onsdag 14 november 2007

Angela Merkel får Karlspreis 2008

Förbundskansler Angela Merkel har utsetts till mottagare av staden Aachens Karlspreis 2008. Beslutet togs i god tid, eftersom den högtidliga överlåtelsen sker den 1 maj 2008.

Priset, som har instiftats till minnet av Karl den store, motiveras denna gång med Merkels förtjänster att övervinna stillaståendet, återvinna handlingsförmågan och finna ny gemensam kraft för Europa.

Reformfördraget, förhandlingsförmågan och diplomatin samt engagemanget för att fördjupa den europeiska integrationen framförs som Merkels särskilda förtjänster.

År 2007 var det Javier Solana som förlänades Karlspriset av det som för omkring 1200 år sedan var Karl den stores residensstad i ett kejsardöme vars område rätt långt sammanföll med de sex länder som bildade den Europeiska kol- och stålgemenskapen, EEC och Euratom.

***

Merkel visade framtassarna redan när den senaste långtidsbudgeten för Europeiska unionen syddes ihop. Som ordförande för G-8 fick hon president Bush att ta ett steg mot de europeiska ståndpunkterna i klimatfrågan.

När EU:s medborgare hade snuvats på möjligheten till ett samlat konstitutionellt fördrag, var det Merkel och den tyska diplomatin som bärgade resterna genom att skapa förutsättningarna för reformfördraget eller Lissabonfördraget, som ska undertecknas den 13 december 2007.

Lösningarna är långt ifrån idealiska, men utgående från de institutionella begränsningarna kunde de svårligen ha blivit mycket bättre.

Den närmaste tiden kommer inrikespolitiken att kräva mycket av Merkel, eftersom den stora koalitionen knakar i fogarna. Socialdemokraterna oroas över Merkels popularitet och har tagit en klar vänstersväng.


Ralf Grahn


Källa:

Karlspreis 2008: Begründung des Direktoriums der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen and die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel; http://www.karlspreis.de

Inga kommentarer: