torsdag 19 oktober 2017

EU-sakråd i Sverige

Åtminstone för mig var det ett nyord jag stötte på när jag skrev inlägget Glöm EU:s framtid, snacka nutid, tillsynes även för Svenska Akademiens ordböcker och Riksdagens flerspråkiga ordlista, nämligen “EU-sakråd” (både med och utan förleden EU).

Vi såg ju i regeringens åtaganden i EU-handslaget att den ville föra bättre och mer strukturerade dialoger i EU-frågor med arbetsmarknadens parter, civilsamhället och näringslivet. Därför inrättade regeringen ett pilotprojekt med EU-sakråd under våren 2017.

Relevanta aktörer skulle systematiskt bjudas till dialog i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen – med syfte att skapa ett fördjupat beslutsunderlag i sakfrågor.

(För en ökad dialog och delaktighet skulle statsministern 2017 inrätta ett råd för EU, men här vet jag ännu inte fått svar om det har skett eller hur det artar sig.)

Neologismen sakråd står alltså för en ny arbetsmetod för regeringen i Sverige att på ett systematiskt sätt ta fram civilsamhällets expertis i sakfrågor. Enligt Regeringskansliets pressmeddelande utgår sakråd från de sex principer som sägs vara grunden för regeringens politik för det civila samhället: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.
Webbsidan Frågor och svar om sakråd erbjuder information om metoden. Regeringen har publicerat information om hittills tolv avslutade sakråd. En väsentlig fråga är rapporteringen genom det sammandrag av diskussionen som publiceras, vilket ger synpunkterna en chans att flyta in i regeringskansliets beredning av frågan.

Av de tolv temadiskussionerna rörde åtta EU-frågor och kallades därför EU-sakråd.

Europeiska kommissionens vitbok EU:s framtid och de fem tematiska diskussionsunderlagen har varit väl företrädda på EU-sakråden, eftersom framtiden för EU:s finanser, en fördjupad ekonomisk och monetär union samt det europeiska försvarets framtid har diskuterats. Dessutom kan en diskussion om en europeisk pelare för sociala rättigheter ha kretsat kring samma frågor som en träff kring  diskussionsunderlaget rörande den sociala dimensionen.  
***
Det verkar inte illa som arbetsmetod för regeringen: strukturerat, fokuserat och samtidigt ett mått av levande kontakt för och med organisationsvärlden samt en organiserad rapportering.Ralf Grahn

Inga kommentarer: