torsdag 5 januari 2012

Årlig tillväxtöversikt 2012: Första rättelser av EU-kommissionen

Sedan jag den 1 januari inledde min serie om den årliga tillväxtöversikten 2012 och bilagorna har EU-kommissionen gjort två små rättelser. Den finska EU2020-webbsidan länkar nu till den finska tillväxtöversikten, men inte till de viktiga bilagorna. På Eur-Lex ser det nu ut som om de engelska, franska och tyska språkversionerna skulle ha uppenbarat sig, men i stället för tillväxtöversikten leder länkarna lite hipp som happ till någon av bilagorna (så saldot för riktiga hänvisningar står fortfarande på 19 språk).

Ska vi tro att det småningom blir rätt och den språkliga diskrimineringen tar slut, när kommissionen ändå har kommit i gång? Men ännu återstår en del att rätta.


Tillväxtöversikten hittills

På grund av den bristfälliga kommunikationen kom inläggen hittills om tillväxtöversikten 2012 att handla mera om luckorna än om innehållet, även om jag skrev om EU2020-rapporten:

Eurooppaoikeus (FI): EU:n vuotuinen kasvuselvitys 2012

Grahnblawg (SV): EU: Årlig tillväxtöversikt 2012

Grahnblawg (SV): Lägesrapport för Europa 2020-strategin

Eurooppaoikeus (FI): EU:n vuotuinen kasvuselvitys 2012 liitteineen suomeksi

Grahnlaw (EN): EU2020 stands for 20 missing languages

Eurooppaoikeus (FI): EU:n vuotuinen kasvuselvitys 2012 ja kielisyrjintä: Valpas ja reagoiva komissio?

Jag önskar kommissionen lycka och framgång i att informera om sitt stora projekt för ekonomisk reformpolitik i Europeiska unionen.Ralf Grahn

P.S. Tidskriften New Europe belyser mångsidigt Europas nuläge och utsikter i temanumret Our World in 2012. Där finns även min betraktelse om en union med medborgarna på undantag och en valuta utan herre: Any hope for Europe?

Inga kommentarer: