söndag 1 januari 2012

EU: Årlig tillväxtöversikt 2012

Den som söker, hon finner, men stundtals kunde det underlättas.

Kommissionen har gjort det onödigt svårt att hitta tillväxtöversikten 2012 och dess fyra bilagor på andra än kommissionens tre arbetsspråk: engelska, franska och tyska.

Från Europa 2020-webbsidan Årliga tillväxtöversikter leder de till synes svenska länkarna till ett val mellan dessa tre språkversioner.

Engelska, franska eller tyska erbjuder även Ecfins webbsida EU economic governance och ordförande José Manuel Barrosos sida New action for growth,governance and stability.

Den som kommer på den geniala tanken att söka via Eur-Lex belönas med 19 andra språkversioner, men enbart när det gäller själva tillväxtöversikten. På svenska:

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2012; VOL. 1/5 Bryssel den 23.11.2011 KOM(2011) 815 slutlig (20 sidor)

De fyra bilagorna ser vi inte röken av.

Ändå finns de fem handlingarna på svenska...


På svenska

En större belöning väntar den som är smart nog att söka efter kommissionens dokument hos rådet.

Varför kunde inte kommissionen vara generösare med sina dokument, eftersom rågrannen rådet erbjuder oss tillgång till både tillväxtöversikten och bilagorna på svenska (och andra språk)? Här är först huvudhandlingen via rådet:

Årlig tillväxtöversikt 2012; KOM(2011) 815 slutlig (rådets handling 17229/11)


De fyra bilagorna finns i princip under samma dokumentnummer, dock med ett särskilt tillägg för varje bilaga:

LÄGESRAPPORT OM EUROPA 2020-STRATEGIN – KOM(2011) 815 slutlig VOL. 2/5 – BILAGA I (rådets handling 17229/11 ADD 1)

MAKROEKONOMISK RAPPORT - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 3/5 - ANNEX II (rådets handling 17229/11 ADD 2)

Utkast till gemensam sysselsättningsrapport - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 4/5 Bilaga III (rådets handling 17229/11 ADD 3)

TILLVÄXTVÄNLIG SKATTEPOLITIK I MEDLEMSSTATERNA OCH BÄTTRE SKATTESAMORDNING I EU - KOM(2011) 815 slutlig VOL. 5/5 - ANNEX IV (rådets handling 17229/11 ADD 4)

Eftersom handlingarna finns, kunde kommissionen lägga upp sina dokument på Eur-Lex och de relevanta informationssidorna.Ralf Grahn

Inga kommentarer: