söndag 22 januari 2012

Europautredningen: Norge tackar och tar emot av EU

Som känt är Norge medlem i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och den Europeiska frihandelssammanslutningen EFTA, men befolkningen har två gånger avvisat ett färdigt förhandlat avtal om anslutning till Europeiska unionen. EU:s syn på relationerna med Norge presenterade jag tidigare här på Grahnblawg.


Europautredningen

I veckan berättade den norska regeringen att Europautredningen var klar med sitt arbete. Den 17 januari 2012 överlämnade ordföranden, professor Fredrik Sejersted resultatet av två års arbete till utrikesminister Jonas Gahr Støre:

Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU (NOU Norges offentlige utredninger 2012:2, 17. januar 2012)

Det är knappast många som tar sig igenom de 911 sidorna (inklusive bilagor), men Norge är ett högt utvecklat land med fem miljoner invånare. De ekonomiska och politiska relationerna med EU och dess medlemsländer har nog så stor betydelse i vardera riktningen.

Därutöver är Norges speciella förhållande till EU ett exempel på hur närhet och utanförskap kan gestalta sig.

I Storbritannien pågår ju ständiga högljudda kampanjer för att bringa Europeiska unionen i vanrykte och bädda för en folkomröstning som leder till utträde. I alla EU-länder finns höger- och vänsternationalister som vill återge landsgränserna deras forna betydelse.

EU-motståndarna behöver trovärdiga modeller för ett liv utanför Europeiska unionen. Norge och Schweiz, båda förmögna och framgångsrika, är de exempel som helst nämns, medan få separatister hänvisar till Moldavien, Ukraina eller Vitryssland.

För utomnordiska läsare erbjuder det norska utrikesministeriet (Utenriksdepartementet) det första kapitlet på engelska:

Chapter 1 (17 pages): Outside and Inside – Norway's agreements with the European Union (Official Norwegian Reports 2012:2)


EUdebatt

Grahnlaw hade jag en kort presentation på engelska av källorna och några medierapporter.

Europabloggen.no har en kort anmälan om den massiva Europautredningen och hänvisar till diskussion på Twitter under #EUdebatt och #europautredningen.

Eurobloggen (Aftonbladet.no) skriver Sven Egil Omdal om Det Fjernstyrte folket:

Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 er 6000 EU-rettssakter inkorporert i norsk lovverk. Det har vært debatt om 17 av dem. 287 ganger har Stortinget forpliktet Norge overfor EU på nye felt. I 265 av tilfellene skjedde det enstemmig, de 22 siste gangene med klart flertall. I nesten hver tredje av Norges rundt 600 lover er regler fra EU bygget inn. EU er i alt vi gjør.

Men vi vil ikke snakke om det. Det står ingenting i norske lærebøker om EØS-avtalen. Norske elever lærer ikke at våre lover vedtas i Brussel og sanksjoneres i Oslo. På nær sagt ethvert samfunnsområde øker EUs innflytelse over norske virkelighet, men medieomtalen avtar og politikerne lister seg på tå forbi elefanten i rommet.

Det finns tid och möjlighet att debattera, för regeringen återkommer med en vitbok om ett år, men om sju eller åtta norrmän av tio är emot medlemskap så är den dörren stängd. Å andra sidan förblir Europa minst lika viktigt för Norge som nu. Finns det egentligen alternativ till att allt förblir vid det gamla?

Uppdatering den 23 januari 2012: Ronny Patz på bloggen Polscieu (Ideas on Europe) har skrivit inlägget Norway's Europeanisation and the democratic deficit.Ralf Grahn

Inga kommentarer: