måndag 12 november 2007

Margot Wallström och medborgarna

Margot Wallström, ansvarar som viceordförande i EU-kommissionen för relationerna mellan institutionerna och för kommunikationen. Den 29 oktober 2007 sade hon i en intervju för Parliamentmagazine:

“We must continue to encourage a public debate on the future of the European union. The citizens of Europe need to know how the new treaty will affect them. And EU leaders need to know what the citizens of Europe think – not just about the treaty and the institutional changes it brings, but also about the wider questions.”

***

Jag delar hennes åsikt.

Det första steget för att återställa mitt förtroende för EU:s institutioner och ledare vore att publicera de samlade, konsoliderade versionerna av Lissabonfördraget (reformfördraget) på webben, på Europeiska unionens samtliga officiella språk.Ralf Grahn

Inga kommentarer: