för innehavare av serbiska pass som har utfärdats av det serbiska samordningsdirektoratet [på serbiska: Koordinaciona uprava]) (2)
Seychellerna (1)
Singapore
Sydkorea
Uruguay
Venezuela2. FOLKREPUBLIKEN KINAS SPECIELLA ADMINISTRATIVA REGIONER


Hongkong SAR (3)
Macao SAR (4)3. BRITTISKA MEDBORGARE SOM INTE ÄR MEDBORGARE I FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND I DEN MENING SOM AVSES I GEMENSKAPSRÄTTEN:


British Nationals (Overseas)Förklaring till noter:

(1) Undantag från viseringsskyldigheten gäller från det datum då avtal om undantag från viseringsskyldighet träffas med Europeiska gemenskapen.
(2) Undantaget från viseringskravet gäller bara innehavare av biometriska pass.
(3) Befrielse från skyldighet att inneha visering skall tillämpas endast på innehavare av pass med beteckningen ”Hong Kong Special Administrative Region”.
(4) Befrielse från skyldighet att inneha visering skall tillämpas endast på innehavare av pass med beteckningen ”Região Administrativa Especial de Macau”.SchengenområdetBland Europeiska kommissionens sammanfattningar av EU-lagstiftningen finns en översikt: Schengenområdet och Schengensamarbetet (senast uppdaterad 3.8.2009).Sidan Fri rörlighet för personer, asyl och invandring innehåller länkar till kompletterande webbsidor, bland annat under rubrikerna Passage över de yttre gränserna och Visering – Visumsystemet.
Ralf Grahn

Inga kommentarer: