onsdag 11 januari 2012

Danmark första gröna ordförandeskapet för EU:s råd?

Hittills har jag presenterat och kommenterat det danska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd på följande sätt: de makroekonomiska målsättningarna på svenska (Grahnblawg) och tillväxtreformerna på engelska (Grahnlaw) och därefter en sammanfattning med utvikningar på finska (Eurooppaoikeus).


Första gröna ordförandeskapet?

I bloggen Espacio de Ideas undrade Pau Solanilla (på spanska) om Danmark är det första gröna ordförandeskapet i EU:s råd. Jag tror han har rätt. Även om de flesta ordförandeskapen under senare tid har sagt de rätta sakerna om miljön och klimatförändringen är mitt intryck ändå det att det för Danmarks del handlar om ett äkta engagemang.

Efter ett Europa som tar ansvar i den ekonomiska krisen och försöker skapa dynamik för tillväxt och jobb följer Ett grönt Europa som den tredje av fyra prioriteter. Miljö- och klimatfrågorna har alltså getts en mycket synlig plats.


Ordförandeskapets program

Det handlar inte enbart om hur de gröna värderingarna placerar sig hierarkiskt, utan även om innehållet. Vi inleder med att titta på programmet för det danska ordförandeskapet:

Europa i arbejde: Program for det danske formandskab for Rådet for den Europæiske Union 2012, 1. januar – 30. juni 2012 (60 sidor)


Ett grönt Europa

Gröna värderingar kom till uttryck redan i avsnittet om tillväxt, konkurrenskraft och jobb.

Avsnitter Ett gönt Europa (sidorna 15-18) i det danska programmet utlovar en offensiv dagordning för hållbar tillväxt, med insatser på flera politikområden.

I klimatförhandlingarna Rio+20 ska Europeiska unionen vara en pådrivande kraft. Danmark vill påverka ramarna för EU:s sjunde miljöprogram i en resurssnål riktning.

Den danska regeringen vill även genomdriva 20-20-20-målsättningarna för effektivare användning av energi, med en minskning av utsläppen av växthusgaser om 80-95 procent fram till år 2050.

En inre energimarknad ska byggas upp bland annat genom investeringar i infrastruktur för att minska beroendet av energiimport och göra energiförsörjningen säkrare.

Danmark efterlyser, i linje med Europa 2020-strategins målsättningar, ett mer konkurrenskraftigt, marknadsorienterat och miljövänligt lantbruk. Fiskeripolitiken måste bli mer hållbar med tanke på fiskebestånden.

Miljöhänsynen ligger i topp även när det gäller transportpolitiken, bland annat genom bättre infrastruktur och intelligenta transportsystem.

EU:s politik för kemikalier ska stegvis stramas åt för att minska risker för människor, djur och natur.


Webbsidorna

För allmänheten erbjuder de danska webbsidorna översiktlig bakgrundsinformation med fördjupande länkar:

Bakgrund om klimatpolitik

Bakgrund om milöpolitik


Medier om ordförandelandet Danmark

EuroEFE rapporterar (på spanska) om hur Danmark satsar på den gröna ekonomin för att övervinna krisen. Här lägger miljö- och klimatministern Martin Lidegaard och chefen för Danfoss Niels Christiansen ut texten.

Debating Europe har inlett en diskussion om det hållbara danska ordförandeskapet (sustainable presidency) och efterlyser dina åsikter.

Europabloggaren Jon Worth har tillsammans med inbjudna EU-journalister besökt det avancerade värmekraftverket söderom Köpenhamn, vilket han noterar i inlägget Avedøre Power Station.

Beyond Brussels försöker förklara rågbrödsordförandeskapet åt engelska läsare. Vardagsslit och den minsta ordförandebudgeten på länge (35 miljoner euro), inklusive den ekologiska och ekonomiska symbolfrågan att avstå från vatten på butelj vid mötena.

Genom vattenledningsvattnet skapade Danmark en symbol som fångades upp av Jon Worth, AFP (Google News) med flera.

Rådets arbetsgrupper och de ständiga representanterna (Coreper) har kommit i gång efter jul- och nyårshelgerna. Kommissionen möter den danska regeringen i dag och i morgon. Småningom inleds även rådsmötena på ministernivå. Du kan kolla händelserna på det danska ordförandeskapets webbsidor eller prenumerera på nyheter. På Twitter hittar du diskussion under etiketten #eu2012dk och du kan följa uppdateringar från ordförandeskapet @eu2012dk och talesmännen i Bryssel @SpoxBrx_DK.Ralf Grahn

Inga kommentarer: