lördag 9 oktober 2010

Håller EU-informationen måttet? Konkurrenskraftsrådet 11-12 oktober 2010

Är det ett hopplöst företag att sätta sig in i det som sker i Europeiska unionen, eller går det med ett mått av energi?


Vi tittar närmare på konkurrenskraftsrådet, som samlas måndag till tisdag (11-12 oktober 2010)i Luxemburg.RådetRådet är ett enda organ (ungefär som statsrådet) även om det sammanträder i olika rådskonstellationer (en aning som departement eller ministerier).
Rådskonstellationen konkurrenskraft behandlar frågor om inre marknaden, industri och forskning (samt rymdfrågor).DagordningenPå engelska har rådet publicerat en dagordning med de huvudsakliga mötesfrågorna och en tidtabell (daterad 7 oktober 2010; 2 sidor).BakgrundspromemoriaI går publicerade rådet en mer detaljerad promemoria (background note) om de frågor som behandlas av ministrarna (9 sidor). Informationen är främst avsedd för journalistkåren, men är till nytta för intresse- och medborgarorganisationer, myndigheter, företag och andra intresserade, såsom forskare, lärare och studenter.

Kvaliteten och mängden i bakgrundsinformationen varierar rätt mycket från möte till möte, liksom mellan olika ordförandeskap. Denna gång är PMt rätt fylligt, och det erbjuder en hyfsad inledning till de frågor som kommer att behandlas.

I detta fall finns det också rikligt med länkar till de dokument som ligger till grund för diskussionerna. De gör livet lättare för dem som har ett professionellt eller annars djupare intresse i någon fråga.

Formuleringarna är ”tjänstemannamässiga” så de skilda medlemsländernas ställningstaganden och eventuella stridsäpplen får man söka på annat håll.

Se till exempel avsnittet om språkarrangemangen för EU-patentet, där vi vet att Italien och Spanien hårdnackat motsatt sig förslaget om tre privilegierade språk (engelska, franska, tyska) i en fråga som är otroligt viktig för näringslivet i Europa, men som kräver enhälligt beslut.Öppna rådsöverläggningarSmåningom har rådet blivit mera öppet för allmänheten. När rådet fungerar som lagstiftare tillsammans med Europaparlamentet (det ordinarie lagstiftningsförfarandet och första behandlingen av andra lagstiftningsakter) håller det öppna rådsöverläggningar (public deliberations).

I principiellt viktiga frågor håller rådet offentliga debatter (public debates).

Hittills handlar det nog mer om ett litet insteg för principen om öppenhet, än om en äkta debattkultur med öppen argumentering.För konkurrenskraftsrådet finns det en tidtabell för de öppna rådsöverläggningarna och de offentliga debatterna. De lagstiftande åtgärderna förväntas bli avklubbade utan diskussion, så där finns inte mycket att hämta.

Däremot kan presentationerna och diskussionerna om EU-patentet och planerna för den inre marknaden erbjuda några guldkorn åt dem som har ett yrkesmässigt intresse.
Tidtabellen innehåller en länk till rådets audiovisuella tjänst, eftersom man kan följa med diskussionerna liksom även presskonferenserna på distans.Kommissionen
I går publicerade kommissionen ett överskådligt pressmeddelande om konkurrenskraftsrådet (enbart på engelska): Competitiveness Council 11/12 October 2010 (8 October 2010, MEMO/10/478).

Utöver den klara och tydliga formen erbjuder kommissionen länkar till aktuell information om de enskilda frågorna.Sammandrag

Inför konkurrenskraftsrådet har det belgiska ordförandeskapet, rådets presstjänst och kommissionen publicerat förhandsinformation på liknande sätt som inför andra rådsmöten.

Det aktuella materialet som producerats på EU-nivå finns vanligen på engelska eller franska, eventuellt på ordförandeskapets språk.

Denna gång håller det offentliggjorda materialet högre klass än normalt, men förhoppningsvis kan vi se det som ett uttryck för en stigande trend.Nationell information

Den förhandsinformation som produceras av Europeiska unionen har varit av varierande kvalitet, men vi hoppas på en positiv utveckling.

De nordiska EU-medlemmarna har en rätt konsekvent tradition av mer öppen information för allmänheten, så för dem som behärskar språken erbjuder de en viktig källa.Från Sverige hittar vi ett pressmeddelande där handelsminister Ewa Björling uttalar sig. På samma sida finns det en länk till den sedvanliga kommenterade dagordningen för rådsmötet.Europautskottet i det danska Folketinget (Folketingets Europaudvalg) har varit en viktig modell för hur de nationella parlamenten följer upp frågor i den Europeiska unionen. Utskotter erbjuder en detaljerad promemoria (13 sidor) om de frågor som kommer upp till behandling i konkurrenskraftsrådet.Med statsministern och andra centrala ministrar på resande fot höll regeringens EU-ministerutskott i Finland undantagsvis inget möte på fredagen.Den finländska regeringen publicerar ofta sina pressmeddelanden om rådsmötena på finska, svenska och engelska. Mer detaljerat material från EU-utskottet finns ofta enbart på finska.Relevant med tanke på konkurrenskraftsrådet är ett PM om reformen av den inre marknaden utgående från Mario Montis rapport: Mario Montin raportti ”Uusi sisämarkkinastrategia” (10 september 2010; 10 sidor).

Även om Norden har fungerat som vägvisare när det gäller öppenhet i EU, respekterar de offentliga handlingarna kraven på förtrolighet och diplomatiskt språkbruk. Sensationella avslöjanden får man leta efter på annat håll.
Ralf Grahn
P.S. På Grahnlaw (in English) har jag den senaste tiden behandlat frågor om tillväxtstrategin Europa 2020 och de planerade åtgärderna för att ge den inre marknaden nytt liv.På den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu hittar man inläggen från 671 Europabloggar. De erbjuder fakta och åsikter om det som sker inom den Europeiska unionen. Samtidigt kan man på ett trevligt sätt bättra på sina språkkunskaper.På min “inhemska” blogg, som också heter Grahnlaw, har jag gått in för att skriva om företagande, jobb och invandrare i arbetslivet på finska, svenska och engelska. EU-inlägg på finska publicerar jag i första hand på Eurooppaoikeus, som tidigare.

Inga kommentarer: