onsdag 25 oktober 2017

Europaparlamentets och Junckers EU-reformförslag

Blogginlägget Initiativen om EU:s framtid lade fram de högst profilerade förslagen till EU-reform. De grundläggande handlingarna om Europas framtid kommer från Europaparlamentet, Jean-Claude Juncker och Emmanuel Macron.

I denna artikel ska vi för studium erbjuda en överblick av ordförande Junckers framåtsyftande reformförslag samt en jämförelse mellan Europaparlamentets och Junckers förslag.

Junckers reformförslag

Först ska vi gå vidare genom att titta på ett tillägg som sedan en tid berikar Europeiska kommissionens webbsida om tillståndet i unionen 2017. Länken Kommenterad version av talet 2017 för till en nyttig handling med en lång, men samtidigt informativ rubrik: Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2017: Förslag om EU:s framtid som kan genomföras enligt Lissabonfördraget.

Punkt för punkt visar sammanställningen på sju textsidor hur Junckers förslag om en mer handlingskraftig och demokratisk Europeisk union kan främjas genom att utnyttja flexibiliteten i EU-fördragen.

Jämförelse Europaparlamentet och Juncker

Redan på rubriknivå ser vi hur Junckers reformplaner ligger i linje med Europaparlamentets resolution om att utnyttja möjligheterna i Lissabonfördraget utan att formellt ändra fördragen om Europeiska unionen och dess funktionssätt:
Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0049 av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (2014/2249(INI)) [föredragande Elmar Brok och Mercedes Bresso]

Europaparlamentets tankesmedja Think Tank har dock gått längre, genom att på fyra sidor jämföra de enskilda förslagen i en handling rubricerad: The European Council and the 2017 State of the Union Proposals.

I koncentrat (och på engelska) är det fem förslag av Juncker jämförelsen går in på (s. 1):

His vision consists of five proposals which would require a decision by the European Council, as well as one suggestion which would directly impact on the composition and working methods of this EU institution. The five proposals are: 1) using the general passerelle clause to shift from unanimity to qualified majority voting (QMV) in the Council on remaining internal market issues and aspects of taxation policy; 2) moving to QMV in the field of Common Foreign and SEcurity Policy (CFSP); 3) setting up a European Defence Union; 4) extending the competences of the European Public Prosecutor's Office; 5) agreeing on a new composition for the European Parliament, including transnational lists. The additional suggestion is to merge the positions of President of the European Council and European Commission.

Samstämmigheten är stor även beträffande de enskilda förslagen. Det är naturligt eftersom de två institutionernas grunduppgift är likartad, nästan identisk. Europaparlamentet företräder unionens medborgare och Europeiska kommissionen ska främja EU:s allmänna intresse.Ralf Grahn

Inga kommentarer: