onsdag 21 april 2010

EU:s handlingsplan för Stockholmsprogrammet publicerad?

I går, den 20 april 2010 publicerade Europeiska kommissionen ett pressmeddelande om förslaget till handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet för området med frihet, säkerhet och rättvisa under åren 2010-2014:Kommissionen agerar för att förbättra skyddet av personuppgifter, säkra tilltalades rättigheter och stärka samarbetet om invandring och asyl (IP/10/447).

Pressmeddelandet finns tillgängligt i 21 språkversioner.

Samma dag offentliggjorde kommissionen kompletterande uppgifter i pressmeddelandet (tillgängligt enbart på engelska):European Commission plan to deliver justice, freedom and security to citizens (2010 – 2014) (MEMO/10/139; 20 April 2010)StockholmsprogrammetNågot förbryllande länkar kommissionens pressmeddelanden Stockholmsprogrammet till det svenska orförandeskapets webbsidor.Background note: Justice and Home Affairs Council 23 April 2010 (daterad 20 april 2010) hänvisar dock under punkten Action plan implementing the Stockholm Programme (sida 6) till ett annat dokument, rubricerat som Stockholmsprogrammet:The Stockholm Programme - An open and secure Europe serving and protecting citizens (5371/10; daterat den 3 mars 2010; 136 sidor).


Om detta är en ny version av Stockholmsprogrammet, har övergången till ett nytt dokument inte angetts. Rubriken och inledningen anger inte heller klart att det skulle handla om förslaget till handlingsplan. Det innehåller inte ens en klar hänvisning till själva Stockholmsprogrammet.

På grund av bristfälliga hänvisningar är det oklart vad rådets handling 5371/10är.Inför rådsmötet erbjuder bakgrundspapperet följande beskrivning av läget:

Action plan implementing the Stockholm Programme

The Council will hear a presentation by the Commission on its recommendations for an action plan implementing the Stockholm Programme (5731/10).

The Stockholm Programme is the multi-annual strategic work programme in the area of freedom, security and justice. It was adopted by the Council on 30 November 2009 and endorsed by the European Council on 10-11 December 2009. It sets out the priorities for EU action in the area for the next five years (2010-14). It puts the citizen at the heart of EU action and deals, among other things, with questions of citizenship, justice and security as well as asylum, migration and the external dimension of justice and home affairs.

It is ten years since the EU set itself the target of creating an area of freedom, justice and security. The Stockholm Programme will built on the progress made during the implementation of the Tampere Programme (2000-2004) and the Hague Programme (2005-2010).Handlingsplanen för Stockholmsprogrammet(?)


Kommissionen har inte publicerat sitt förslag till handlingsprogram, men Statewatch erbjuder ett utkast till kommissionens meddelande om handlingsprogrammet för att genomföra Stockholmsprogrammet:Delivering an area of freedom, security and justice for Europe's citizens - Action Plan Implementing the Stockholm Programme COM(2010) 171 [anteckning om datum och version saknas]


Intressant nog hänvisar detta utkast på sedvanligt sätt för Stockholmsprogrammets del till rådets dokument 17024/09, antaget av Europeiska rådet den 10-11 december 2010.
Enligt registret över kommissionens handlingar finns det fyra opublicerade versioner av COM(2010) 171, den färskaste från den 19 april 2010.

På basen av existerande information har professor Steve Peers gjort upp en sammanställning av de EU-lagförslag som kan förväntas under handlingsprogrammet för att genomföra Stockholmsprogrammet:Statewatch Briefing European Commission: Action Plan on the Stockholm Programme Comments by Professor Steve Peers (April 2010; 5 pages)Förbättringar

Kommissionen och rådet hänvisar stup i ett till hur viktiga de rättsliga och inrikes frågorna är för EU-medborgarna. Genom tidigare publicering (av utkast) och korrekta hänvisningar kunde de förbättra medborgarnas möjligheter att följa med frågorna och delta i diskussionen.
Ralf Grahn

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag haller verkligen med dig om detta. Mycket markligt att man skulle behova ga till Statewatch-sidan for att fa tag pa Planen.