onsdag 25 januari 2012

Framtiden online i Riksdagen

Sveriges Riksdag ordnar i morgon, torsdagen den 26 januari 2012, en framtidsdag. Utöver ett gemensamt seminarium står tre temaseminarier på programmet. Det tredje av dem går under namnet:

Seminarium 3: Framtiden på nätet, i molnet och i andra digitala världar – hur påverkas vi och vad krävs av lagstiftningen?

Följande förhandsinformation erbjuds om innehållet:

Värdutskott: Kulturutskottet, konstitutionsutskottet, trafikutskottet

Ledamotspanel: Monica Green (S), Christer Winbäck (FP), Mia Sydow Mölleby (V), Karl Sigfrid (M), Berit Högman (S), Andreas Carlson (KD)

Plats: Skandiasalen

Tid: klockan 10.00-12.30

Inledning av Kristina Alexandersson, projektledare Webbstjärnan, moderator

Hur använder vi it år 2020? Erik Kruse, Strategic Marketing Manager, Ericsson Networked Society Lab

Molnet – ett paradigmskifte eller bara dimma? Inger Gran, föreningsdirektör, Dataföreningen och initiativtagare till Cloud Sweden

It och kulturen – en omvälvande förändring? Pelle Snickars, forskningschef, Kungliga biblioteket

Det digitala i den framtida staden. Marcus Bylund, forskare, datavetenskap, SICS

Juridiska aspekter på sociala medier, integritet, upphovsrätt. Mathias Klang, forskare, informatik med juridisk inriktning vid Göteborgs universitet

Du kan alltså följa med seminariet via webb-tv.Ralf Grahn

Inga kommentarer: