torsdag 15 november 2007

EU:s jordbruk: de avgörande frågorna

I år slukar Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik 55,1 miljarder euro, vilket är 43,6 procent av unionens utgifter. Trots att det underlag för översynen som kommissionen offentliggör inkommande vecka oftast betecknas som en anspråkslös hälsokontroll, borde reformförslagen 2008 tjäna genomgången av EU:s hela budget 2008-09 och samtidigt peka framåt mot den långtidsbudget som ska gälla från år 2014.

Var och en som intresserar sig för Europeiska unionens framtid har därför skäl att tänka igenom de yttersta frågorna för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Tamsin Cooper, David Baldock och Martin Farmer ställer fyra grundläggande frågor som kräver övertygande svar:

Vad gör jordbruket så speciellt att det är befogat att styra stora mängder offentliga medel till detta ändamål?

Vilka är de klara målsättningarna för den gemensamma jordbrukspolitiken och utvecklingen av landsbygden?

Kan dessa målsättningar uppnås genom nuvarande eller nya åtgärder?

Hur mycket medel behövs för den gemensamma jordbrukspolitiken eller dess efterföljare?

Med lite andra ord gäller det att på vägen mot år 2013 hitta svar på sådana existentiella frågor som: Är det rätt att det allmänna griper in i jordbruket? Om så är fallet, ska politiken vara gemensam? Borde den basera sig på lantbruket? Vilka är målsättningarna för politiken? Vad kostar den?

Forskarna finner två händelseförlopp praktiskt taget självklara: Medlen för den gemensamma jordbrukspolitiken minskas reellt efter år 2013. Det europeiska lantbruket fortsätter utvecklingen mot allt större anpassning till marknaderna.Ralf Grahn


Källa:

Tamsin Cooper, David Baldock & Martin Farmer: Towards the CAP Health Check and the European Budget Review; IEEP, Institute for European Environmental Policy; 1 September 2007; http://www.ieep.eu

2 kommentarer:

Anonym sa...

Såg nånstans att EU numera styr jordbruksbidragen till markägaren och inte, som förr, till brukaren. Därmed är det fritt fram för golfklubbar att söka jordbruksbidrag från EU - åtminstone om de brukar jorden.

Som golfspelare gläds jag förhoppningsfullt åt detta eftersom mina rundor mest är att betrakta som harvning, plogning, plöjning och annat jordbruk ;-)

Ralf Grahn sa...

Berndt, visst är du från Norrbotten(?) I så fall var det kanske snöplogning du menade :-)
och spel med granna golfbollar för att synas ...