fredag 16 november 2007

Lissabonfördraget publicerat i konsoliderad form

En kommentar på min engelska blogg upplyste mig om att det nu finns en engelsk konsoliderad version av reformfördraget eller Lissabonfördraget. Sammanställningen innehåller alltså ändringarna tillsammans med de fördrag som är i kraft. På så sätt går det att se helheten.

Fördragen har ställts samman av Peadar ó Broin vid Irish Institute for European Affairs (IIEA). Webbpublikationen går under namnet Consolidated version of the Treaties amended by the Treaty of Lisbon.

Genom liten texttyp och små radavstånd är sidantalet efter förhållandena rimligt: 191.

Reformfördraget kan laddas ned gratis på adressen http://www.iiea.com

Studerande, lärare, forskare, journalister, politiker och tjänstemän i EU och på nationell, regional och lokal nivå, medborgarorganisationer samt intresserade medborgare har getts ett behändigt verktyg.

När det redan finns franska och spanska versioner (tidigare nämnda) och nu en engelsk, fattas det bara tjugo officiella språk innan Europeiska unionens alla officiella språk är företrädda.

Finns det konsolideringar jag ännu inte har upptäckt? Är arbetet på gång någonstans?


Ralf Grahn

Inga kommentarer: