lördag 30 september 2017

Tillståndet i unionen 2017 på svenska

Europeiska kommissionen erbjuder intresserade samlingssidan Tillståndet i unionen 2017. Där hittar vi på svenska ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen SPEECH/17/3165, avsiktsförklaringen med utkastet till kommissionens arbetsprogram för 2018, en kalender för de viktigaste etapperna i färdplanen för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU och den nyttiga broschyren Tal om tillståndet i unionen 2017 som på 108 sidor innehåller mycket mer än blotta talet. I jämförelse med broschyren känns pressmeddelandet IP/17/3164 som en munsbit.  

Webbsidan ger oss en möjlighet att se Junckers tal - tre språk och en dryg timme - bekanta oss med de koncentrerade faktabladen om tillståndet i unionen och ögna igenom broschyren om medborgardialogerna om EU:s framtid.

Junckers tal om tillståndet i unionen 2017 och utkastet till arbetsprogram för 2018 utlovade lagförslag av sedvanligt slag. En del initiativ har redan publicerats. De gäller handelspolitik, industripolitik, cybersäkerhet och det fria flödet av data. Reglerna för samspelet mellan unionen och medborgarna putsas en aning genom förslagen om en ny uppförandekod för kommissionärerna, enklare regler för det europeiska medborgarinitiativet och strängare krav för finansieringen av europeiska politiska partier och deras stiftelser.  Utöver dessa förslag i den löpande verksamheten öppnade Juncker även diskussionen om hur EU kunde vinna handlingskraft genom att utnyttja fördragens möjligheter till flexibilitet.
Medborgarnas intresse för kommissionsordförandens årliga tal om tillståndet i unionen har ökat med åren och Junckers tillträde. Diskussionen har ständigt blivit livligare. På Europaparlamentets webbsida State of the Union 2017 hade i går registrerats 128360 tweet under fyrkantstaggen #SOTEU (av State of the European Union). (Någon borde sätta i gång räkneverket, eftersom siffran är oförändrad sedan gårdagen trots synlig aktivitet på Twitter.)


Tillståndet i unionen mest på engelska
Det flesta bloggartiklarna går på engelska i den tidigare sammanställningen: State of the Union and EU reform compilation.

Även från den 21 september var det rätt stillsamt här på Grahnblawg (SV) och på Eurooppaoikeus (FI), medan Grahnlaw (EN) uppdaterades flitigt om tillståndet i Europeiska unionen:
Ralf Grahn

Inga kommentarer: