tisdag 3 oktober 2017

Europeisk pelare för sociala rättigheter

Från vårvinterns sammanställning om den sociala marknadsekonomin och den sociala pelaren i bloggartikeln EU social market economy and social pillar tar vi ett kliv framåt i tiden.


Tillståndet i unionen 2017

Först en påminnelse om den samlande webbsidan Tillståndet i unionen 2017, informationen och blogginläggen i notisen Tillståndet i unionen 2017 på svenska och fyrkantstaggen #SOTEU på Twitter (från State of the European Union).


Europeisk pelare för sociala rättigheter

I sitt tal om tillståndet i Europeiska unionen SPEECH/17/3165 den 13 september 2017 betonade kommissionens ordförande Jean-Claude kraftigt behovet av en europeisk pelare för sociala rättigheter:

Och om vi vill undvika social splittring och social dumpning i EU bör EU-länderna enas om en europeisk pelare för sociala rättigheter så snart som möjligt och senast vid toppmötet i Göteborg i november. De nationella trygghetssystemen kommer att förbli olika och separata under lång tid framöver. Men vi bör åtminstone enas om en europeisk union av sociala standarder så att vi har en samsyn om social rättvisa på vår inre marknad.
Jag har inte ändrat övertygelse: EU kan inte fungera om det struntar i arbetstagarna.

I Junckers vision om en union med mänskligt anlete sorterar den europeiska pelaren för sociala rättigheter under kommissionens femte prioritet En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union, men är öppen för EU-länder som ännu står utanför euroområdet.

Lägesrapporten om kommissionens tio prioriteringar (s. 44) i broschyren Tal om tillståndet i unionen 2017 förtydligar:

Ett starkt socialt inslag är en viktig del av den ekonomiska och monetära unionen, och därför lade kommissionen fram den europeiska pelaren för sociala rättigheter i april 2017. Kommissionen arbetar nu på ett gemensamt uttalande om pelaren med Europaparlamentet och EU-länderna. Pelaren innehåller grundläggande principer för välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och välfärdssystem, t.ex. när det gäller balans mellan arbete och privatliv, minimilöner och jämställdhet. Den ska tjäna som en riktgivare för konvergens i riktning mot bättre arbets- och levnadsvillkor. Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension innehåller nya idéer om hur våra ekonomiska och sociala system kan anpassas till föränderliga behov som är svåra att tillgodose.

De frågorna står i centrum för det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt som kommissionen anordnar tillsammans med den svenska regeringen den 17 november 2017 i Göteborg.


Sociala toppmötet i Göteborg - Social Summit  

Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har bjudit in stats- och regeringschefer från EU:s medlemsländer samt drygt trettio organisationer och aktörer till toppmötet för rättvisa villkor och tillväxt - Social Summit.

Stora delar av toppmötet i Göteborg kommer att webbsändas. Den svenska regeringen erbjuder en skiss av bakgrunden till det sociala toppmötet.

Det mesta kommer att ske på engelska, så webbsidorna för Social Summit for Fair Jobs and Growth erbjuder underlag för mer information om de övergripande frågorna: rättvisa jobb (fair jobs), tillväxt för alla (inclusive growth), lika möjligheter (equal opportunities) samt gemensamma utmaningar och en uppsjö av erfarenheter (common challenges - wealth of experiences).

På Twitter används fyrkantstaggen #SocialSummit17, medan kommissionens arbete med den sociala dimensionen och pelaren hittas under #SocialRights. Är du mest intresserad av diskussionen om Europas (EU:s) framtid, är det #FutureOfEurope som gäller.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: