lördag 10 november 2007

Lissabonfördraget läsligare 2009?

När får Europeiska unionens medborgare tillgång till läsligare versioner av reformfördraget som också kallas Lissabonfördraget?

Det senaste svaret från en av EU-institutionerna antyder att samlade, konsoliderade texter kan publiceras år 2009, eventuellt. Jag citerar svaret från Europe Direct:


“The consolidated version will be available only when the Draft Reform Treaty is signed and ratified by the Member States.”

Lissabonfördraget är Europeiska unionens viktigaste dokument i nuet. Medborgarna står i centrum för Europaprojektet, har vi fått höra.

Motstridigt så det förslår när Europeiska unionens institutioner blankt vägrar att offentliggöra en aning mer läsliga och begripliga versioner av de nya fördragen och medlemsländer som yvs över sin öppenhet moltiger.***

Nu måste tankesmedjor, vetenskapliga forskningsenheter och medborgarrörelser rädda förutsättningarna för en demokratisk EU-debatt.

Det finns några föredömen: Statewatch på engelska, Real Instituto Elcano på spanska och IEE-ULB på franska (och delvis på engelska).


Ralf Grahn

Inga kommentarer: