torsdag 19 oktober 2017

Vägen till diskussionsunderlaget om en fördjupad EMU

Beträffande bakgrunden till den ekonomiska och monetära unionen (EMU) nöjer jag mig med en hänvisning till dess tidigare historia i artikeln i Wikipedia.

I blogginlägget Vitboken om EU:s framtid i Norden såg vi att Europeiska kommissionen i Vitboken COM(2017) 2025 lovade publicera fem tematiska diskussionsunderlag, av vilka ett om att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen, baserat på de fem ordförandenas rapport från juni 2015.

Olyckskorparna och reformförespråkarna har konkurrerat om de tröga regeringarnas uppmärksamhet sedan inledningen av EMU och särskilt euron, medan det praktiska reformarbetet mödosamt har avancerat. Vi återkallar här blott de senaste milstolparna.


EMU 2012-2015

År 2012 hade ordföranden i Europeiska rådet Herman Van Rompuy tillsammans med ordförandena för kommissionen, eurogruppen och Europeiska centralbanken skrivit en rapport som blev känd som de fyra ordförandenas rapport, officiellt Mot en verklig ekonomisk och monetär union.

Ordförande Juncker lade 2014 ut riktmärken för den kommande kommissionen genom politiska riktlinjer. Bland kommissionens tio prioriterade områden hittar vi en djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union (som nummer fem).

Till 2015 hade så mycket utvecklats att det var kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som förde pennan och att Europeiska parlamentet tagits med i den illustra församlingen (Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi och Martin Schulz). Det blev alltså de fem ordförandenas rapport, officiellt Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union.    

Diskussionsunderlaget om EMU

I år (2017) har det gått 15 år sedan eurosedlarna och euromynten infördes. Euroområdet har småningom blivit kärnan i EU. Det har vuxit till 19 EU-medlemsländer med en befolkning om totalt 341 miljoner, medan Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien och Ungern åtminstone enligt EU-fördragen borde bereda sig i väntrummet, där Danmark har bokat fast plats, liksom Storbritannien som dock är på väg ut från EU (Brexit). Euron är den näst viktigaste reservvalutan i världen.

Två år efter de fem ordförandenas rapport fick den en uppdatering. I enlighet med löftet i Vitboken om EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 COM(2017) 2025 av den 1 mars 2017, publicerade kommissionen ungefär tre månader senare:

Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union; Bryssel den 31.5.2017 COM(2017) 291 final

Bilaga till diskussionsunderlaget; Bryssel den 31.5.2017 COM(2017) 291 final ANNEX 1 (en möjlig färdplan)

Bilaga till diskussionsunderlaget; Bryssel den 31.5.2017 COM(2017) 291 final ANNEX 2 (verktygslådan och åtgärder)

Bilaga till diskussionsunderlaget; Bryssel den 31.5.2017 COM(2017) 291 final ANNEX 3 (huvudsakliga ekonomiska trender inom euroområdet hittills)

De som står ut med de pastellfärgade och därför svårlästa versionerna grafiska formgivare älskar, kan utöver Eur-Lex hitta Vitboken och de fem diskussionsunderlagen (inklusive bilagor) genom kommissionens samlingssida Vitbok om EU:s framtid och vägen dit.  Här ännu de alternativa länkarna till Vitboken och diskussionsunderlaget om en fördjupad ekonomisk och monetär union.
***
Knäckfrågan för EMU är en förhållandevis utbyggd central penningpolitik (monetär union) baserad på en ofullständig ekonomisk union, som i grunden grundar sig på en nationell ekonomisk och finanspolitik i varje medlemsland, till och med i euroområdet.

Diskussionen om den ofullbordade ekonomiska unionen är - liksom många av framtidsfrågorna när Europeiska unionen fortfarande ägs av medlemsländerna -  uppdelad i nationella åsiktssilon formade i symbios med regeringarnas ståndpunkter om upplevda nationella intressen och en mer paneuropeisk debatt som i varierande grad utgår från unionens allmänna intresse, unionsmedborgarnas fördel och medlemsländernas egenintressen.
På Twitter återspeglar fyrkantstaggen #FutureOfEurope framtidsdiskussionen som helhet, #deepeningEMU fördjupningen av den ekonomiska och monetära unionen, medan #EUpol samlar nordisk och annan EU-diskussion, med åtminstone en del konstruktiva och framåtsyftande meddelanden.  Ralf Grahn

Inga kommentarer: