onsdag 7 november 2007

Dadaistiskt reformfördrag

José M. de Areilza avfyrar en bredsida mot reformfördaregets beredningssätt och form. Europeiska unionens Lissabonfördrag anger han som ett lågvattenmärke. Några citat:

”Lisbon is one of the lowest points in European integration, in terms of living up to ideals and the demands of democratic process and political debate.”

“Plus, leaders not wanting to publish a consolidated version of the new Treaty until it is ratified, European citizens should not waste their time reading the new rules of the game, written in non-sensical Dada fashion.”

“In any case, policy improvements do not justify the total departure from the rhetoric of bringing citizens and institutions closer.”

***

Jämförelsen med den intelligensfria dada-konsten görs av en spansk professor i europarätt som har bekantat sig med det publicerade reformfördraget.

Kravet att genast publicera konsoliderade fördrag blir starkare.


Ralf Grahn


Källa:

José M. de Areilza: Treaty of Lisbon: ”jamais vu”; Blogeuropa.eu, 3.11.2007 ; http://blogeuropa.eu

Inga kommentarer: