söndag 17 oktober 2010

Förnyelsepaketet för EU:s inre marknad viktigt för näringslivet

Europa 2020-strategin (EU2020) är det övergripande programmet för att skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom Europeiska unionen. En modernare och smidigare inre marknad är en viktig byggsten i detta, särskilt betydelsefull för företagen.


Vad vet vi om reformplanerna för EU:s inre marknade efter konkurrenskraftsrådet den 11 till 12 oktober 2010?

Slutsatserna har ännu inte publicerats på svenska, så vi tyr oss till den engelska versionen (även franska och nederländska finns):Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space) 11 – 12 October 2010; document 14426/10.

Kommissionen förväntas publicera ett meddelande inom oktober. Kärnan återfinns i följande citat:


… the Commission communication: "Single market delivering smart sustainable and inclusive economic growth", expected to be released before end of October.

The communication, also called the "Single Market Act" (SMA), will be a two year plan (2011- 2012) containing around fifty initiatives aimed at ensuring a continuous optimization of the internal market and intended to contribute to the successful implementation of the EU 2020 objectives for stimulating employment and economic growth.Den svenska regeringen rapporterar från rådsmötet:


En bättre fungerande inre marknad

Medlemsländerna välkomnade kommissionens arbete med att stärka och utveckla den inre marknaden för att öka EU:s tillväxt och sysselsättning i linje med tillväxtstrategin EU2020. Kommissionen ska den 27 oktober presentera en handlingsplan (Single Market Act) som kommer att omfatta många politikområden; bland annat innovation, hållbar utveckling, små och medelstora företag, investeringar och skattesamarbete. Det belgiska ordförandeskapets ambition är att rådsslutsatser om handlingsplanen ska antas vid rådsmötet den 10 december.Inför konkurrenskraftsrådet uttryckte näringslivsorganisationen Businesseurope i några korta punkter sitt stöd för förnyelsen and den inre marknaden.Eurochambres välkomnade i juni 2010 Mario Montis rapport om att utveckla den inre marknaden. Handelskammarorganisationen hoppades på drivkraft från EU-institutionerna. I den mer detaljerade genomgången var organisationen positiv till många förslag, men kritisk till andra.
Ralf Grahn

P.S. Hugh Barton-Smith på bloggen Grumpy Old European har gått in med ett inlägg om paneldiskussionen Mediacafé ”Europe: no medium, no message? Även Grahnlaw har publicerat ett blogginlägg.Mathew Lowry var den som körde i gång diskussionen när han tog eld av idén om ökat obligatoriskt utrymme för EU-rapportering i ’public service’ bolag och förslaget om övervakning av mediernas EU-bevakning. Cosmetic Uprise har länkat till Lowrys artikel.

Det här är ett exempel på hur europeiska frågor (EU och Europarådet) diskuteras online, i sociala medier såsom Twitter och Facebook, men särskilt bloggar som ger utrymme för fakta, argument och diskussion på samma plats.
Över språk- och riksgränser flyter inläggen från redan 673 Europabloggar samman på Bloggingportal.eu, som erbjuder dig chansen att hålla dig uppdaterad om EU-politiken och samtidigt på ett trevligt sätt förbättra dina språkkunskaper.

Inga kommentarer: