tisdag 6 november 2007

Lissabonfördraget: Demokrati, dialog och debatt?

Är jag den enda som gnäller över reformfördragets lika med Lissabonfördragets nuvarande publicerade form?

Nej, det är jag inte. Låt oss se vad några meriterade européer har sagt.

Valéry Giscard d’Estaing, som ledde det konvent som tog fram förslaget till det konstitutionella fördraget, kallade det nya fördraget en förteckning med ändringar och oläsligt för medborgarna:

”Le traité de Lisbonne se présente ainsi comme un catalogue d’amendements aux traités antérieurs. Il est illisible pour les citoyens, qui doivent constamment se reporter aux textes des traités de Rome et de Maastricht, auxquels s’appliquent ces amendements.”

***

Europaparlamentarikerna och euroskeptikerna Jens Peter Bonde beskrev Lissabonfördragets oläslighet så här i inledningen till sin webb-bok om reformfördraget:

”They have managed to make the new text as difficult and inaccessible as humanly possible. The amendments can only be read by a few initiated specialists who are generally in favour.”

***

Den kände experten i europarätt och viceordföranden i konventet Giuliano Amato gav följande bedömning på basen av det uppdrag medlemsländernas ledare gav regeringskonferensen (enligt EUobserver):

”They decided that the document should be unreadable. If it is unreadable, it is not constitutional, that was the sort of perception.”

***

Flera vittnesmål behövs knappast. Reformfördraget är helt enkelt omöjligt att läsa och förstå för Europeiska unionens medborgare, är våra vittnens samsyn.

Det nya fördraget innehåller i princip enbart ändringarna, men dessutom valde de juridiska experterna en presentationsteknik som gör det mödosamt att se helheten även när man jämför med de nuvarande fördragen. Hade hela stycken konsekvent skrivits ut, i logisk följd, hade läsandet varit något lättare.

Jag har inte sett någon motivera i offentligheten varför en så läsarovänlig presentationsteknik valdes.


***

Många av oss minns kommissionens Plan D för demokrati, dialog och debatt.
För en kort tid sedan talade Margot Wallström om medborgarnas deltagande som en nödvändig förutsättning för Europaprojektet:

“It will not be possible to continue this project of European integration without the citizens and without their participation.”

***

Trots detta har Europeiska rådets medlemmar inte visat tecken på någon som helst brådska att ge Europeiska unionens medborgare riktig, tillräcklig och användarvänlig information om förslaget till Lissabonfördrag.

Kanske medlemsländernas ledare rentav vill skapa ett tomrum som kan fyllas genom vilseledande och oriktig propaganda från de politiska ytterlighetselementen, någonting som ser ut att vara på gång i Storbritannien och Frankrike.

Om våra politiska ledare inte inser att läsligare bastexter är nödvändiga för en demokratisk debatt i EU, kan deras blunder alienera även de medborgare som uppfattar Lissabonfördraget som ett framsteg i förhållande till Nicefördraget och som skulle föredra normala ratifikationsförfaranden genom parlamenten.

Om inte rådet omedelbart publicerar konsoliderade versioner av Lissabonfördraget, kunde kommissionen som företräder allmänintresset eller Europaparlamentet som representerar medborgarna rätta misstaget genom snabb publicering.

Omedelbar publicering på webben av Lissabonfördraget i konsoliderad form, på samtliga officiella språk, är EU:s viktigaste och mest brådskande kommunikationsuppgift. Det handlar om en grundförutsättning för ett demokratiskt samtal.

Eller är Plan D för demokrati, dialog och debatt enbart ett dåligt skämt?Ralf Grahn


Källor:

Le blog de Valéry Giscard d’Estaing, pour la démocratie en Europe : La boîte à outils du traité de Lisbonne ; 26 octobre 2007 ; http://vge-europe.eu

Jens Peter Bonde: New name – Same Content: The Lisbon Treaty – is it also an EU Constitution? 2nd edition, 22 October 2007

The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate; Brussels, 13.10.2005, COM(2005) 494 final

Wallström wants more citizens’ engagement but no referenda; EurActiv 18 September 2007; http://www.euractiv.com

Inga kommentarer: